Έντυπη Έκδοση

Μείωση Ελλήνων μαθητών, αύξηση αλλοδαπών τη 10ετία 1997-2007

Σ'ένα άρθρο μας στην «Ελευθεροτυπία» στις 26.2.09, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), δείξαμε ότι την τριετία 2005-2007 οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες κατά 51.000, ενώ, αντίθετα, οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες ξεπέρασαν τους θανάτους των αλλοδαπών κατά 41.000.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι νέα. Εχει ήδη αρχίσει από τα μέσα της δεκαετίας του '90, στη διάρκεια της οποίας, όπως είναι γνωστόν, ήλθαν στη χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικών μεταναστών (πολλοί) με τις οικογένειές τους. Τόσο τα παιδιά σχολικής ηλικίας των οικογενειών αυτών όσο και εκείνα που γεννήθηκαν εδώ γράφονται σε ελληνικά σχολεία και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Με πρότασή μου το 1994 στον τότε υπουργό Παιδείας, η ΕΣΥΕ, παράλληλα με την απογραφή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, συγκεντρώνει από το 1995 και μετά στοιχεία για τους μαθητές με παλιννοστούντες και αλλοδαπούς γονείς. Με βάση τα στοιχεία αυτά έχουμε εξετάσει σε πολλά άρθρα μας στην «Ελευθεροτυπία» τη μεταβολή του αριθμού των μαθητών με παλιννοστούντες, αλλοδαπούς και γηγενείς (βασικά Ελληνες) γονείς.

Οι μαθητές με παλιννοστούντες γονείς μειώνονται (από 45.000 το 1997/98 μειώθηκαν στους 21.593 το 2007/08 εξαιτίας της μείωσης των παλιννοστούντων). Για τον λόγο αυτόν, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό μόνο τους μαθητές με γηγενείς και αλλοδαπούς γονείς.

Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα που ακολουθεί δίνουμε τον αριθμό των μαθητών με γηγενείς γονείς κατά είδος σχολείου το σχολικό έτος 1997/98, στη 2η στήλη το σχολικό έτος 2007-08 και στην 3η στήλη τη διαφορά τους ανάμεσα στα δύο αυτά σχολικά έτη. Στις στήλες του δεύτερου μέρους του Πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους μαθητές με αλλοδαπούς γονείς.

Μαθητές με γηγενείς και αλλοδαπούς γονείς κατά είδος σχολείου τα σχολικά έτη 1997/98 και 2007/08

Από τον Πίνακα αυτόν φαίνεται ότι στο διάστημα της δεκαετίας 1997/98 οι μαθητές με:

- Ελληνες γονείς μειώθηκαν κατά 214.640 ή κατά 15,4%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα γυμνάσια και ακολουθούν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα λύκεια και τα δημοτικά. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η μεγάλη μείωση των γεννήσεων σημειώθηκε τη δεκαετία του '80, ενώ τη δεκαετία του '90 η μείωσή τους ήταν σχετικά μικρή.

- Αλλοδαπούς γονείς αυξήθηκαν κατά 93.040 ή κατά 438%! Το σύνολό τους αντιπροσώπευε το 1997/98 το 1,4% του μαθητικού δυναμικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 2007/08 το ποσοστό αυτό εξαπλασιάστηκε και έφτασε το 8,7%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα δημοτικά και ακολουθούν τα γυμνάσια, τα ενιαία λύκεια και τα ΤΕΕ. Η μεγάλη αύξηση στα δημοτικά σχολεία οφείλεται κυρίως στις γεννήσεις στη χώρα μας από αλλοδαπές μητέρες.

Οπως αναφέραμε στο άρθρο της 26.2.09 οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αποτελούν γύρω στο 17% του συνόλου των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, η τάση αύξησης των μαθητών με αλλοδαπούς γονείς στην πρωτοβάθμια και, στη συνέχεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συνεχιστεί.

Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών των μεταναστών θα μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι τα περισσότερα παιδιά τους θα μείνουν και θα σταδιοδρομήσουν στη χώρα μας. Είναι, επομένως, αναγκαίο να υπάρξει μια ριζική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθείται για τα παιδιά αυτά, τα οποία θα πρέπει να γίνουν ισότιμοι Ελληνες πολίτες. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει:

- Πρώτα απ' όλα να υπάρξει φροντίδα ώστε όλα τα παιδιά με αλλοδαπούς γονείς να τελειώνουν τουλάχιστον το γυμνάσιο. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα το πρόβλημα ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών δεν τελειώνουν την κατά το Σύνταγμα 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό ισχύει περισσότερο για τα παιδιά με αλλοδαπούς απ' ό,τι με Ελληνες γονείς. Φυσικά, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια όλα τα παιδιά να τελειώνουν όχι μόνο το γυμνάσιο αλλά και το λύκειο ή τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (είναι υπερώριμο το αίτημα να γίνει υποχρεωτική η 12χρονη εκπαίδευση).

- Σε όλα τα παιδιά αλλοδαπών που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, αλλά τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, θα πρέπει να δίνεται, χωρίς την καταβολή κανενός τέλους, κάρτα παραμονής στη χώρα μας αορίστου χρόνου και μετά από πάροδο ορισμένου χρόνου, να τους χορηγείται και η ελληνική υπηκοότητα. Το ίδιο, πολύ περισσότερο, ισχύει για τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννήθηκαν και τέλειωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τα μέτρα αυτά για τα παιδιά με αλλοδαπούς γονείς αποτελούν τμήμα μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί και εφαρμοστεί στη χώρα μας.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Στη στήλη
Ανάλυση στα γεγονότα