Έντυπη Έκδοση

Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα 19 αντικλείδια συνταξιοδότησης σε Δημόσιο - ΟΤΑ

Δεκαεννιά «αντικλείδια» ισχύουν από φέτος για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι υπάλληλοι  που έχουν προσληφθεί  στο Δημόσιο  και τα άλλα ΝΠΔΔ μετά την 1.1.1983 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 65 έτη Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ μετά την 1.1.1983 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 65 έτη Ουσιατσικό «αντικλείδι» στη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι η θεμελίωση 25ετίας μέχρι τις 31.12.2012, οπότε και κατοχυρώνεται το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς την προσαύξηση του ορίου ηλικίας.

Οπως προκύπτει από τη νέα εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά η «Ε»:

1 Ολοι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα ΝΠΔΔ μετά την 1.1.1983 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 65 έτη για τις γυναίκες με 15ετία μέχρι τις 31.12.2010, το 60ό έτος της ηλικίας τους.

2 Από 1.1.2011, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών, παρέχεται η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους με τρία τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες. Ετσι, ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα.

3 Θεσπίζεται όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 60ό για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα, για να είναι δυνατή η καταβολή της σύνταξης στους γονείς με τρία τουλάχιστον παιδιά.

4 Το δικαίωμα συνταξιοδότησης για όσους έχουν τρία παιδιά μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς που έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ώς τις 31.12.2010, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης με άμεση καταβολή της σύνταξής τους ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για διαδοχική ασφάλιση, όταν στην εν λόγω 20ετία συναθροίζεται και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (αφορά υπαλλήλους που έχουν «εισέλθει» πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1.1.1983), η συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αφορά μόνο την «τμηματική σύνταξη» που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης του Δημοσίου. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει την άμεση καταβολή και της «τμηματικής σύνταξης» που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (συμμετέχων φορέας), τούτο μπορεί να συμβεί μόνο με την ανάλογη μείωση της σύνταξης αυτής (3% για κάθε έτος πριν από το κατά περίπτωση ηλικιακό όριο του συμμετέχοντος φορέα).

5 Από 1.1. 2013 και εφεξής οι υπάλληλοι που δεν θα έχουν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι τις 31.12. 2012 θα έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς υπαλλήλους, δηλαδή η καταβολή της σύνταξής τους θα είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

6 Για όσους θα συμπληρώσουν την 25ετία από 1.1.2013 και μετά, σταματά πλέον η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση με ανήλικα παιδιά σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, και ορίζεται το 67ο έτος της ηλικίας ως ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

7 Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που απαιτείτο (25ετία για υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1.1.1983).

8 Το ποσοστό ανικανότητας για το ανίκανο παιδί είναι 67%, προκειμένου ο γονέας να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης.

9 Από 1.1. 2011 δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που απαιτείτο (25ετία για υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1.1.1983).

10 Το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει ο ανίκανος σύζυγος, προκειμένου να τύχει ο/η σύζυγος ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, παραμένει 67%.

11 Στην περίπτωση όμως που άνδρας υπάλληλος με ανίκανη σύζυγο είχε 25ετή συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση κατά τις 31.12.2010, συνυπολογιζομένου σ' αυτήν και του χρόνου της στρατιωτικής του θητείας που είχε αναγνωρίσει ως συντάξιμη με εξαγορά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όποτε θέλει.

12 Ανδρες και γυναίκες που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010 διατηρούν ως όριο ηλικίας (Ο.Η.) για τη συνταξιοδότησή τους το 65ο έτος και το 60ό αντίστοιχα.

13 Για υπάλληλο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 25ετίας το 2011, η καταβολή της σύνταξής του/της είναι δυνατή εφόσον έχει συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας του/της για πλήρη σύνταξη και το 56ο έτος της ηλικίας του/της για πρόωρη/μειωμένη.

14 Για υπάλληλο που θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) το 2012, η καταβολή της σύνταξής του/της θα είναι δυνατή εφόσον συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του/της για πλήρη σύνταξη και το 58ο έτος της ηλικίας του/της για πρόωρη/μειωμένη.

15Για υπάλληλο που θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) από 1.1. 2013 και εφεξής, η καταβολή της σύνταξής του/της θα είναι δυνατή εφόσον έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της για πλήρη σύνταξη και το 62ο έτος της ηλικίας του/της για πρόωρη/μειωμένη.

Παλιοί ασφαλισμένοι

16 Με τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και του 58ου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 37ετούς συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

17 Με τη συμπλήρωση 37ετούς συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης, θα φτάσει το 65ο έτος με λιγότερα από 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ο έτος με 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης.

Νέοι ασφαλισμένοι

18 Από 1.1.2 013 αυξάνονται τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών υπαλλήλων με ανίκανα ή ανήλικα παιδιά από είκοσι (20) σε είκοσι πέντε (25) έτη. Επίσης, αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 67ο έτος

Βαρέα επαγγέλματα

19Το όριο ηλικίας των γυναικών το 2011 στο 54ο και αυξάνεται σταδιακά από 1.1. 2012 κατά δύο έτη για κάθε ημερολογιακό έτος, μέχρις ότου εξισωθεί με το αντίστοιχο ηλικιακό όριο των ανδρών (58ο) που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Παραδείγματα

** Γυναίκα υπάλληλος που έχει διοριστεί το 1986 και έχει ένα παιδί που είναι ενήλικο, αναγνωρίζοντας έναν πλασματικό χρόνο για το παιδί, συμπληρώνει 25ετία μέχρι τις 31.12.2010, θεμελιώνοντας κατά τα ανωτέρω συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την εν λόγω ημεροχρονολογία, και σε περίπτωση αποχώρησής της από την υπηρεσία, η σύνταξή της θα μπορεί να της καταβληθεί άμεσα, εφόσον έχει συμπληρώσει και το 60ό έτος της ηλικίας της, ή αν δεν είναι 60 ετών, όποτε συμπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο.

Αν δεν είναι 60 ετών, είναι όμως πάνω από 55 ετών, μπορεί να ζητήσει την πρόωρη καταβολή της σύνταξής της με την ανάλογη μείωση (1/200 για κάθε μήνα ή 4,5% για κάθε έτος που θα ασκήσει νωρίτερα το σχετικό δικαίωμα).

** Γυναίκα υπάλληλος που έχει διοριστεί το 1986 και δεν έχει παιδιά συμπληρώνει την 25ετία της το 2011, θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και σε περίπτωση αποχώρησής της από την υπηρεσία, η σύνταξή της θα μπορεί να της καταβληθεί άμεσα, εφόσον έχει συμπληρώσει και το 61ο έτος της ηλικίας της, ή σε περίπτωση που δεν είναι 61 ετών, όποτε συμπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο. Επίσης, επισημαίνεται ότι αν δεν είναι 61 ετών το έτος 2011, έχει όμως συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας της, μπορεί να ζητήσει την πρόωρη καταβολή της σύνταξής της, με τη μείωση όμως που ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1.1. 2011 (ήτοι 1/200 για κάθε μήνα ή 6% για κάθε έτος που θα ασκήσει νωρίτερα το σχετικό δικαίωμα).

** Γυναίκα υπάλληλος χωρίς παιδιά που έχει διοριστεί το 1988 θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013 και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, εφόσον έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας της, ή μπορεί να λάβει πρόωρη/μειωμένη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Δημόσιος Τομέας
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Αγροτικά θέματα
Οι 10 πληγές της ελληνικής κτηνοτροφίας
Η κρίση ρευστότητας στις τράπεζες γονατίζει τους παραγωγούς
Δημόσιος Τομέας
Τα 19 αντικλείδια συνταξιοδότησης σε Δημόσιο - ΟΤΑ
ΓΣΕΕ
ΓΣΕΕ: Νέο κοκτέιλ μέτρων 6,6 δισ.
Ανεργία
Η Ελλάδα σέρνει το χορό της ευρωανεργίας
Νότια Κορέα
Στης φυλακής τα σίδερα
Ολλανδία
Η Ολλανδία κρατικοποιεί τράπεζα
Άλλες ειδήσεις
Παραδείγματα
Κλείνει η ψαλίδα Apple - Samsung
Κινέζοι χάκερ κατά εφημερίδας