Έντυπη Έκδοση

Ιδού η επιχείρηση ποινική περαίωση

Εννέα μήνες ήξεραν στον ΟΣΕ πως πρέπει να τερματιστεί η σύμβαση-σκάνδαλο του προαστιακού και το σκέφτονταν. «Διαβουλεύονταν» με την ανάδοχο κοινοπραξία Siemens - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ, το υπουργείο Υποδομών σιωπούσε και το ανίκητο -μέχρι σήμερα- σύστημα διαπλοκής επιχειρούσε να ενταφιάσει την ποινική διερεύνηση του σκανδάλου με τη σύμβαση 994, σερβίροντας στην ανάκριση ακόμη και εκθέσεις πραγματογνωμόνων.

Οι Αρχές προειδοποιούσαν για την αμαρτωλή σύμβαση 994. Στην έγγραφη απάντησή της η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αναφέρει ότι το σύνολο του έργου δεν μπορεί να εκτελεστεί μ' αυτή τη σύμβαση. Ωστόσο, η έγγραφη αυτή απάντηση, όπως και της Διαχειριστικής Αρχής (δεξιά) απεκρύβησαν από την εξεταστική Οι Αρχές προειδοποιούσαν για την αμαρτωλή σύμβαση 994. Στην έγγραφη απάντησή της η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αναφέρει ότι το σύνολο του έργου δεν μπορεί να εκτελεστεί μ' αυτή τη σύμβαση. Ωστόσο, η έγγραφη αυτή απάντηση, όπως και της Διαχειριστικής Αρχής (δεξιά) απεκρύβησαν από την εξεταστική Από τον Ιούνιο του 2010, όταν η υπόθεση του προαστιακού απασχόλησε και την εξεταστική επιτροπή για τη Siemens και ενώπιόν της αποκαλύφθηκαν ακόμη και μεθοδεύσεις για ποινική «περαίωση», στον ΟΣΕ έφτασαν σαφείς απαντήσεις αλλά και καταλυτικές κρίσεις για την επίμαχη σύμβαση. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (υπουργείο Ανταγωνιστικότητας - Αρχή Πληρωμής) αλλά και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ Μεταφορών) ανατίναξαν τη σύμβαση.

Ωστόσο, οι έγγραφες απαντήσεις και των δύο απεκρύβησαν και από την εξεταστική, καθώς, μεταξύ άλλων, απροκάλυπτα οδηγούν στο εδώλιο όσους διαχειρίστηκαν επί τόσα χρόνια τη σύμβαση, ενώ αναδεικνύουν και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους υπουργούς που στη θητεία τους ανέχθηκαν τον εκτροχιασμό της σύμβασης.

Η «Ε» σήμερα αποκαλύπτει δύο έγγραφα, τα οποία έχουν φτάσει στην ΕΔΙΣΥ (ήταν η θυγατρική του ΟΣΕ που τότε διαχειριζόταν τη σύμβαση 994 με την εργοληπτική τρόικα) στις 25 και στις 28 Ιουνίου 2010 και από τις δύο αρχές και τα οποία λένε: Διακόψτε τη σύμβαση. Αποκαλύπτουν επίσης ότι ο προαστιακός, αν επαναδημοπρατηθεί, θα λειτουργεί το σωτήριον έτος 2016!

Η θυγατρική του ΟΣΕ, τότε, είχε δεχθεί αίτημα της κοινοπραξίας για παράταση των εργασιών μέχρι 31 Μαΐου του 2011 και ψαχνόταν.

Ιδού όμως τι εγγράφως είχε απαντήσει, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης:

1 Εχει ήδη παραβιαστεί ο όρος της διακήρυξης για ολοκλήρωση του έργου 161,4 εκατ. ευρώ εντός οκτώ μηνών. Λόγω αυτού του όρου προσφορά υπέβαλε μόνο ο ανάδοχος και το έργο ανατέθηκε με συμβολική έκπτωση.

2 Η παρέλευση 20 άπρακτων μηνών μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν επιβεβαίωσε τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου που επεκαλείτο η διακήρυξη.

3 Η σύμβαση «πάσχει από τη διαδικασία ανάθεσης και ειδικότερα τους όρους διακήρυξης με τους οποίους περιορίστηκε ο ανταγωνισμός και στη συνέχεια αυτοί οι όροι δεν εφαρμόστηκαν».

4 Διαπιστώθηκαν μεγάλες τροποποιήσεις που έγιναν από το αρχικώς ανατεθέν αντικείμενο με το τελικώς εκτελεσθέν. Κοινώς, άλλη «σύμβαση» εκτελείτο.

5 Οταν μια αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι το αντικείμενο που ανατέθηκε δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί, είναι προτιμότερη η διακοπή της σύμβασης, η προσαρμογή των μελετών και η επαναδημοπράτησή του.

6 Ηδη η υπηρεσία έχει εφαρμόσει διορθώσεις πληρωμών με μείωση κοινοτικής συμμετοχής, συνεπεία παραβάσεων κανόνων που ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

7 Οι συνεχείς παρατάσεις αποτελούν τροποποίηση ουσιώδους όρου της προκήρυξης.

8 Το σύνολο του έργου δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί μ' αυτή τη σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή (ΟΣΕ) πρέπει να προβεί άμεσα σε νέα προκήρυξη.

Ολα αυτά περιλαμβάνονται στο έγγραφο της 25ης Ιουνίου της Αρχής Πληρωμής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κ.ά. που υπογράφει ο προϊστάμενός της Δ. Σουσούνης.

Ετερο έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών, σταλμένο στις 28 Ιουνίου 2010 που υπογράφει η προϊσταμένη Ελένη Γιώτη, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεδομένου ότι η υφιστάμενη σύμβαση κατασκευής ούτως ή άλλως δεν μπορεί να εκτελέσει σημαντικό φυσικό αντικείμενο έργου σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ έγκριση περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει ταυτόχρονα να προχωρήσετε άμεσα και με ταχύτατες διαδικασίες σε επαναδημοπράτηση όλων την υπολειπόμενων εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου έως το 2016 το αργότερο». Για τα αυτονόητα λοιπόν απαιτήθηκαν εννέα μήνες.

Εν τω μεταξύ η κοινοπραξία είχε έγκαιρα «γίνει δέκτης πληροφοριών περί προθέσεων τερματισμού της σύμβασης 994». Γι' αυτό το λόγο ο εκπρόσωπος της Siemens - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ κ. Γ. Περδικάρης στις 17/6/2010 απέστειλε 4σέλιδη επιστολή προς τον δ.σ. της ΕΔΙΣΥ Β. Τσιαμαντή, την οποία κοινοποίησε προς τον γεν. γραμματέα Υποδομών κ. Θ. Τσιόκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Β. Θεοφανόπουλο.

Μ' αυτή την επιστολή η κοινοπραξία ζητάει νέα παράταση και με επιχειρηματολογία ότι ΟΣΕ και Δημόσιο θα υποστούν ζημία αν διαλυθεί η σύμβαση.

Εντύπωση προκαλεί ο ωμός τρόπος με τον οποίον η κοινοπραξία ζυγίζει τη μισθοδοσία «70 περίπου κλειδούχων οι οποίοι απαιτούνται για τη λειτουργία του συνολικού διαδρόμου», των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση 994 και η σηματοδότηση, «το συνολικό κόστος της οποίας θα ανέλθει στα 28,5 εκατ. ευρώ».

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας εκτιμά ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να απαλλαγεί από τη μισθοδοσία των 70 κλειδούχων, την οποία εκτιμά σε 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα υπολογίζει ότι για τέσσερα χρόνια που δεν θα υπάρχει σηματοδότηση η επιβάρυνση του Δημοσίου από την παραμονή των κλειδούχων θα φθάσει τα 14 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, πέραν της θεωρίας του κλειδούχου η κοινοπραξία του προαστιακού υποστηρίζει διά του κ. Περδικάρη ότι:

* Υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων 48,7 εκατ. ευρώ αν καταγγελθεί η σύμβαση.

* Επαναδημοπράτηση του έργου δεν είναι δυνατή προ της παρέλευσης τριετίας.

* Κινδυνεύουν να απενταχθούν συμπληρωματικές συμβάσεις συνδεδεμένων έργων, λόγω μη ολοκλήρωσης του τμήματος της ηλεκτροκίνησης από την Αθήνα ώς τις Τρεις Γέφυρες. Συνολικά, πρόκειται για 150 εκατ. ευρώ.

* Υπάρχουν κίνδυνοι ατυχημάτων, καταστροφών και κλοπών ακριβών υλικών εξαιτίας πλημμελούς φύλαξης και ημιτελών εγκαταστάσεων.

Στο παρασκήνιο

Αυτά συνέβαιναν τόσους μήνες στο παρασκήνιο για ένα έργο που αποτελεί case study όχι μόνο λόγω της εκτροπής της σύμβασης, η οποία είχε προβλεφθεί απ' όσους είχαν καθαρό μυαλό και ακόμα πιο καθαρά χέρια. Αλλά και γιατί ο προαστιακός έχει αποτελέσει την αγαπημένη εξαγγελία-μακέτα πλείστων υπουργών Μεταφορών. Από τον Χ. Βερελή έως τον Μιχάλη Λιάπη, τον Κ. Χατζηδάκη και τον Ευρ. Στυλιανίδη.

Στα χέρια του Δ. Ρέππα έμειναν οι μακέτες, το εργοτάξιο-προαστιακός και στη μνήμη μας κάποια non paper προκατόχων του για την καλή και αναγκαία σύμβαση με την εργοληπτική τρόικα. Σκέτη προπαγάνδα για τα ΜΜΕ. Αύριο θα επανέλθουμε. *

Η κοινοπραξία ζητεί νέα παράταση και εκτιμά ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να απαλλαγεί από τη μισθοδοσία των 70 κλειδούχων, την οποία εκτιμά σε 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως! Η κοινοπραξία ζητεί νέα παράταση και εκτιμά ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να απαλλαγεί από τη μισθοδοσία των 70 κλειδούχων, την οποία εκτιμά σε 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως!

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συγκοινωνίες-Μεταφορές
Διαφθορά
Κλάδος κατασκευών & οικοδομή
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Απασχόληση
Για μία θέση σε απορριμματοφόρο
Καύσιμα
Πετρέλαιο θέρμανσης αντί για κίνησης
Οδικό δίκτυο
Ανεξέλεγκτοι σταθμοί διοδίων
Ερχονται 7 νέοι σταθμοί στην Εγνατία
Ημιυπαίθριοι
Παράταση για ημιυπαίθριους
Περιβάλλον
Χρώμιο 22.500 φορές πάνω από το όριο!
Μελέτη του Πολυτεχνείου: πάνω από 25 εκατ. ευρώ το κόστος ρύπανσης του Ασωπού
ΔΕΗ
Νέα παράταση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Ακτοπλοϊα
Πόλεμος ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. για τις άγονες γραμμές
Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ενα Σύνταγμα «δεν πληρώνω»
Κερατέα
Νέα δικαίωση για Λαυρεωτική
Συγκοινωνίες
Ο νέος πρόεδρος ακυρώνει τις στάσεις, τα σωματεία απαντούν με 24ωρη
Υγεία
Λοβέρδος, όπως και πέρσι
Εκλεισε η μονάδα νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων
Εκτροπή Αχελώου
«Οχι» του ΣτΕ για την εκτροπή του Αχελώου
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μαύρη τρύπα στον δήμο
Κούρεμα και επιμήκυνση ζητεί ο Μιχαλολιάκος
Μετανάστες
Επίθεση στην Επιτροπή Αλληλεγγύης * 62 στο νοσοκομείο
Με υπογλυκαιμία 15 μετανάστες
Πετροπόλεμος στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Γάζωσαν 8, δύο νεκροί
Αποτράπηκαν 19 αυτοκτονίες στο Ιντερνετ
Αστυνομικοί κατηγορούνται ότι έκλεβαν Πακιστανούς
Προαστιακός
Ιδού η επιχείρηση ποινική περαίωση
Εκπαίδευση
ΤΕΙ: Δεν έχουμε χρήματα για επιβίωση
Τερματισμός των καταλήψεων
Κατέλαβαν το ΑΠΘ και το Μακεδονίας
Άλλες ειδήσεις
Κατάργηση δρομολογίων