Έντυπη Έκδοση

Ελλάδα

Ελεύθερο βήμα

 • «Καλλικράτης» και στην υγεία: η μόνη λύση

  Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αλλά και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας υγείας στη χώρα μας δεν αφορούν μόνον τις ελλείψεις σε προσωπικό ή τις σπατάλες και τη διαφθορά, όπου επικεντρώνονται συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας.

  Το ΕΣΥ καρκινοβατεί γιατί πάνω απ' όλα υποχρηματοδοτείται, κακοδιοικείται και είναι άναρχα οργανωμένο. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν λόγω της τραγικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και συνακόλουθα δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες υποδομές και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις. Το μόνο που μπορεί να γίνει και που επιβάλλεται να γίνει το γρηγορότερο, είναι ο ριζικός επανασχεδιασμός των μονάδων του ΕΣΥ, καθώς και των υπηρεσιών που αυτές διαθέτουν, κυρίως των κλινικών και των εργαστηρίων. Η σημερινή τους κατανομή είναι απόρροια ιστορικών συγκυριών, πολιτικών πιέσεων και πελατειακών σχέσεων. Δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, με αποτέλεσμα αλλού να υπάρχει υπερσυγκέντρωση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αλλού σοβαρές ελλείψεις με τραγικές συχνά συνέπειες.

  Διεθνώς, χρειαζόμαστε όλο και λιγότερες νοσοκομειακές κλίνες γιατί μειώνεται η μέση διάρκεια νοσηλείας και αναπτύσσονται ραγδαία νέες εξωνοσοκομειακές μορφές περίθαλψης, όπως τα χειρουργεία και οι κλινικές ημέρας, η νοσηλεία στο σπίτι, τα κέντρα αποκατάστασης κ.ά. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 4,2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, όταν στην Ολλανδία και αλλού λειτουργούν 3-3,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ η Α' περιφέρεια Αττικής έχει 6,8 δημόσιες κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, υπάρχουν περιφέρειες, όπως της Κ. Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με λιγότερες από 2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζει και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με την Α' Αττικής να έχει 6,1 γιατρούς και 3,7 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους και τη Δ. Μακεδονία 2,8 γιατρούς και 1,4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις ελλείψεις στην περιφέρεια πολλά νομαρχιακά νοσοκομεία λειτουργούν με χαμηλό μέσο ετήσιο ποσοστό κάλυψης, 50-60%, δηλαδή χωρίς να αξιοποιείται σχεδόν το ήμισυ μιας πολύ δαπανηρής για τη δημιουργία της αλλά κυρίως για τη συντήρησή της νοσοκομειακής υποδομής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας «Καλλικράτης» στην υγεία, με συγχωνεύσεις, καταργήσεις και αλλαγές χρήσης των δημόσιων νοσοκομείων, των μονάδων και των υπηρεσιών που διαθέτουν, καθώς και με υποχρεωτικές μετατάξεις του προσωπικού, ώστε να προκύψει μία ορθολογική κατανομή τους σε αντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του κάθε πληθυσμού.

  Ηεξοικονόμηση πόρων που θα εξασφαλιστεί, μαζί με την καταπολέμηση της σημερινής σπατάλης και διαφθοράς, που υπολογίζεται στο περίπου 30% των νοσοκομειακών δαπανών, αλλά και με τη μεταφορά ιδιωτικών πληρωμών από τον ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο, κάτι που μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη των απογευματινών ιατρείων, τη λειτουργία ολοήμερου νοσοκομείου, τη σύναψη συμβάσεων με την ιδιωτική ασφάλιση και με τη διάθεση μέρους των υποδομών σε ιδιώτες ασθενείς, επαρκούν για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ΕΣΥ.

  Ομως, το μέλλον του δημόσιου νοσοκομειακού τομέα εξαρτάται άμεσα και από το κατά πόσο θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η πραγματοποίησή του είναι εφικτή, έστω και υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, αρκεί να μη βασιστεί σε επεκτατικές λογικές του δημόσιου τομέα, αλλά στη σωστή αξιοποίηση και λειτουργική διασύνδεση των σημερινών υποδομών του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, και του συμβεβλημένου ιδιωτικού τομέα και στην ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης..

  Είναι δε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με τις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Ξενογιαννακοπούλου, φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ομως, καμία απ' αυτές τις αναγκαίες αλλαγές δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει εάν παράλληλα δεν υπάρξει μία σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση του ΕΣΥ.

  Το ΕΣΥ δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικείται ή μάλλον να κακοδιοικείται από το γραφείο του εκάστοτε υπουργού Υγείας, με μέση διάρκεια θητείας τα 2 χρόνια, από λίγους περιστασιακούς συμβούλους και από τις ανεπαρκέστατες υπηρεσίες του υπουργείου. Οπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό ΕΣΥ, έτσι και το ελληνικό ΕΣΥ θα πρέπει να οργανωθεί και να διοικηθεί σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ένα επιτελικό κεντρικό όργανο, με ισχυρές περιφέρειες και ισχυρές, αυτόνομες και αξιοκρατικές διοικήσεις στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ώστε να υπάρξει σχεδιασμός, συντονισμός και έλεγχος σε βάθος χρόνου από αρμόδια στελέχη σε όλα τα επίπεδα.

  Μόνο έτσι θα μπορέσει το ΕΣΥ να μετατραπεί, επιτέλους, από μία σπάταλη και αναποτελεσματική δημόσια υπηρεσία σε έναν σύγχρονο δημόσιο οργανισμό. Και τώρα είναι η ώρα, γιατί όπως είπε ο πρωθυπουργός, ας μετατρέψουμε τουλάχιστον την κρίση αυτή σε ευκαιρία για τη χώρα.

  * Αν. καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, διευθυντής Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Στο χείλος του γκρεμού

  Η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης Ε.Ε. και ΔΝΤ έγινε αναπόφευκτη αφού το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν είχε το θάρρος να πάρει μόνο του έγκαιρα τα μέτρα που θα ανέκοπταν τον κατήφορο της χώρας.

  Παρά ταύτα ούτε αυτή η προσφυγή δείχνει να ηρεμεί τις αγορές και η επώδυνη για την οικονομία της χώρας αβεβαιότητα συνεχίζεται. Ηδη τα ύποπτα σενάρια για αναδιάρθρωση του χρέους διακινούνται όλο και περισσότερο.

  Το σίγουρο είναι ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι αφάνταστα επώδυνες για τη χώρα, για τους εργαζόμενους, για ολόκληρη την κοινωνία. Πώς φθάσαμε άραγε στου πηγαδιού τον πάτο;

  Η διακυβέρνηση της χώρας από τη Ν.Δ. αποδείχθηκε σίγουρα από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας και γιγάντωσε και έκανε ανεπίλυτα τα υπάρχοντα προβλήματα. Το κοινωνικό μοντέλο που με ευθύνη όλων μας οικοδομήσαμε μετά τη μεταπολίτευση ήταν σαθρό, αφού χαρακτηριζόταν από έλλειψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και στηριζόταν στην αναδιανομή δανεικών.

  Η διεθνής οικονομική κρίση μάς βρήκε με ένα σαθρό και ετοιμόρροπο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο και με μια καταστροφική κυβέρνηση και μας αποτέλειωσε.

  Σίγουρα και η σημερινή κυβέρνηση έκανε μια σειρά λαθών που επιδείνωσαν το πρόβλημα. Η σκληρή πραγματικότητα όμως είναι εδώ και δεν αλλάζει με ξόρκια.

  Οι πάντες πρέπει να καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιστραφεί η κατάσταση. Στις γενιές που ζούμε σήμερα έλαχε πάλι ο κλήρος θυσιών για να σωθεί η χώρα, για να αρχίσει μια νέα εθνική πορεία. Θα είναι αυτό και μία έμπρακτη συγγνώμη για τα εγκλήματά μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

  Ηκυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις ανακολουθίες, τις μεμψιμοιρίες, τους μικροπολιτικούς υπολογισμούς, τα επικοινωνιακά κόλπα και να πάρει, αμέσως, σήμερα, όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούν οι περιστάσεις, όσο σκληρά και επώδυνα και αν είναι.

  Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεχάσει προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες και να συγκροτήσει μια ομάδα διαχείρισης της κρίσης και αντιμετώπισης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από ό,τι πιο αξιόλογο σε εμπειρία και γνώση διαθέτει το ΠΑΣΟΚ και η ευρύτερη κεντροαριστερά.

  Η Ν.Δ. πρέπει να συναισθανθεί τις εγκληματικές ευθύνες της και να σταματήσει να κάνει τον τιμητή. Οφείλει να προσέλθει σε μια εθνική συνεννόηση με την κυβέρνηση για ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση.

  Χωρίς εθνική συνεννόηση, σωτηρία δεν υπάρχει.

  Η Αριστερά οφείλει να καταλάβει ότι στις σημερινές συνθήκες η αγωνιστική γυμναστική οδηγεί σε καταστροφή τους εργαζόμενους. Ας συνέλθουν και ας προσέλθουν σε μια δημιουργική συνεννόηση.

  Τα συνδικάτα οφείλουν να προσέλθουν στον διάλογο και να επιδιώξουν μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα προσπαθεί να επιμερίσει δίκαια τις έτσι και αλλιώς αναπόφευκτες θυσίες και θα εξασφαλίζει οφέλη για τους εργαζόμενους στην μετά την κρίση φάση ανάπτυξης.

  Οι ώρες είναι κρίσιμες. Ας πατήσουμε όλοι φρένο ένα βήμα πριν τον γκρεμό.

  *Ο Παύλος Αθανασόπουλος είναι δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Περιβάλλον
Νέα «σφαγή» δέντρων
Αγ. Παρασκευή: «Αμέλεια» - τορπίλη για τα έργα στην Αγίου Ιωάννου
Πρόστιμο 4 δισ. εν όψει για τις χωματερές
Διαδηλώσεις
Ο δρόμος της οργής
Συγκρούσεις σώμα με σώμα και δακρυγόνα
Απεργία 5ης Μαΐου
Βαρόμετρο η γενική απεργία της Τετάρτης
Εμπόριο
«Δίκαιο εμπόριο»: Το άδειο καλάθι των σουπερμάρκετ
Γιατροί εργασίας
Το κράτος... ξέχασε τον νόμο για τους γιατρούς εργασίας
Οδικό δίκτυο
Αποφασίζουν για Τέμπη, συζητούν για τα διόδια
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Για τους ημιυπαίθριους
Σχέδιο "Καλλικράτης"
Σοχός: Στο πόδι για τον «Καλλικράτη»
ΑμεΑ
Αναξιόπιστη η Ελλάδα και για τους τουρίστες με αναπηρία
Πρόστιμο στον ΟΤΕ για άτομα με αναπηρία
Θεσσαλονίκη
«Μην πληρώνετε εισιτήριο στον ΟΑΣΘ»
Προς ταμιακό αδιέξοδο στο «Παπαγεωργίου»
Σχολείο - φάντασμα
Τους κοροϊδεύουν 26 χρόνια!
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Τριήμερο με 4 αυτοκτονίες
Νεκρός ληστής, καταζητούμενος για δολοφονία
Λήστεψαν, φίμωσαν ηλικιωμένους μέχρι τον θάνατο
Δικαστικό ρεπορτάζ
Ελεύθεροι οι φυσικοί αυτουργοί!
Κρουαζιερόπλοια
Ανασφάλιστοι οι 613 ναυτικοί του «Ζενίθ»
Αλκοόλ
Κοινωνικό πρόβλημα η κατανάλωση αλκοόλ
Άλλες ειδήσεις
«Ναι» στα μέτρα από τους πρυτάνεις
Πήραν στα γιούχα τον Απ. Κακλαμάνη
«Παγκόσμια η ανασφάλεια»
Στις 26 Μαΐου οι πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ
Προσάραξε η εικοσάμετρη θαλαμηγός του Λαναρά