Έντυπη Έκδοση

Τι ισχύει για επαγγελματικά δικαιώματα

Είκοσι χρόνια από την αρχική κοινοτική Οδηγία, που έφερε την υπογραφή της Ελληνίδας επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου, κι αφού εισπράξαμε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έπεσαν στη χώρα μας οι τίτλοι τέλους στο σίριαλ για την επαγγελματική αναγνώριση των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών πτυχίων.

Το τελευταίο βήμα για να ανοίξει ο δρόμος της αναγνώρισης έγινε πριν από λίγο καιρό. Ηταν η έγκριση από το ΣτΕ του Προεδρικού Διατάγματος 38 του υπουργείου Παιδείας, που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, τα πτυχία των απόφοιτων κολεγίων, εφόσον έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια χωρών Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναγνωρίζονται πια, όχι μόνο στις χώρες της Ε.Ε. σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, τη 48 του 1989 και την 36 του 2005, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, τα κολέγια δεν θεωρούνται μέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς υπόκεινται σε ποιοτικούς ελέγχους από τους οργανισμούς των χωρών στις οποίες έχει την έδρα του το πανεπιστήμιο.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου του 2010. Η υπουργός Παιδείας έχει διευκρινίσει ότι αυτό «αφορά κάθε είδους επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτώνται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, από τη στιγμή που αποκτηθούν και πιστοποιηθούν σε μια χώρα, τότε ισχύουν και σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε.». Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και αφορά μόνον όσους έχουν πτυχίο από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε.

Το Προεδρικό Διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από το 1989, από την υπογραφή δηλαδή της πρώτης Οδηγίας, τη 48 του 1989. Αλλωστε, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούν σπουδαστές οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε κολέγια πριν αρχίσει η ισχύς της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Οι απόφοιτοι πλέον των κολεγίων θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ με βάση το Π.Δ. 44 του 2005. Σύμφωνα με αυτό, γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι κάτοχοι πτυχίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το Συμβούλιο του Υπουργείου (ΣΑΕΙΤΕ) που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Μετά την προσαρμογή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσοι Ελληνες έχουν ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία, τα οποία απέκτησαν είτε με φοίτηση εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό είτε σε κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους.

Σε περίπου 30.000 ανέρχονται οι απόφοιτοι των κολεγίων που έχουν ήδη αποκτήσει πτυχίο από ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο συνεργαζόμενο με κολέγιο και μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους για αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Η αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και καταχωρίζεται σε βιβλίο. Μαζί με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, εκτός από το πτυχίο του, μια βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στη χώρα του πανεπιστημίου. Η διαδικασία εξέτασης αναγνώρισης πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών και μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα.

Οι απόφοιτοι κολεγίων τα οποία εδρεύουν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν έγκυρες συμβάσεις πιστοποίησης ή δικαιόχρησης με πανεπιστήμια άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που ενδεχομένως έχουν αποκτήσει στα εν λόγω κράτη-μέλη, κατόπιν των σπουδών που πραγματοποίησαν στα κολέγια.

Τα συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις, όπως:

**Το αιτούμενο επάγγελμα πρέπει να είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα.

** Ο αιτών να έχει κατοχυρώσει επαγγελματικά δικαιώματα για το αιτούμενο επάγγελμα στο κράτος-μέλος προέλευσης, είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός.

**Η εκπαίδευση στο κολέγιο που παρείχε την κατάρτιση να έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου.

** Οι εκδοθέντες από το κολέγιο τίτλοι εκπαίδευσης να είναι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί, εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου.

**Οι εκδοθέντες από το κολέγιο τίτλοι εκπαίδευσης να προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους-μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Απασχόληση και ανεργία
Σχετικά θέματα: Σπουδές μετά το Λύκειο
Ο τρίτος δρόμος της εκπαίδευσης
Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι
Υπόσχονται δουλειά
Πώς αναγνωρίζονται ξένα πτυχία
Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 103 χρόνια στην υπηρεσία της Παιδείας
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
Σπουδές για Καριέρα στο New York College
Η μεγάλη των chef σχολή
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Σπουδές με γνώμονα τον Ανθρωπο
Τι αλλαγές έφερε ο νέος νόμος για τα κολέγια
Η απάντηση στις εργασιακές δυσκολίες του μέλλοντος
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Υπέκλεπτε πιστωτικές
Απεργίες
Διαμαρτυρία με ασθενοφόρα στον Λ. Πύργο
Κανονικά οι πτήσεις
Εμφραγμα στην Αθήνα
Διόδια
Από 0,20 έως 1€ λιγότερα
Εκπαίδευση
Μήνυμα πρυτάνεων για ανοιχτά πανεπιστήμια
Το υπουργείο τα ρίχνει στο Ελεγκτικό για τις ελλείψεις βιβλίων
Διαμαντοπούλου κατά Τσίπρα στη Βουλή
Μαύρη εργασία
«Εψαχνα 10 μήνες, τώρα δουλεύω ανασφάλιστη»
Σπουδές μετά το Λύκειο
Ο τρίτος δρόμος της εκπαίδευσης
Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι
Τι ισχύει για επαγγελματικά δικαιώματα
Υπόσχονται δουλειά
Πώς αναγνωρίζονται ξένα πτυχία
Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 103 χρόνια στην υπηρεσία της Παιδείας
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
Σπουδές για Καριέρα στο New York College
Η μεγάλη των chef σχολή
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Σπουδές με γνώμονα τον Ανθρωπο
Τι αλλαγές έφερε ο νέος νόμος για τα κολέγια
Η απάντηση στις εργασιακές δυσκολίες του μέλλοντος
Υπηρεσίες υγείας
Πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο
Άλλες ειδήσεις
Γέννησε στον προβλήτα
Καταγγέλλουν μυστική ανατίναξη πυρομαχικών στο Κυψελοχώρι