Έντυπη Έκδοση

Στον αφρό εταιρείες με διεθνή δράση και αποτελεσματική λειτουργία

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τα χειρότερα των τελευταίων 20 ετών ήταν τα αποτελέσματα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Διασώθηκαν όμως εταιρείες με έντονη διεθνή δραστηριότητα, κάποιες άλλες που ωφελήθηκαν από την άνοδο των πρώτων υλών και ορισμένες με δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά, που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας.

* Ελληνικά Πετρέλαια. Ο όμιλος που ελέγχεται από το ελληνικό Δημόσιο κατά 35,48% και τον όμιλο Λάτση κατά 41,05%, αποτελεί τον μεγαλύτερο της χώρας, με βάση τον τζίρο. Τα έσοδά του αυξήθηκαν 25,4% στα 8,476 δισ. ευρώ από 6,7 δισ. ευρώ το 2009 και τα λειτουργικά κέρδη 27,4% στα 390 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 187 εκατ. ευρώ από 176 εκατ. το 2009.

Θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχαν η αύξηση στις τιμές αργού πετρελαίου και των υποπροϊόντων του και τα αυξημένα περιθώρια διύλισης. Αρνητική επίπτωση είχε η πτώση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά και τα μειωμένα περιθώρια εμπορίας. Ο όμιλος επιβαρύνθηκε με 33 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτης εισφοράς προς το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και την εγγραφή πρόβλεψης για επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για την φορολόγηση μερισμάτων, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα νόμο (40% φόρος στα διανεμόμενα μερίσματα). Η εταιρεία έδωσε προμέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2010 και προτείνεται η διανομή επιπλέον μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

*Coca Cola. Η εταιρεία βελτίωσε την εύρωστη οικονομική της θέση για δεύτερη χρονιά, ανακτώντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών, που είχε μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,793 δισ. ευρώ το 2010 από 6,5 δισ. ευρώ το 2009. Τα καθαρά της κέρδη βελτιώθηκαν οριακά στα 434,9 εκατ. ευρώ από 421,6 εκατ. ευρώ το 2009.

Για την Coca Cola και για τις περισσότερες εταιρείες με διεθνείς δραστηριότητες, η ανάκαμψη σε όρους κερδοφορίας ήρθε ένα χρόνο νωρίτερα, το 2009. Απλώς το 2010 διατήρησε και βελτίωσε σε αρκετές χώρες τα μερίδια αγοράς της και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών του 2010 ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τα 6,98 δισ. ευρώ του 2008. Παρά την ισχυρή οικονομική της θέση, η εταιρεία επέλεξε να μην δώσει μέρισμα, λόγω της υψηλής φορολογίας, και να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους.

*Motoroil. Οι πωλήσεις του ομίλου ανέβηκαν στα 6,184 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57% έναντι 3,938 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος (2009) και ξεπέρασαν κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 5,5 δισ. ευρώ εσόδων του 2008. Η εξέλιξη οφείλεται: α) στην αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (κατά 28% περίπου), β) στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 6,04% (από 9.607.058 μετρικούς τόνους το 2009 σε 10.187.758 το 2010) και γ) στην ανατίμηση (μέση ισοτιμία) του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ (κατά 5% περίπου). Επιπλέον, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% από την ενσωμάτωση των πωλήσεων των προϊόντων της Shell.

Μειωμένο μέρισμα

Το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου (μετά από φόρους) ανήλθε σε 130,5 εκατ. ευρώ από 107,9 εκατ. ευρώ το 2009. Η διοίκηση της Motoroil, όπως και άλλων κερδοφόρων εταιρειών, επέλεξαν να δώσουν μειωμένο μέρισμα (0,25 ευρώ ανά μετοχή από 0,7), λόγω της υψηλής φορολογίας (40%), ικανοποιώντας όμως τους μετόχους μέσω επιπλέον επιστροφής κεφαλαίου, που δεν φορολογείται (0%).

*ΜΕΤΚΑ. Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Μυτιληναίου (την ευθύνη της διοίκησης φέρει ο Ιωάννης Μυτιληναίος, αδελφός του Ευάγγελου, προέδρου του ομίλου), διανύει αξιοζήλευτη πορεία, χάρη στη διεθνή της επέκταση και την ανάληψη ενεργειακών έργων. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 81% στα 613 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 89,14 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες ανήλθαν στα 341 εκατ. ευρώ, αποτελώντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου. Επίσης τα έσοδα από τα ενεργειακά έργα ήταν για το έτος που πέρασε 92% επί του συνόλου.

Είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που το 2010 αύξησαν σημαντικά το μέρισμα προς τους μετόχους (0,48 ευρώ από 0,20 ευρώ το 2009) και δεν επέλεξε την αφορολόγητη επιστροφή κεφαλαίου, όπως άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ο όμιλος της ΜΕΤΚΑ (εξαγοράστηκε το 1999 από τους επιχειρηματίες Κουκόλη, Σερβετόπουλο) συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και των κερδών στον όμιλο Μυτιληναίου που έκλεισε το 2010 με συνολικά έσοδα 1,001 δισ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 97,846 εκατ. ευρώ.

*Καρέλιας. Η καπνοβιομηχανία πήγε κόντρα στην τάση του κλάδου και συνολικά της αγοράς και πέτυχε σημαντική αύξηση 45% της κερδοφορίας της το 2010 στα 23,5 εκατ. ευρώ από 16,23 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, αυξήθηκε λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της καλύτερης πορείας στο εξωτερικό, μαζί με τους φόρους ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 567 εκατ. ευρώ από 504 εκατ. ευρώ το 2009.

Αφαιρουμένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 142,625 εκατ. ευρώ από 145,022 εκατ. ευρώ το 2009. Κάτι που δεν ξέρουν πολλοί στην Ελλάδα, είναι ότι η εταιρεία είναι άκρως εξαγωγική. Τα 106 εκατ. ευρώ από τα 142 εκατ. του συνόλου των πωλήσεων προέρχονται από αγορές εξωτερικού. Η κερδοφορία αυξήθηκε για τους εξής λόγους: καλύτερη ισοτιμία δολαρίου με το ευρώ, συγκράτηση της διολίσθησης των τοπικών νομισμάτων και των τιμών των προϊόντων σε χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, αυξημένες τιμές πώλησης σε καίριες αγορές.

Η διοίκηση προχώρησε σε συγκράτηση των συνολικών δαπανών (χωρίς να μειώσει το προσωπικό της), μεταξύ αυτών και της πτώσης των εξόδων από την απαγόρευση των διαφημίσεων των καπνικών προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης πρότεινε μέρισμα 6,32 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σε σχέση με αυτό του 2009.

*Frigoglass. Δραστηριοποιούμενη στην αγορά των ψυκτικών θαλάμων, ακολούθησε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 457 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε 31,9% από 346 εκατ. ευρώ το 2009. Τα λειτουργικά της κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 39,1% στα 74,2 εκατ. ευρώ και η καθαρή της κερδοφορία υπερ-τριπλασιάστηκε στα 25,4 εκατ. ευρώ από 7,15 εκατ. ευρώ το 2009 (ο πολλαπλασιασμός των καθαρών κερδών οφείλεται στο ότι η εταιρεία το 2009 πλήρωσε έκτακτη εισφορά στο ελληνικό Δημόσιο 5,496 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 δεν υπάρχει πρόβλεψη γιατί η μητρική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και φορολογείται από το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει κέρδη...).

*ΕΧΑΕ. Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια, που εκμεταλλεύεται το χρηματιστήριο της Αθήνας, μέσα σε μία χρονιά κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, παρουσίασε πτώση στα οικονομικά μεγέθη (-21% τα έσοδα και 28% τα κέρδη) αλλά διατήρησε υψηλά ποσοστά κερδοφορίας (καθαρό περιθώριο κέρδους 35% μετά από φόρους έκτακτες εισφορές και χωρίς υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο δεν υπάρχει σε κανένα κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό).

Μονοπώλιο

Το γεγονός να παρουσιάζει υψηλά κέρδη και σε χρονιές κατάρρευσης οφείλεται στο ότι αποτελεί μονοπώλιο στην ελληνική αγορά, το οποίο μάλιστα χρεώνει με υψηλές τιμές τους πελάτες της. Η ΕΧΑΕ ευνοήθηκε από τις αυξήσεις κεφαλαίου των εταιρειών και από τη βελτίωση της συναλλακτικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της επιστροφής κάποιων ξένων επενδυτών λόγω της ανάκαμψης της διεθνών αγορών και της οικονομίας.

*Eurodrip. Ανήκει στις επιχειρήσεις που απέκτησαν εξειδίκευση σε ένα τομέα (παραγωγή και εμπορία προϊόντων αρδεύσεως και θερμοκηπίων) και κατάφεραν να εξαγάγουν την τεχνογνωσία και τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Σε μια δύσκολη χρονιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Eurodrip έκλεισε το 2010 με πωλήσεις 68 εκατ. ευρώ από 59,4 εκατ. ευρώ το 2010 και καθαρά κέρδη 3,28 εκατ. ευρώ από 2,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Παρά την κρίση κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τη θέση τους

Τη χρονιά που μας πέρασε υπήρξαν εισηγμένες που αύξησαν τους τζίρους τους και κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στα οικονομικά τους αποτελέσματα.

*ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο μεγαλύτερος μεταλλουργικός όμιλος της χώρας πέτυχε ρεκόρ εσόδων και μείωση ζημιών. Ο ενοποιημένος κύκλο εργασιών έφθασε τα 2,958 δισ. ευρώ αυξημένος 28,8%, έναντι 2,298 δισ. ευρώ το 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν 74,35% στα 158,65 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, αλλά το μέγεθος περιορίστηκε σε 31,6 εκατ. ευρώ από 110,9 εκατ. ευρώ το 2009.

Ορισμένες επί μέρους εταιρείες του ομίλου πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεων χάρη στην άνοδο των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων. Η ΕΛΒΑΛ στον κλάδο του αλουμινίου αύξησε τα έσοδά της κατά 35% και επέστρεψε σε κερδοφόρες χρήσεις. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 930 εκατ. ευρώ από 690 εκατ. ευρώ το 2009, τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν 57% στα 68,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικό κατά 7,2 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,3 εκατ. ευρώ το 2009.

- Η ΧΑΛΚΟΡ στον κλάδο χαλκού πέτυχε αύξηση πωλήσεων 53% ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ (1,044 δισ. ευρώ) από 679 εκατ. ευρώ το 2009. Τα EBITDA της αυξήθηκαν 59% στα 32,375 εκατ. ευρώ αλλά το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό στα 13 εκατ. ευρώ από 19 εκατ. ευρώ το 2009.

- Τέλος, η ΣΙΔΕΝΟΡ, στον κλάδο της χαλυβουργίας, άγγιξε το 1 δισ. ευρώ σε όρους πωλήσεων (993 εκατ. ευρώ από 937 εκατ. ευρώ το 2009), υπερδιπλασίασε τα λειτουργικά της κέρδη (50 εκατ. ευρώ από 22 εκατ. ευρώ) και περιόρισε τις ζημιές της σε 26,4 εκατ. ευρώ από 74,8 εκατ. ευρώ το 2009.

nΙντραλότ. Η εταιρεία ξεπέρασε πρώτη φορά στην ιστορία της το φράγμα του 1 δισ. πωλήσεων το 2010, αλλά με την καθαρή κερδοφορία να μειώνεται, λόγω αυξημένων εξόδων διοίκησης και τόκων. Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,115 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 23,48%, τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα 152 από 154 εκατ. ευρώ αλλά η καθαρή κερδοφορία μειώθηκε σημαντικά στα 54,79 εκατ. ευρώ από 77,4 εκατ. ευρώ το 2009. Ο λόγος ήταν η διόγκωση των εξόδων διοίκησης κατά 22 εκατ. ευρώ και των χρεωστικών τόκων κατά 7 εκατ. ευρώ.

*S&Β Ορυκτά. Το 2010 για την επιχείρηση ήταν η χρονιά ανάκτησης του μεγαλύτερου μέρους των απωλειών που προκάλεσε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. Ο όμιλος που ελέγχεται από την οικογένεια της κυρίας Αικατερίνης Κυριακοπούλου πέτυχε κύκλο εργασιών 420 εκατ. ευρώ ή αύξηση 25% έναντι 335 εκατ. ευρώ το 2009. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 53% στα 59,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάστηκαν στα 12,875 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο όμιλος της S&Β Ορυκτά ακολουθεί τη διεθνή πορεία των εταιρειών χάλυβα, καθώς αποτελεί βασικό προμηθευτή της βιομηχανίας. Οι εγχώριες δραστηριότητες του ομίλου αποτελούν μόνο το 8% του συνόλου των εσόδων. Στην Ελλάδα, η επιχειρηματική του δραστηριότητα αντιμετώπισε κι άλλα προβλήματα στη διάρκεια του 2010, όπως καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, προσωρινή αναστολή της μεταλλευτικής λειτουργίας, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση άρθηκαν.

*Kleemann. Συγκαταλέγεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο τους (παραγωγής και εμπορίας εξαρτημάτων ανελκυστήρων) και κατάφεραν να παρουσιάσουν μικρή πτώση εσόδων, μειωμένη αλλά αξιόλογη κερδοφορία. Οι πωλήσεις μειώθηκαν 5,1% στα 90,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 30% στα 8,945 εκατ. ευρώ και τα μετά φόρων κατά 45% στα 3,568 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες από την ελληνική αγορά (το 2010 τα έσοδα στην Ελλάδα υποχώρησαν 14% στα 40,6 εκατ. ευρώ) προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (οι πωλήσεις στην Τουρκία αυξήθηκαν 29% το 2010) και να διεισδύσει στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας μέσω της ίδρυσης θυγατρικής στο Χονγκ Κονγκ. Τα έσοδα από το εξωτερικό ως ποσοστό επί του συνόλου κερδίζουν έδαφος καθώς ανήλθαν σε 49,3% από 44% το 2009. Το μέρισμα (μεικτό), που προτείνει η διοίκηση, είναι 0,05 ευρώ από 0,12 ευρώ το 2009.

Οι «χαμένοι»

MIG-Alapis. Οι αστέρες των παρελθόντων ετών είχαν πτωτική πορεία. Οι όμιλοι των Marfin Investment Group και Alapis ανακοίνωσαν ζημιές 1,644 δισ. ευρώ και 906 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών προήλθε από απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

 Η MIG απομείωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,398 δισ. ευρώ και η Alapis 848 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι «κάηκαν» οι εξαγορές που έκαναν στο παρελθόν σε υψηλές τιμές. Εκτός αυτού, οι εταιρείες εμφάνισαν και ζημιές από τις βασικές τους δραστηριότητες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχετικά θέματα: Επιχειρήσεις
Τα κίνητρα της Κομισιόν για εξωστρεφείς «επενδυτές»
Η βιολογική στροφή στην αγορά τροφίμων
Κοκτέιλ μολότοφ για τις εισηγμένες
Μια τρύπα στο νερό
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Φορολογία
Από τη φοροκαταιγίδα στο «στρατηγικό πλάνο»
Ασφαλιστικό
Γη και ύδωρ στους εργοδότες με τα ταμεία στο κόκκινο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
«Θηλιά» στην ελληνική οικονομία βάζει η αύξηση του ευρωεπιτοκίου
Τράπεζες
Τράπεζες: Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση δίνοντας υπερεξουσίες στους επιτρόπους
«Διευκολύνσεις» στα μέτρα τους
Διαγράφουν δάνεια, γράφουν... ζημιές
Τράπεζα της Ελλάδος
«Εγγυημένη επιταγή» το αντίδοτο στις ακάλυπτες
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Βουτιά στη... δεξαμενή των 37 δισ. ευρώ
Το δρακόντειο ΠΔ του 1974 για οφειλές προς το Δημόσιο
Ευρω-επιτήρηση
Στο τούνελ της λιτότητας έως το 2038!
ΟΛΠ
Ελληνοκινεζικό πόκερ με θέα το Θριάσιο
Να αποχωρήσει από τον Πειραιά απειλεί η MSC
Διεθνή
Ξέμειναν από ανταλλακτικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες
Χρυσάφι από τα ιδιωτικά κελιά
Επιχειρήσεις
Τα κίνητρα της Κομισιόν για εξωστρεφείς «επενδυτές»
Η βιολογική στροφή στην αγορά τροφίμων
Κοκτέιλ μολότοφ για τις εισηγμένες
Μια τρύπα στο νερό
Στον αφρό εταιρείες με διεθνή δράση και αποτελεσματική λειτουργία
Ανεργία
Η ανεργία φέρνει αποκέντρωση
Συνέντευξη: Marc Roche
««Κλέψατε» για να μπείτε στο ευρώ, αλλά δεν είστε οι μόνοι»
Συνέντευξη: Heiner Flassbeck
«Η Ελλάδα παραδόθηκε δίχως αντίσταση»
Τουρισμός
Ερχονται οι ρώσοι... παραθεριστές
Σκληρή μάχη για τα «αποφάγια»
Ισχυρό δέλεαρ οι γενναίες εκπτώσεις
Ασπίς Πρόνοια
Στο δρόμο προς το ακροατήριο οι υποθέσεις Παύλου Ψωμιάδη