Έντυπη Έκδοση

Οι κρίσεις μελών ΔΕΠ και η αξιοπιστία των εκλεκτόρων

Σε δημοσίευμα του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Μπέη σχετικά με δύο κρίσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του ίδιου πανεπιστημίου («Ε» 8/4/2009), αναφέρονται τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Σε επιστολή προς τον κ. Μπέη την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας καθηγητής Νικόλαος Ξεξάκης, εκφράζονται αιτιάσεις για «διαστρέβλωση της αλήθειας», για «πλήγμα στο κύρος του τμήματος και στην αξιοπιστία των εκλεκτόρων».

Την παραθέτουμε, όπως και την επ' αυτής απαντητική επιστολή του καθηγητή Κώστα Μπέη.

«Κύριε καθηγητά, εξ αφορμής του δημοσιεύματός σας -με τίτλον: "Οι καταλήψεις του αλωμένου πανεπιστημίου" και αναφερομένου εις δύο κρίσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -εις την έγκριτον εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" της 8ης Απριλίου 2009, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, λάβοντα γνώσιν αυτού, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 18ης Μαΐου 2009, έχουν να παρατηρήσουν τα εξής:

α) Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων εις την πραγματικότητα είναι απόψεις ενός μέλους ΔΕΠ των δύο εκλεκτορικών σωμάτων, το οποίον εμειοψήφησε και κατά τας δύο ψηφοφορίας, από το οποίον ελάβατε τα "πρακτικά συνδριάσεων για εκλογές πανεπιστημιακών δασκάλων" και το οποίον εχαρακτηρίσατε "αιχμηρό συνάδελφο-διαπρεπή στοχαστή και με γενναίο φρόνημα, σ' έναν χώρο όπου όλο και πιο πολύ πληθαίνουν οι προσκυνημένοι και βολεμένοι".

β) Αι διατυπωθείσαι απόψεις δεν εκφράζουν το σύνολον των εκλεκτόρων των δύο εκλεκτορικών σωμάτων, υπό των οποίων αμφότεραι αι υποψηφιότητες εψηφίσθησαν, κατά την διαδικασίαν της εκλογής.

γ) Η εκλογική διαδικασία εκινήθη εντός του πλαισίου της νομιμότητος. Διά την εκλογήν μάλιστα της 2/7/2007 έχει ήδη εκδοθή το προβλεπόμενον προεδρικόν διάταγμα, αναμένεται δε και η έκδοσις του σχετικού διατάγματος διά την εκλογήν της 6/11/2008.

δ) Ασφαλώς δεν είναι επιτρεπτόν, ως καλώς γνωρίζετε και ως παλαιός πανεπιστημιακός διδάσκαλος, να επιχειρήται, κατά τρόπον επιλεκτικόν, η προβολή και επιβολή των απόψεων ενός μέλους του εκλεκτορικού σώματος, παραθεωρουμένων των απόψεων των λοιπών εκλεκτόρων.

ε) Επίσης, δεν είναι δυνατόν, στηριζόμενος εις ασυστάτους φημολογίας ("λέγεται στους συναδελφικούς κύκλους...") να υποστηρίζετε ότι επίκουρος καθηγητής "κατάφερε... να 'χειροτονηθεί' καθηγητής πρώτης βαθμίδας!...".

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευσις του Τμήματος Θεολογίας απεφάσισε να εκφράση την έντονον διαμαρτυρίαν και την βαθυτάτην λύπην της διά το εν λόγω δημοσίευμά σας, διά του οποίου διαστρεβλούται η αλήθεια, πλήττονται το κύρος του τμήματος και η αξιοπιστία των εκλεκτόρων των δύο μνημονευθεισών εκλογικών διαδικασιών».

3/6/2009

Ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας

Νικόλαος Γ. Ξεξάκης, καθηγητής

Απάντηση του καθηγητή Κώστα Μπέη

«Στον χώρο της τυπικής λογικής είναι κοινώς αποδεκτή η σαφής διάκριση ανάμεσα στις εκτιμητικές κρίσεις και στα πραγματικά γεγονότα. Στην πρώτη περίπτωση (των εκτιμητικών κρίσεων) καθένας έχει ελευθερία διαμόρφωσης και διατύπωσής των. Αυτή την ελευθερία καθενός η δική μου παιδεία με έχει διδάξει να σέβομαι, όσες επιφυλάξεις και αν ενδεχομένως έχω για την εκάστοτε ορθότητα των σχετικών κρίσεων. Εντελώς αντίθετη όμως είναι η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή των εκάστοτε καταγγελλόμενων πραγματικών γεγονότων. Αυτά, αν αποδεικνύονται αληθινά και παράνομα, δικαιολογούν εναντίωση. Στην προκειμένη περίπτωση ο ευφήμως γνωστός συνάδελφος κ. Μάριος Μπέγζος κατήγγειλε σε επίσημη συνεδρίαση του Τμήματος Θεολογίας Αθηνών δύο συγκεκριμένα γεγονότα: Το πρώτον, ότι ενώ ο νόμος αξιώνει ο εκάστοτε εκλεγόμενος σε θέση λέκτορα ή καθηγητή να έχει διδακτορικό δίπλωμα του οικείου γνωστικού αντικειμένου, κάποιος επίκουρος καθηγητής της Πατρολογίας εξελέγη καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Ιστορίας των Δογμάτων, δίχως να έχει διδακτορικό δίπλωμα σ' αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Και, δεύτερον, ότι ο εν λόγω επίκουρος καθηγητής,πριν από την προαναφερόμενη παράνομη εκλογή του σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο δεν διέθετε διδακτορικό δίπλωμα, "παρέστη δύο φορές και υπερψήφισε θέμα που αφορούσε την πανεπιστημιακή εξέλιξή του, αποσιωπώντας επιμελώς το προσωπικό ενδιαφέρον του για το συζητούμενο θέμα, παραπλανώντας επιτηδείως την Γενική Συνέλευση, του Τομέα του, και του Τμήματός μας, με την 'αιδήμονα' σιωπή του και την κραυγαλέα ψήφο του". Σ' αυτά τα δύο συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα, στα οποία καθένας δικαιούται να εναντιώνεται και να καταγγέλλει, δεν απαντά καθόλου η προαναφερόμενη επιστολή του κ. προέδρου του Τμήματος Θεολογίας Αθηνών, ενώ εξ άλλου καθένας είναι ελεύθερος να θεραπεύσει και άλλους επιστημονικούς κλάδους, αλλά, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, μόνον αν προηγουμένως έχει επτυχώς συγγράψει σχετική διδακτορική διατριβή. Αυτά ορίζει ο νόμος».

Κώστας Μπέης

ομότιμος καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αριστούχος διδάκτωρ του δικαίου, της φιλοσοφίας και επίτιμος διδάκτωρ της φιλοσοφίας

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Εξιχνίαση απαγωγής Περικλή Παναγόπουλου
«Θες κανέναν για αρχαία να δώσω;»
«Ασε με να σηκωθώ και ρίξε μου από μπροστά. Οχι από πίσω»
Τι κατέθεσε η αγαπημένη
19 βουλευτές καταγγέλλουν
Η οικονομική κρίση χτύπησε και τη Μαφία Α.Ε. * Βλαστός και σία ξέμειναν από ρευστό
Η μάχη του Γραμματικού
ΜΑΤωσαν για τον ΧΥΤΑ
ΚΚΕ, ΣΥΝ καταγγέλλουν
Κακλαμάνης και ΕΣΔΚΝΑ υπέρ της επέμβασης
Ημιυπαίθριοι χώροι
Σύγχυση διαρκείας
Οικοτροφείο "Αργώς"
Ατιμώρητοι οι βασανιστές;
Πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες
Μολότοφ από την πλευρά των ΜΑΤ
Πορεία αλληλεγγύης από αναρχικούς
Ακριβός ο ρατσισμός
Διεθνές Απολυτήριο
Εισαγγελέας για Μπακαλορεά
Δημόσιο
Ανεξόφλητα τα χρέη στους φαρμακοποιούς
Επιστολή
Οι κρίσεις μελών ΔΕΠ και η αξιοπιστία των εκλεκτόρων
Περιβάλλον
Βήμα σημειωτόν στην πράσινη ενέργεια
Ψηφιακές ενισχύσεις
Δωρεάν φορητός υπολογιστής στους μαθητές της Α' Γυμνασίου
Άλλες ειδήσεις
«Εγκλημα τα συνθήματα σε ιστορικά κτίρια»
SOS για τον Υμηττό
Η ΕΥΔΑΠ έκοψε το νερό στο πάρκο Κύπρου
Ζητεί αυστηρότερη ποινή για την παιδίατρο
Απεργία και πορεία στη Βουλή από εργαζομένους στον ΟΚΑΝΑ
165 νόσησαν από γρίπη Α
Στο φως κύκλωμα trafficking