Έντυπη Έκδοση

Υγεία

Προληπτικά

 • Εργασία και προαγωγή υγείας

  Οι χώροι εργασίας συνιστούν προνομιακούς τόπους για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής υγείας, καθώς οι άνθρωποι περνούν εκεί το ένα τρίτο της ζωής τους ως εργαζόμενοι.

  Με γνώμονα αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας, το οποίο αποσκοπεί στην «ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών για την προαγωγή υγείας στους χώρους εργασίας σε εθνικό επίπεδο». Το όραμά του εκφράζεται με το μήνυμα «υγιείς εργαζόμενοι σε υγιείς επιχειρήσεις και οργανισμούς» και οι δραστηριότητές του στοχεύουν στην πρόληψη ασθενειών στους χώρους εργασίας, στην ενίσχυση παραγόντων που προάγουν την υγεία και στη βελτίωση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας.

  Στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την προαγωγή της υγείας στην εργασία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα έρευνα για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις. Οι βασικότεροι προβληματισμοί των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εστιάζουν στα ατυχήματα, στα μυοσκελετικά προβλήματα και στο άγχος που σχετίζεται με την εργασία. Τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απασχολούν επιπλέον η παρενόχληση και ο εκφοβισμός κατά τη διάρκεια της εργασίας.

  Παρά τους κινδύνους αυτούς μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση αναφέρουν ότι έχουν θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Οι νότιες χώρες φαίνονται λιγότερο ευαισθητοποιημένες, με εξαίρεση την Ισπανία, ενώ η αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών είναι πιο συχνή στα επαγγέλματα υγείας και στα επαγγέλματα που ορίζονται ως κοινωνικά λειτουργήματα. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία αντιμετωπίζονται κυρίως παρέχοντας κατάρτιση και εφαρμόζοντας αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. Ως εμπόδια για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων αναφέρονται η ευαίσθητη φύση του ζητήματος σε συνδυασμό με την έλλειψη της κατάλληλης ενημέρωσης. Τέλος, τονίζεται ότι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή μέτρων είναι η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των εργαζομένων στις σχετικές πρωτοβουλίες.

  Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υπήρξε πρόσφατη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή Υγείας στους Χώρους Εργασίας (8η κατά σειρά) με τίτλο «Εργασία σε αρμονία με τη ζωή - Η Ευρώπη σε κίνηση». Η ευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία στοχεύει στο να τονίσει τη σημασία των παραγόντων που προκαλούν στρες στο εργασιακό περιβάλλον και να αναδείξει αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης του εργασιακού στρες. Για το σκοπό αυτό προτείνονται συγκεκριμένες στρατηγικές με ευθύνη κυρίως της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του προσωπικού, στις αμφίδρομες επικοινωνιακές δομές, στην επανάκτηση του εργασιακού ελέγχου, στο ευέλικτο ωράριο εργασίας και στην ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων. Το πρόγραμμα υλοποιείται και στη χώρα μας υπό την ευθύνη του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  Ιστοσελίδα Υγείας - Πρόληψης: www.neahygeia.gr

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Υγεία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Υγεία της έντυπης έκδοσης
Γαστρεντερολογία
Ο «πονοκέφαλος» των διακοπών
Γαστρεντερίτιδες σε παιδιά
Καρδιολογία
Καρδιά και καλοκαιρινές διακοπές
Οφθαλμιατρική
Προστατέψτε τα μάτια σας από τον ήλιο
Παιδί
Οι πρώτες διακοπές του παιδιού μαζί με τον παππού και τη γιαγιά
Υγιεινή
Απολύμανση