Έντυπη Έκδοση

Προστατεύοντας τα παιδιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφάτως, ενέκρινε μια πρόταση, με την οποία ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το σημαντικότατο ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.

Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες, άλλωστε, δημιουργούν πολυάριθμα τραύματα στα θύματα και απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία για όλη τους τη ζωή.

Το ζήτημα καταλαμβάνει μεγαλύτερες απ' ό,τι οι περισσότεροι πιστεύουμε διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών στην Ευρώπη, μεταξύ 10 - 20%, πέφτουν θύματα ασέλγειας κατά την παιδική τους ηλικία. Η αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο, χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αυτής της μορφής η εγκληματικότητα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Κατ' αρχάς, τα θύματα συνήθως ντρέπονται και φοβούνται να μιλήσουν. Είναι και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ευάλωτα σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα. Σ' άλλες περιπτώσεις, το θύμα και ο θύτης πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η διακρατική συνεργασία μεταξύ των Αρχών. Τότε οι διαφορές στο νομοθετικό πλαίσιο -από χώρα σε χώρα- δυσκολεύουν τις Αρχές στον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών των εγκληματιών.

Επίσης, στο ζήτημα της παραγωγής και μετάδοσης υλικού παιδικής πορνογραφίας, η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου καθιστά ευκολότερη τη δόλια προσέγγιση παιδιών, κάτι που ενισχύεται και από την έλλειψη συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου γύρω από το Διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου, εστιάζει στην προσέγγιση παιδιών μέσω του Διαδικτύου. Παρέχει τη δυνατότητα ποινικών κυρώσεων για νέες μορφές κακοποίησης, όπως είναι η προσέγγιση παιδιών μέσω του Διαδικτύου («grooming») και η διάπραξη ασέλγειας σε βάρος τους. Η τακτική αυτή αποτελεί καίριο ζήτημα για τους Ευρωπαίους γονείς, καθώς το 60% αυτών -σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (12/2008)- δηλώνει ότι ανησυχεί πως το παιδί του θα πέσει θύμα ανάλογης κακοποίησης. Η ανησυχία των γονέων εντείνεται σε χώρες όπως η Ελλάδα, που με ποσοστό 78% βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αυτής της λίστας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται επίσης στη διευκόλυνση των παιδιών να καταγγείλουν τέτοιες πράξεις. Στο εξής, τα θύματα θα προσέρχονται ως μάρτυρες χωρίς να απαιτείται να αντικρίσουν τον δράστη στο δικαστήριο, αλλά με μαγνητοσκοπημένες καταθέσεις, ώστε να προστατεύονται από περαιτέρω ηθικά τραύματα, και θα τυγχάνουν δωρεάν υπηρεσιών δικηγόρου.

Επιπλέον, μετά την έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης και τη μεταφορά της στις εθνικές νομοθεσίες, θα θεσπιστούν διατάξεις για τη διευκόλυνση των ερευνών και της απαγγελίας κατηγοριών για εγκλήματα αυτού του είδους, ακόμη και όταν το θύμα δεν καταγγείλει την κακοποίησή του αλλά αυτή προκύπτει από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές.

Η προστασία της ψυχικής υγείας του παιδιού αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ε.Ε. Απαιτείται διαρκής και διακρατική συνεργασία των Αρχών αλλά και των κοινωνικών εταίρων, ώστε και τα αδικήματα αυτά να τιμωρηθούν και οι παιδικές ψυχές να προστατευθούν.

Η Ευρώπη οφείλει να λειτουργεί ως ασπίδα προς τα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον της αλλά και το μέλλον όλου του κόσμου, θέτοντας τους πλέον φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του παιδιού.

* Ο Ιερόθεος Παπαδόπουλος είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Στη στήλη
Εν-στάσεις