• Από το «Γεωτρόπιο» της Σαββατιάτικης Ελευθεροτυπίας

    • ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Ερυθρά ο παράδεισος
      Η πολυχρωμία, η πολυμορφία και οι μεγάλοι αριθμοί των ψαριών της Ερυθράς Θάλασσας προκαλούν το θαυμασμό των δυτών Η Ερυθρά Θάλασσα φιλοξενεί στα νερά της μια μοναδική ποικιλία ψαριών και θαλάσσιων φυτών. Η αρκετά απομονωμένη θέση της κοντά στον Ινδικό ωκεανό την αναδεικνύει στην πιο εντυπωσιακή καταδυτική περιοχή του κόσμου. Οι ύφαλοι και τα νησάκια σε όλο το μήκος της, από τη διώρυγα του Σουέζ ώς τις ακτές του Σουδάν, είναι οι περιοχές όπου ενδημούν τα περισσότερα από τα είδη που φιλοξενούνται στα νερά της. Δύο ύφαλοι και δύο νησάκια είναι ένα μικρό δείγμα της ατελείωτης μαγείας της, η οποία φυσικά δεν εξαντλείται σ' ένα μονάχα καταδυτικό ταξίδι