Έντυπη Έκδοση

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΟΑΕΕ: Οι νέοι συνταξιούχοι θα χάνουν 120 ευρώ ετησίως

Νέες μειώσεις επιφέρουν στις συντάξεις χιλιάδων ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ οι προβλεπόμενες από φέτος αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, καθώς μειώνεται κατά 2% ο συντελεστής υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα συνταξιοδοτηθούν από το 2014.

Θύματα των αλλαγών αυτών θα είναι όσοι συνταξιοδοτηθούν από το ΤΕΒΕ (επαγγελματίες) και το ΤΑΕ (έμποροι) από την 1η/1/2014, οι οποίοι θα χάσουν 120 ευρώ ετησίως σε σχέση με τα σημερινά ισχύοντα.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού προβλέπεται στο νόμο Λοβέρδου (3863/10) ο οποίος καθιερώνει βασική σύνταξη από 1ης/1/2015. Καθιερώνει επίσης αναλογικό ποσό σύνταξης που αφορά ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1ης/1/2011 στα Ταμεία -πλην ΟΓΑ- που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η/1/2015, καθώς επίσης και νέο υπολογισμό σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ταμείου έως τις 31/12/2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1η/1/2015.

Με εγκύκλιό της προς τις διευθύνσεις ασφάλισης, η διοικητής του ΟΑΕΕ Γεωργία Κωτίδου επισημαίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Λοβέρδου αφορά ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας) έως 31/12/2014.

Συγκεκριμένα, για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και έτη ασφάλισης) σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1ης/1/2011 έως 31/12/2014 το ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1ης/1/2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών όπως αυτές ισχύουν.

Δηλαδή, ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης για το χρόνο μετά το 2013 θα γίνεται με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

Για την κατανόηση της ανωτέρω ρύθμισης, δηλαδή για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης/1/2011 έως 31/12/2014, παρατίθενται παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Ασφαλισμένος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/1975 έως τις 31/2/2013 και είναι γεννημένος το 1950 καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης τον 3ο του 2013.

Ο ασφαλισμένος μέχρι τις 31/12/2010 έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών). Επομένως ο υπολογισμός της σύνταξής του θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να έχουν εφαρμογή τα προαναφερθέντα, διότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης/1/2011 και μετά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/1984 έως τις 31/12/2013 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1ο/2014. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31/12/2010 αλλά από 1ης/1/2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης). Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων,

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό,

γ) Για το χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 έως τις 31/12/2013 η απόδοση της Π07 κατηγορίας είναι 33,75 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π07 ως Η είναι 42,00 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΑΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/1983 έως τις 31/12/2014 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1ο/2015. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31/12/2010 αλλά από 1ης/1/2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης). Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 και εφεξής θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό των καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΕ (ΣΤ κατηγορία 28,54 ευρώ ) διότι είναι μικρότερο από το 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού.

Για το χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 έως τις 31/12/2014 η απόδοση της Π06 κατηγορίας είναι 31,56 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π06 ως ΣΤ είναι 28,54 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 28,54 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Εστω ότι ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε με αίτησή του την υπαγωγή του σε μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία από 1ης/1/2013, την Π04. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2013 έως τις 31/12/2014 η απόδοση της Π04 κατηγορίας είναι 24,26 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π04 ως Ε είναι 25,11 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 24,26 ευρώ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Διαφημιστής εφαρμογών
10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο
Στη «Νέα Αρχή» με ρύθμιση οφειλών
Παιδεία και θέσεις εργασίας
Από το δίμηνο, τώρα κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Φρένο στην αναγνώριση ιδιωτικού χρόνου στο Δημόσιο
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
15 δισ. ευρώ για το Erasmus
Interamerican μέσω ACHMEA στην Αυστραλία
Πότε παίρνω σύνταξη
Από σήμερα ρύθμιση οφειλών για αγρότες
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Περιβάλλον
Νερό δεν πέφτει, η θάλασσα σηκώνεται, η ζέστη μεγαλώνει
Εκπαίδευση
Ψάχνουν Παιδεία συνεννόησης
Διαχείριση απορριμμάτων
Χωματερή αντί για αναχώματα!
Ακραία καιρικά φαινόμενα
«Πρώτη» του χειμώνα με άγριους νοτιάδες
Σχολεία
Το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο ζει
Θεσσαλονίκη
Παραδόθηκε η παραλία της Θεσσαλονίκης
3 χρόνια επί δύο για μη καταβολή δεδουλευμένων
Του άναψαν τα... Λαμπάκια με την Eldorado
Τα ΜΑΤ διαμεσολάβησαν στους «Χωρίς Μεσάζοντες»
Εργασία & Ασφάλιση
Διαφημιστής εφαρμογών
10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο
Στη «Νέα Αρχή» με ρύθμιση οφειλών
Παιδεία και θέσεις εργασίας
ΟΑΕΕ: Οι νέοι συνταξιούχοι θα χάνουν 120 ευρώ ετησίως
Από το δίμηνο, τώρα κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Φρένο στην αναγνώριση ιδιωτικού χρόνου στο Δημόσιο
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
15 δισ. ευρώ για το Erasmus
Interamerican μέσω ACHMEA στην Αυστραλία
Πότε παίρνω σύνταξη
Από σήμερα ρύθμιση οφειλών για αγρότες
Ανθρώπινα
Η ζωή στις γαλαρίες με τα βαγονέτα
Στο «Κύτταρο»
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Εισέπραττε από τα Ταμεία, δεν πούλαγε τα φάρμακα
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στις καλένδες το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφύλων