Έντυπη Έκδοση

Ετσι καταργούν την ανεξαρτησία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο φως το νομοσχέδιο

Στην ουσιαστική κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αφού αλλοιώνεται ο δημόσιος και ανεξάρτητος χαρακτήρας του, προχωρά το υπουργείο Παιδείας μετά τη δημιουργία νέου φορέα στον οποίο συγχωνεύονται ακόμη 3 οργανισμοί.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Με σχέδιο νόμου, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ε» και θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Γενάρη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μετατρέπεται από ανεξάρτητη υπηρεσία που είναι σήμερα σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με διορισμένο από τον υπουργό Παιδείας 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επωνυμία του, για ιστορικούς λόγους, θα είναι «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» αλλά θα αποκαλείται στο εξής και «Ινστιτούτο».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ΑΕΙ ή εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα αλλά και αρμοδιότητες. Προβλέπεται ακόμη θέση γενικού διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχει 5ετή θητεία.

Οπως προκύπτει από τα 21 άρθρα του σχεδίου νόμου, το υπουργείο Παιδείας δεν προχωρά σε μια απλή συγχώνευση 4 οργανισμών, όπως είχε αρχικά ειπωθεί, αλλά σε ριζική αναδιάρθρωση του Π.Ι. τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και λειτουργίας του και αναμένεται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις στο προσωπικό του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, καταργούνται βασικές αρχές και χαρακτηριστικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως:

* Η ανεξάρτητη λειτουργία του.

* Οι αρχές ενός σαφούς και διαφανούς πλαισίου δημοκρατικών διαδικασιών το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα.

* Η επιστημονική αυτοτέλεια και ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του.

* Η εξυπηρέτηση της δημόσιας εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

1Καταργεί τα συλλογικά όργανα και την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών (συντονιστικού συμβουλίου, ολομέλειας, τμημάτων), οι οποίες τώρα ισχύουν. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που εδώ και 30 χρόνια λαμβάνονται με διαφανείς διαδικασίες τίθενται σε δεύτερο επίπεδο κρίσης από το συντονιστικό συμβούλιο κι όταν οι αποφάσεις δεν γίνονται αποδεκτές, αναπέμπονται στα τμήματα για επανεξέταση και εκ νέου εισήγηση.

2Αποδυναμώνει τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Π.Ι. και διαμορφώνει έναν άνευρο φορέα κάτι σαν παράρτημα των παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων. Σοβαρό πρόβλημα αναμένεται εξάλλου ότι θα προκύψει από την έλλειψη σαφούς καθορισμού ειδικοτήτων που θα υποστηρίζουν τα διάφορα γνωστικά πεδία που αναπτύσσονται στην πρώτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3Δεν προβλέπει τίποτα για το κομμάτι που αφορά την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

4Αποξενώνει το νέο φορέα από την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών και από την αναγκαία εμπλοκή του στη διαμόρφωση αρχών και προδιαγραφών του εκπαιδευτικού υλικού. Ο θεσμικός ρόλος του Π.Ι. στο νέο καθεστώς, περιορίζεται σε εξωτερικές επιτροπές οριζόμενες από τον υπουργό Παιδείας, οι οποίες θα διαμορφώνουν με τις επιλογές τους συγκυριακή εκπαιδευτική πολιτική.

Στον νέο Οργανισμό συνιστώνται 50 θέσεις επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 5 θέσεις συμβούλων Α, 20 θέσεις συμβούλων Β, 15 θέσεις συμβουλων Γ και 10 θέσεις εισηγητών. Εκτός κλιμακίων συνιστώνται 5 θέσεις ειδικών συμβούλων. Για το διοικητικό προσωπικό συνιστώνται: 30 θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και 5 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1964 από τον πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου και με το νόμο 1566/85 έγινε η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης η οποία από τότε λειτουργεί με αναβαθμισμένο ρόλο, στο πλευρό του εκάστοτε υπουργού Παιδείας. Ως θεσμικό ανώτατο επιτελικό γνωμοδοτικό και ερευνητικό όργανο συμβάλλει στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέχρι σήμερα είχε την υποχρέωση να εισηγείται και να γνωμοδοτεί για όλα τα μείζονα θέματα που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης όπως τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα.

Μέσω του ΕΠΕΑΕΚ 2 και του Γ' ΚΠΣ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποίησε περίπου 400 έργα, προϋπολογισμού 82 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσαν προγράμματα σπουδών, εκπονήσεις βιβλίων, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ολοήμερο σχολείο κ.λπ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Σχετικά θέματα: Εκπαίδευση
Με όρους ελεύθερης αγοράς τα φροντιστήρια, δηλαδή χωρίς όρους
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
27 αλλαγές στους δήμους
100.000 υπάλληλοι επί Καλλικράτη κρεμάμενοι
Facebook
Face to face με τα δισ.
Γλωσσολογία
«Αρχαία» θεματικά πάρκα στην Τουρκία και βρετανικό «χιούμορ»
Διόδια
33% αύξηση για Μαλιακό - Κλειδί
Εκπαίδευση
Με όρους ελεύθερης αγοράς τα φροντιστήρια, δηλαδή χωρίς όρους
Ετσι καταργούν την ανεξαρτησία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο φως το νομοσχέδιο
Μεταλλαγμένα στην Ε.Ε.
Κερκόπορτα για μεταλλαγμένα
Ο κουρέας και η κρίση
Αλλο haircut και άλλο κούρεμα
Σύγχυση αρμοδιοτήτων για τα δάση
Πας ανήρ ξυλεύεται