Έντυπη Έκδοση

Καταργείται... ο Αυτοματισμός

Εκπληξη προκάλεσε η πρόταση κατάργησης του Τμήματος Αυτοματισμού των ΤΕΙ, που περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας και που κατατέθηκε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η πρόταση αυτή, για την κατάργηση ενός πρωτοποριακού τμήματος της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που λειτουργεί για πάνω από 25 χρόνια και έχει βγάλει έναν μεγάλο αριθμό αποφοίτων που διέπρεψαν επιστημονικά και επαγγελματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, χωρίς να προηγηθεί από την πλευρά του υπουργείου καμία τεκμηρίωση, καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καμία πρόβλεψη για τους θιγόμενους σπουδαστές ή αποφοίτους.

Η αναγκαιότητα όμως αυθύπαρκτης υπόστασης του Τμήματος Αυτοματισμού στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση αναδεικνύεται μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο μεγαλύτερων Τμημάτων Αυτοματισμού, του ΤΕΙ Πειραιά και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

«Τα "αυτόματα" είναι αρχαίος ελληνικός όρος που αναφέρεται σε αυτοκίνητες μηχανές, όμοιες με έμψυχα όντα. Η "αυτοματοποιητική", η τέχνη της κατασκευής των αυτόματων μηχανισμών και θεάτρων, διδασκόταν κατά την ελληνιστική περίοδο στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας και οι απόφοιτοί του έφεραν τον τίτλο "αυτοματοποιοί". Εκείνη την περίοδο γίνεται το μεγάλο άλμα και η τεχνολογία αρχίζει να διαμορφώνεται σε επιστήμη, που οδηγεί πολύ αργότερα στη μεγάλη Βιομηχανική Επανάσταση και στη συνέχεια στην επέκταση της αυτοματοποίησης σε όλους τους κλάδους της παραγωγής. [...]

»Ο "αυτοματισμός", ως τίτλος ενός τμήματος Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης, δεν αποτελεί περιορισμένη εξειδίκευση άλλων επιστημονικών πεδίων, αλλά αντίθετα αποτελεί γενίκευση που ενώνει τα πεδία αυτά και τα συνδέει μεταξύ τους.

»Ο Αυτοματισμός είναι, δηλαδή, ένας διεπιστημονικός κλάδος που συνδέει διάφορους επιμέρους κλάδους και τους διερευνά από τη σκοπιά του ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων τους. Είναι ένας σύγχρονος κλάδος που προέκυψε από την ανάγκη να αξιοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο οι νέες τεχνολογίες, κυρίως της Πληροφορικής, για να επινοηθούν συστήματα που να είναι αυτόνομα, αυτοελεγχόμενα, με μία προκαθορισμένη επιθυμητή λειτουργία, χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου, σε όλους τους τομείς. Η σύγχρονη αυτή τάση εξελίσσεται ραγδαία.

»Στην εκπαίδευση, η εξέλιξη αυτή πέρασε από διάφορες φάσεις.

Στην αρχή η "Θεωρία Αυτομάτου Ελέγχου" δεν υπήρχε ως μάθημα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στη συνέχεια έγινε μάθημα, κατόπιν δημιουργήθηκαν οι σχετικές κατευθύνσεις και στο τέλος καθιερώθηκε η αυτόνομη λειτουργία Τμημάτων Αυτοματισμού σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Και αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο [...]»

(Από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά, 6.3.2013)

«Εάν λοιπόν το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι η πλήρης αποσύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την τεχνολογία και τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής, εάν η κατάκτηση υψηλής θέσης ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην παγκόσμια κατάταξη πρέπει να τιμωρείται με τον ακρωτηριασμό του από τα τμήματά του -ιδιαίτερα από αυτά με διακριτό γνωστικό αντικείμενο στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων-, εάν το προϊόν της δημόσιας εκπαίδευσης δεν πρέπει πλέον να περιλαμβάνει απόφοιτους με στοχευμένη τεχνική κατάρτιση και άρτιους επιστημονικά (εκτός και αν δεν προβλέπεται στο μέλλον ούτε δημόσια εκπαίδευση ούτε ανάπτυξη για την πατρίδα μας), εάν η παραγωγή καινοτομίας και η διάκριση δεν αποτελούν αριστεία, τότε η καινούργια εκδοχή του σχεδίου "Αθηνά" με την κατάργηση του Τμήματος Αυτοματισμού κινείται επιτυχώς προς τις παραπάνω κατευθύνσεις [...]»

(Από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 5.3.2013)

Συνοψίζοντας: Το αυτόνομο Τμήμα Αυτοματισμού προέκυψε από μια αναγκαιότητα και αποτελεί μια αναγκαιότητα η συνέχιση της λειτουργίας του.

Η κατάργησή του θα αποτελούσε ένα βήμα προς τα πίσω, ένα βήμα καθυστέρησης και σκοταδισμού.

Αντί της κατάργησης προτείνεται η ενίσχυση του τμήματος, η αξιοποίηση του εξοπλισμού του, ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού του και η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του, που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.

Αντί της απογοήτευσης προτείνεται η αξιοποίηση των αξιόλογων αποφοίτων του, που διέπρεψαν ή διαπρέπουν σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως εργαζόμενοι ή ως ερευνητές, με μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά, έτσι ώστε να συμβάλουν και αυτοί ενεργά στην ανάπτυξη της χώρας.

* Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Στη στήλη
Αρθρο