Έντυπη Έκδοση

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαμαρτυρίες μέσω... facebook

Οι πολίτες θεωρούν ότι η μεγάλη αύξηση της χρήσης των κοινωνικών δικτυώσεων μέσω Ιντερνετ αλλάζει τον τρόπο αντίδρασης του κόσμου, ενώ δίνει τη δυνατότητα κινητοποίησης μεγάλων ομάδων

Σε δυο χρόνια μέσα τα 'μαθε ο κόσμος όλος τα social media. Κι όχι μόνο τα 'μαθε, αλλά ξέρει να ξεχωρίζει κι αυτό που ακριβώς είναι.

Πλήρες θέμα...