Έντυπη Έκδοση

Στήνεται νέα φούσκα

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΙΑ ΦΟΥΣΚΑ στήνεται στις αγορές εμπορευμάτων ή τα «πράσινα βλαστάρια», δηλαδή οι ενδείξεις ανάκαμψης, είναι ικανά να ριζώσουν και να βγάλουν γρήγορα καρπούς;

Η ανάκαμψη στις τιμές των εμπορευμάτων άρχισε ουσιαστικά μαζί με τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές τον Μάρτιο και αφού είχε προηγηθεί μία θεαματική κάμψη 58% από τον Ιούλιο 2008. Στις 2/6 ο δείκτης εμπορευμάτων CRB εμφάνιζε άνοδο 10% από τις αρχές του έτους, επηρεασμένος κυρίως από την ισχυρή άνοδο της τιμής του πετρελαίου και των βιομηχανικών μετάλλων (26% ο σχετικός δείκτης S&Ρ GSCI) με ηγέτη τον χαλκό και το μόλυβδο, τα οποία προεξοφλούν - μαζί με τις βασικές αγορές - την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας σε σχήμα «V» (σηματοδοτεί κάθετη πτώση αλλά και γρήγορη ανάκαμψη) το 2009.

Υπάρχει, ωστόσο, ο σοβαρός κίνδυνος οι τιμές των εμπορευμάτων να έχουν αρχίσει πάλι να ξεφεύγουν σημαντικά από τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα ράλι τιμών στις βασικές αγορές, οι εισροές κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές και η άνοδος των εμπορευμάτων θα αποδειχθούν μια πρώτης τάξεως παγίδα, η οποία πυροδοτήθηκε από τεχνικές αιτίες (επενδυτική ζήτηση, κερδοσκοπική αποθεματοποίηση σε χαμηλά επίπεδα τιμών) παρά από τα θεμελιώδη μεγέθη (πραγματική αύξηση της φυσικής ζήτησης και παραγωγής).

Το καλό σενάριο είναι, λοιπόν, να συνεχιστεί η οικονομική ανάκαμψη σε σχήμα V και μαζί της η κούρσα τιμών στα εμπορεύματα. Σε αυτή την περίπτωση ευνοούνται οι επενδύσεις σε μετοχές υγιών εταιρειών που δεν έχουν χρέη και έχουν ολοκληρώσει την αναδιάρθρωσή τους με σημαντικές περικοπές στο κόστος. Διαθέτουν επίσης υψηλά επίπεδα ρευστότητας για επέκταση μέσω εξαγορών-συγχωνεύσεων, και κυρίως δραστηριοποιούνται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς (π.χ. εναλλακτικές ή καθαρές πηγές ενέργειας, νέες τεχνολογίες, αγροτρόφιμα, κρατικές προμήθειες κ.λπ.) ή οικονομίες (π.χ. χώρες BRIC) με πλεονάσματα ρευστότητας, ισχυρή βιομηχανική βάση και πλούσιους παραγωγικούς πόρους.

Επίσης, ωφελημένοι θα είναι όσοι επενδύσουν στις βιομηχανικές πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα που θα στηρίξουν την νέα ανάπτυξη, καθώς και στα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται από επιστροφή του πληθωριστικού κινδύνου.

Η ύφεση

Το κακό σενάριο είναι να παραμείνει η οικονομία σε ύφεση παρασύροντας όλες τις αγορές πτωτικά. Σε αυτή την περίπτωση θα ευνοηθούν όσοι διατηρούν υψηλά επίπεδα ρευστών διαθεσίμων, όσοι επενδύουν σε σκληρό χρήμα όπως τα πολύτιμα μέταλλα ή τα νομίσματα χωρών παραγωγής τους, καθώς επίσης οι εταιρείες που θα έχουν φροντίσει προηγουμένως να αποτινάξουν τα χρέη και τα περιττά λειτουργικά βάρη τους, ώστε να αντεπεξέλθουν στον θανάσιμο ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους εν μέσω της κρίσης.

Υπάρχουν, όμως, και δύο εναλλακτικά σενάρια. Πρώτο, να παγιωθεί η οικονομική στασιμότητα (σταθεροποίηση) και η οικονομία να ανακάμψει αργότερα σε σχήμα U, με συνέπεια οι τιμές των βασικών αγορών και των εμπορευμάτων να διορθώσουν επιστρέφοντας αργότερα (2010) σε μέτρια ανάκαμψη. Δεύτερο, οι τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων να συνεχίσουν ανοδικά παρά την οικονομική στασιμότητα ή και ύφεση, εξαιτίας των μαζικών ενέσεων ρευστότητας στις αγορές και την οικονομία που επιχειρούν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις παγκοσμίως (περίπτωση επενδυτικού καταφυγίου έναντι πληθωρισμού, αλλά και κίνδυνος δημιουργίας νέας κερδοσκοπικής φούσκας).

Στην τελευταία περίπτωση κερδισμένοι θα είναι όσοι παίξουν πετυχημένα το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με τον χρόνο, δηλαδή όσοι προλάβουν να ρευστοποιήσουν πριν σκάσουν οι νέες φούσκες που θα δημιουργηθούν στις αγορές.

Ποιοι πρωτοστάτησαν

Τα βασικά μέταλλα ηγήθηκαν της ανάκαμψης των εμπορευμάτων (26,5% ο δείκτης S&Ρ GSCI από τις αρχές του έτους έως 2/6).

Ο χαλκός και ο μόλυβδος πρωτοστάτησαν με κέρδη με 63% και 58% αντίστοιχα, γιατί είχαν το μικρότερο πλεόνασμα σαν ποσοστό της προσφοράς τους και γιατί οι εισαγωγές από την Κίνα (βλ. στρατηγικές αγορές και αποθεματοποίηση λόγω εκμετάλλευσης χαμηλών τιμών, όχι λόγω ισχυρής ανόδου της βιομηχανικής ζήτησης) ανήλθαν το Μάρτιο σε ιστορικά υψηλό σημείο.

Εκτιμάται πως το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο για έργα υποδομών στην Κίνα θα παράσχει στήριξη στις τιμές των βασικών μετάλλων. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί θεωρούν πιθανό η ζήτηση των βασικών μετάλλων να υποχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι, καθώς τα προγράμματα δημοσίων έργων δεν θα είναι ικανά να αντισταθμίσουν την κάμψη της ιδιωτικής ζήτησης.

Στο μεταξύ, τα συμβόλαια στο μέτωπο του σιδηρομεταλλεύματος δεν έχουν υπογραφεί ακόμη, καθώς οι χαλυβουργοί ζητούν δραστικές περικοπές τιμών (40-60% σε ετήσια βάση) προκειμένου να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2007, ενώ οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής, μήπως βελτιωθεί το κλίμα στην αγορά. Υπολογίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν μέσα στον Ιούνιο.

Μέχρι σήμερα, πάντως, οι προσφερόμενες τιμές είναι 20% χαμηλότερες από πέρσι.

Η τιμή του «μαύρου χρυσού»

Με το χαμηλό των 33 δολαρίων το βαρέλι τον Δεκέμβριο 2008 σήμερα το πετρέλαιο έχει φθάσει τα 68 δολάρια, παρά τις ασθενείς προοπτικές για την εξέλιξη της ζήτησης.

Κι όμως το 2009 θα είναι το δεύτερο έτος κάμψης της ετήσιας ζήτησης πετρελαίου από τη δεκαετία του '80, καθώς επιβραδύνεται η βιομηχανική και οικιακή ζήτηση και τα εμπορικά αποθέματα είναι διεθνώς υψηλά, όπως είναι και του φυσικού αερίου.

Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως οι τρέχουσες και προθεσμιακές τιμές του «μαύρου χρυσού» πιθανόν να γνωρίσουν νέες πιέσεις. Βεβαίως στην άνοδο συνέβαλε τόσο η μεγάλη προηγούμενη πτώση από τα 147 στα 33 δολάρια, όσο και οι περικοπές στην παραγωγή των χωρών του ΟΠΕΚ.

Στις συνθήκες αυτές δύο σενάρια φαίνεται να ξεχωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση αν η οικονομία παραμείνει σε ύφεση ή στασιμότητα και ακολούθως εισέλθει σε βραδεία ανάκαμψη με τη ζήτηση αρχικώς φθίνουσα και κατόπιν υποτονική, το πετρέλαιο θα σημειώσει φέτος νέα υποχώρηση της τιμής του στα 40-45 δολάρια και ενδεχομένως μετά να ανακάμψει στα 60-70 δολ. και να κρατηθεί σε παρεμφερή επίπεδα και το 2010.

Εάν, όμως, η οικονομία ανακάμψει, υποστηρίζουν αναλυτές της αγοράς, τότε η κερδοσκοπική άνοδος τιμών του πετρελαίου μπορεί να συνεχισθεί.

Πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται πάλι σε ανοδική τροχιά (11% ο χρυσός και 41%  το ασήμι από τις αρχές του 2009  έως 2/6) λόγω της αύξησης της επενδυτικής ζήτησης που προκαλεί  η διόγκωση των κρατικών χρεών,  οι ανταγωνιστικές νομισματικές υποτιμήσεις και η αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης στα  κρατικά ομόλογα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Διεθνείς αγορές και Χρηματιστήρια
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Κτηματαγορά
Η ανάκαμψη αργεί, αλλά οι τιμές στα ύψη
Η Βουλή έκλεισε και έμειναν οι εκκρεμότητες
Για εξόφληση οφειλών τα νέα στεγαστικά
Πιο ακριβό το ένσημο από το μεροκάματο
Κυβερνητικά μέτρα για μείωση του ελλείμματος
Τι ελπίζει η κυβέρνηση, τι φοβάται η Κομισιόν
Δημοσιονομικά στοιχεία
Οι εισαγωγές κρύβουν την ύφεση
Στοιχεία Κομισιόν
Πληγές, χρέη-ανεργία
Δανεισμός Δημοσίου
Κόστισαν ακριβά οι χειρισμοί τους
Συνέντευξη: Δρ. Μάρτιν Φέλσταϊν
«Μην αυξήσετε τους φόρους»
Αγορές εμπορευμάτων
Στήνεται νέα φούσκα
Αερομεταφορές
Νέα τάξη πραγμάτων και στους ελληνικούς αιθέρες
Ακρίβεια
Ακαμψία και μεσάζοντες πνίγουν το λιανεμπόριο
Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειας
Στα χαρτιά έχει μείνει η πράσινη ανάπτυξη
Αποτελέσματα α' τριμήνου 2009
Ευνοημένοι οι ισχυροί, δοκιμάζονται οι μικροί
Αυτοκινητοβιομηχανία
Φιλί της ζωής για την Opel
G.Μ.: Ο δρόμος μετά την πτώχευση
Ξεκίνησε αδέκαρος, έγινε μεγιστάνας
Διεθνείς Αγορές
Διχασμένοι οι αναλυτές
Παραμένει η αβεβαιότητα για το μέλλον
Επιδοτήσεις
Ψαρεύουν ψήφους στο παρά πέντε
Ποια προγράμματα χρηματοδότησης «τρέχουν»
Επιχειρήσεις
Συνταγή επιτυχίας στο χώρο της τεχνολογίας
Επιχειρηματικά "ανοίγματα"
Ψάχνουν διαμάντια στη λάσπη
Κυνηγά ευκαιρίες ο ΟΠΑΠ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αποπληθωρισμός εν όψει
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Χρησμοί Τρισέ για αύξηση των επιτοκίων
Καύσιμα
Μάχη ΕΛΛ.ΠΕ. και Motor Oil για τη Shell
Οδηγός καταθέσεων
Γκρίνια σε ώτα μη ακουόντων
Η ρευστότητα των τραπεζών βλάπτει τους πελάτες
Οικονομική κρίση και ευρωεκλογές
Οι ευρωκάλπες στη σκιά των προβλημάτων
Τα κράτη και τα μέτρα
Χρονοβόρες διαδικασίες για τους αδύνατους, μέτρα εξπρές για τους τραπεζίτες
Πώς αντέδρασε η Ε.Ε.
Ρουμανία
Σανίδα σωτηρίας το χρήμα του ΔΝΤ
Τεχνολογία
Τα κοπέλια του mobile marketing
Τηλεπικοινωνίες
Οξύνεται η σύγκρουση ΟΤΕ-παρόχων
Νέο σκηνικό
Χρηματιστήριο Αθηνών
Διάθεση για ρίσκο στις αγορές
Άλλες ειδήσεις
Με άγριες διαθέσεις το νέο αφεντικό της Shell
Σύντομα