Έντυπη Έκδοση

ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ * ΚΟΒΟΝΤΑΙ 3.600 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Εξω οι μισοί διευθυντές, μέσα όσοι έχουν τα προσόντα

«Κόβεται» ένας στους δύο διευθυντές και τμηματάρχες στο Δημόσιο, με αντίστοιχη βέβαια μείωση του μισθού τους, ενώ μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα ορισθούν αναλυτικά προσόντα και καθήκοντα για κάθε θέση υπαλλήλου στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και διαδικασίες και αποστολή για κάθε τμήμα και διεύθυνση ξεχωριστά.

Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 2.500 τμηματάρχες,1.000 διευθυντές και περίπου 80 γενικοί διευθυντές θα χάσουν το βαθμό τους και, φυσικά, το επίδομα θέσης τους, σε μια άνευ όρων ανατροπή ζωής και εργασίας που θα επιφέρει η μεταρρύθμιση Μανιτάκη σε όλους τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή θα είναι εξπρές, θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για τις αλλαγές στο Δημόσιο και θα είναι τόσο ασφυκτική -θα έχουν λήξει όλα στο τέλος Μαΐου- που δεν φαίνεται να αφήνει περιθώρια για αντιδράσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο, για τους υπαλλήλους που θα θιγούν, όσο και σε συλλογικό-συνδικαλιστικό, για την ΑΔΕΔΥ.

Δύο καινοτομίες

Δύο είναι οι μεγάλες καινοτομίες που επιχειρούνται:

* Ο διαχωρισμός και η κατανομή όλων των θέσεων σε δύο κατηγορίες: τις θέσεις στις επιτελικές μονάδες του Δημοσίου και τις θέσεις στις υποστηρικτικές μονάδες του Δημοσίου. Η αναλογία μεταξύ αυτών θα είναι επτά προς τρία έως οκτώ προς δύο για όλο το Δημόσιο, δηλαδή 70% επιτελικές και 30% υποστηρικτικές ή 80% επιτελικές και 20% υποστηρικτικές, ανάλογα με την υπηρεσία και τις ανάγκες της. Ο διαχωρισμός αυτός θα δώσει την πλατφόρμα για να στηθούν οι διυπουργικοί κλάδοι, δηλαδή μεγάλες κατηγορίες ειδικευμένων υπαλλήλων που θα είναι δυνατό να μετακινούνται από υπουργείο σε υπουργείο προκειμένου να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις, καλύπτοντας κενά, και να φέρουν σε πέρας... ειδικές αποστολές, εξυπηρετώντας στόχους και προγράμματα.

* Δεν θα χρειάζεται η μακρόχρονη θητεία στις βαθμίδες ιεραρχίας για να προωθηθεί ένας εργαζόμενος, ενώ «ανοίγουν» οι θέσεις τμηματαρχών σε υπαλλήλους με εγνωσμένα προσόντα, ακόμα κι αν έχουν την ελάχιστη (ένα χρόνο), αρκεί να είναι ευδόκιμος υπηρεσία. Το βασικό εργαλείο αξιολόγησης στο νέο σύστημα θα είναι η απάντηση στο βασικό ερώτημα «τι έργο και με πόση επιτυχία έχει παράξει στα χρόνια της θητείας του κάθε υπάλληλος». Αυτό, μαζί με τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, θα δώσουν το υπηρεσιακό προφίλ κάθε υπαλλήλου, εργαλείο απαραίτητο για την αξιολόγησή του. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης, δηλαδή προϊσταμένους, διευθυντές και, πολύ περισσότερο, γενικούς διευθυντές θα συνυπολογιστούν -εκτός από την προϋπηρεσία και τα προσόντα- οι δεξιότητες, δηλαδή οι ειδικές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες και τη διαχείριση έργων, οι προσωπικές ικανότητες, δηλαδή η εμπειρία πάνω στο ειδικό αντικείμενο της θέσης, ενώ, κάτω από προϋποθέσεις, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο της προσωπικής συνέντευξης, ιδιαίτερα για τους γενικούς διευθυντές. Η θητεία στη θέση θα είναι για πέντε χρόνια.

Οι άξονες

Η προσπάθεια του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει τέσσερις άξονες:

1 Η μάχη με το χρόνο. Πρέπει αρχές Ιουνίου να έχει δοθεί στην τρόικα ο κατάλογος με τους 2.000 προς απόλυση. Ετσι, η εγκύκλιος Μανιτάκη δίνει μόλις 15 ημέρες περιθώριο για να καταρτιστούν τα περιγράμματα με τις θέσεις εργασίας και τα καθηκοντολόγια και άλλες 15 ημέρες για να περάσουν από τις διαδικασίες έγκρισης. Δηλαδή, όλη αυτή η διεργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου.

2 Η σημασία στη λεπτομέρεια. Στα νέα οργανογράμματα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι νέες θέσεις και να υπάρχει συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο για κάθε υπάλληλο που θα καταλάβει τη θέση. Μαζί με τις θέσεις, θα προσδιορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που απορρέουν από τη λειτουργία κάθε τμήματος και, τέλος, θα αναφέρεται η αποστολή κάθε διεύθυνσης. Με αυτό το εγχειρίδιο περιγραφής της θέσης, κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει τα καθήκοντά του, που θα είναι απολύτως ενταγμένα στους βασικούς στόχους της υπηρεσίας, είτε είναι τμήμα είτε διεύθυνση. Ετσι, θα υπάρξει εξ υπαρχής τεκμηριωμένα η γνώση για τον αριθμό των υπαλλήλων που χρειάζεται πραγματικά κάθε υπηρεσία.

3 Η υπηρεσία ρωτάει, ο υπάλληλος απαντά. Τις επόμενες ημέρες οι υπάλληλοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια όπου θα αναφέρουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα προσόντα τους, όπως τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, καθώς και τις εργασίες τις οποίες εκτελούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι προϊστάμενοι διοικητικού, στη συνέχεια, θα προσδιορίσουν το σύνολο των εργασιών του τμήματος, ομαδοποιώντας τις ομοειδείς εργασίες και καταγράφοντας τον όγκο και τη συχνότητα των επιτελούμενων εργασιών, και θα προβλέψουν και θα εκτιμήσουν τις νέες αρμοδιότητες και εργασίες του τμήματος.

4 Ο γενικός γραμματέας αποφασίζει. Στη συνέχεια, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων θα εκτιμήσουν τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται σε κάθε τμήμα, το είδος των νέων θέσεων, καθώς και τις απαιτήσεις (προσόντα, δεξιότητες, εμπειρία κτλ.). Οι γενικοί διευθυντές θα υποβάλουν τον αριθμό νέων θέσεων εργασίας στο γενικό γραμματέα, ο οποίος και θα αποφασίσει τον τελικό αριθμό εργαζομένων ανά γενική διεύθυνση. Ταυτόχρονα, περιγράφονται οι θέσεις ευθύνης του τμηματάρχη από το διευθυντή, του διευθυντή από το γενικό διευθυντή και του γενικού διευθυντή από το γενικό γραμματέα. Τα τελικά έντυπα θα συγκεντρωθούν σε κάθε οργανισμό ή Διεύθυνση Διοικητικού, με τελική ημερομηνία αποστολής στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την 31η Μαΐου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Δημόσιος Τομέας
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Αστυνομικό ρεπορτάζ,
Δεν πέτυχε τον Καμίνη, γρονθοκόπησε 12χρονη
Ιδιωιτιοποιήσεις
Χωρίς στέγη πάνω από 1.000 τουριστικά σκάφη
Συγκοινωνίες-Μεταφορές
«Μεγάλος αδελφός» και στα βαγόνια του Μετρό
Σχέδιο ''Αθηνά''
Εξώδικο κατά «Αθηνάς» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολεία
Από γενιά σε γενιά μάθημα στο ερείπιο
Φωνάζουν αλλά η συντήρηση... αναμένεται
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Εξω οι μισοί διευθυντές, μέσα όσοι έχουν τα προσόντα
Χρυσή Αυγή
Στόλισαν τις λαμπάδες με σβάστικες στη «Διάπλαση των Παίδων»