Έντυπη Έκδοση

Τα κίνητρα της Κομισιόν για εξωστρεφείς «επενδυτές»

«ΚΟΚΚΙΝΟ χαλί» στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν και εκτός των συνόρων στρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από την απόφαση των 27 ηγετών της Ε.Ε. για «ενιαία φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων».

Το σχέδιο οδηγίας για την «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών» που παρουσιάζει η «Οικονομία» εμπεριέχει σειρά κινήτρων για τις επιχειρήσεις με επεκτατικές διαθέσεις.

Σε συνοδευτική έκθεση των επιπτώσεων καταγράφονται σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. Οι πολυεθνικές αναμένεται να αυξήσουν τις βάσεις τους στη χώρα μας, όπως και σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία. Αναμένεται να έρθουν κυρίως μεσαίου μεγέθους εταιρείες, που αναζητούν χαμηλό κόστος εργασίας.

Αναμένεται μείωση του γραφειοκρατικού κόστους για τη θυγατρική κατά 62%. Προβλέπονται από την Ε.Ε. και οφέλη για τον πολίτη, με περιορισμό της τεράστιας ακρίβειας, και για το κράτος, με εύρεση των δισ. ευρώ που χάνει με το σημερινό καθεστώς ενδοομιλικών συναλλαγών:

Θυγατρικές μεγάλων εταιρειών αγοράζουν ακριβά από συνδεδεμένες σε άλλα κράτη και πωλούν σε υψηλές τιμές στην Ελλάδα, για να εμφανίσουν χαμηλά κέρδη. Τα μεταφέρουν στις χώρες που εδρεύουν οι συνδεδεμένες εταιρείες, όπου υπάρχει ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Τώρα, μπορεί η Ελλάδα να λύσει ένα πρόβλημα στο οποίο πολλές κυβερνήσεις - και η σημερινή - απέτυχαν να παρέμβουν.

Η οδηγία 136 άρθρων που έχει τις «ευλογίες» των αρχηγών της Ε.Ε. στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, μεταξύ άλλων:

1 Δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών που έχουν επωμιστεί οι θυγατρικές σε χώρες της Ε.Ε. με τα κέρδη της μητρικής. Η Κομισιόν εκτιμά ότι μόνο από αυτό το μέτρο μπορούν να μειώσουν το φορολογικό βάρος τουλάχιστον οι μισές πολυεθνικές (εκτιμήσεις της Ε.Ε. καταλήγουν στο ότι από τον διασυνοριακό συμψηφισμό μπορούν να ωφεληθούν το 50% των μη χρηματοπιστωτικών και το 17% των χρηματοπιστωτικών πολυεθνικών ομίλων).

2Περιορίζει αισθητά το κόστος επέκτασης των δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα. Ακόμη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προβλέπεται ότι η δαπάνη μπορεί να συρρικνωθεί ακόμη και κατά 67%, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ακόμη και για μια μικρομεσαία επιχείρηση.

3Προσφέρει τη δυνατότητα να εκπίπτουν από τα έσοδα το σύνολο των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, ανεξάρτητα με το τι θα προβλέπει η εθνική φορολογική πολιτική.

4Συμπιέζει το χρόνο που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια θυγατρική σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Πλέον οι επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται με μία φορολογική αρχή, καθώς προωθείται η θέσπιση υπηρεσίας τύπου one-stop shop.

Πάντως, στην εισαγωγή της οδηγίας αναφέρεται ότι το κοινό φορολογικό σύστημα δεν θα οδηγήσει και σε εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών: «Ο ανταγωνισμός όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές πρέπει να ενθαρρύνεται» αναγράφεται στο κείμενο της Κομισιόν.

Οι κερδισμένοι

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο θα ωφελήσει δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων:

* Τις πολυεθνικές οι οποίες -όπως εξαγγέλλεται- θα απαλλαγούν από φορολογικά εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στην ενιαία αγορά και

* Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κόστος όταν θα αποφασίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των συνόρων της χώρας τους.

Η ένταξη στο νέο σύστημα θα είναι προαιρετική. Ουσιαστικά, κίνητρο να ενταχθούν σε αυτό θα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που θα αποφασίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Το νέο σύστημα θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών που έχουν την έδρα τους εντός της Ε.Ε., όπως επίσης και για τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το κοινό πλαίσιο, αφορά:

* Τον υπολογισμό των μεμονωμένων φορολογικών αποτελεσμάτων.

* Τον τρόπο ενοποίησής τους και

* Τον επιμερισμό των αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης.

Δεν αφορά όμως:

* Την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

* Την κατάρτιση των ετήσιων ή ενοποιημένων λογαριασμών.

* Τη θέσπιση εναρμονισμένων φορολογικών συντελεστών.

Πάντως, το γεγονός ότι η ένταξη στο νέο σύστημα φορολόγησης θα είναι προαιρετική, θα αναγκάσει τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας να...συντηρούν δύο διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Το πρώτο θα αφορά τις εξωστρεφείς εταιρείες και το δεύτερο αυτές που θα επιλέγουν να κλειστούν στα σύνορά τους. Ως αντάλλαγμα για το πρόσθετο βάρος που θα παίξει στις εθνικές φορολογικές αρχές, η Κομισιόν αντιπαραβάλλει το όφελος από την απλοποίηση του καθεστώτος για τις εξωστρεφείς εταιρείες αλλά και την απαλλαγή από τα προβλήματα που δημιουργούν σήμερα οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας στις σχέσεις των εταιρειών με τις φορολογικές αρχές.

Κανονιστικό πλαίσιο

Οι εταιρείες που θα αποφασίζουν την ένταξή τους στο νέο σύστημα, πρέπει να υπακούουν στους νέους κανόνες που φέρνει η ευρωπαϊκή οδηγία. Μεταξύ άλλων:

* Θα επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση (και μάλιστα επ' αόριστον) όχι όμως και σε προηγούμενες χρήσεις.

* Από τα έσοδα της εταιρείας θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, όπως επίσης και οι δαπάνες που έχουν να κάνουν με την άντληση ιδίων κεφαλαίων ή την εξασφάλιση δανείων. Από την άλλη, θα υπάρχει και αναλυτικός κατάλογος με τις δαπάνες που δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν από τα έσοδα.

* Θα υπάρχουν περιορισμοί στη δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε χώρα που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες για λόγους πάταξης της φοροδιαφυγής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Κομισιόν
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επενδύσεις
Σχετικά θέματα: Επιχειρήσεις
Η βιολογική στροφή στην αγορά τροφίμων
Κοκτέιλ μολότοφ για τις εισηγμένες
Μια τρύπα στο νερό
Στον αφρό εταιρείες με διεθνή δράση και αποτελεσματική λειτουργία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Φορολογία
Από τη φοροκαταιγίδα στο «στρατηγικό πλάνο»
Ασφαλιστικό
Γη και ύδωρ στους εργοδότες με τα ταμεία στο κόκκινο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
«Θηλιά» στην ελληνική οικονομία βάζει η αύξηση του ευρωεπιτοκίου
Τράπεζες
Τράπεζες: Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση δίνοντας υπερεξουσίες στους επιτρόπους
«Διευκολύνσεις» στα μέτρα τους
Διαγράφουν δάνεια, γράφουν... ζημιές
Τράπεζα της Ελλάδος
«Εγγυημένη επιταγή» το αντίδοτο στις ακάλυπτες
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Βουτιά στη... δεξαμενή των 37 δισ. ευρώ
Το δρακόντειο ΠΔ του 1974 για οφειλές προς το Δημόσιο
Ευρω-επιτήρηση
Στο τούνελ της λιτότητας έως το 2038!
ΟΛΠ
Ελληνοκινεζικό πόκερ με θέα το Θριάσιο
Να αποχωρήσει από τον Πειραιά απειλεί η MSC
Διεθνή
Ξέμειναν από ανταλλακτικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες
Χρυσάφι από τα ιδιωτικά κελιά
Επιχειρήσεις
Τα κίνητρα της Κομισιόν για εξωστρεφείς «επενδυτές»
Η βιολογική στροφή στην αγορά τροφίμων
Κοκτέιλ μολότοφ για τις εισηγμένες
Μια τρύπα στο νερό
Στον αφρό εταιρείες με διεθνή δράση και αποτελεσματική λειτουργία
Ανεργία
Η ανεργία φέρνει αποκέντρωση
Συνέντευξη: Marc Roche
««Κλέψατε» για να μπείτε στο ευρώ, αλλά δεν είστε οι μόνοι»
Συνέντευξη: Heiner Flassbeck
«Η Ελλάδα παραδόθηκε δίχως αντίσταση»
Τουρισμός
Ερχονται οι ρώσοι... παραθεριστές
Σκληρή μάχη για τα «αποφάγια»
Ισχυρό δέλεαρ οι γενναίες εκπτώσεις
Ασπίς Πρόνοια
Στο δρόμο προς το ακροατήριο οι υποθέσεις Παύλου Ψωμιάδη