Έντυπη Έκδοση

«Φέρτε πίσω τα λεφτά»

Η «Κ.Ε.» συνεχίζει τις αποκαλύψεις για το «τρελό πάρτι» στη ΓΓΑ: αποζημιώσεις 500.000 ευρώ μηνιαίως (!), 70 συμβούλια και επιτροπές λειτουργούσαν μόνο το 2008 με... 800 υπαλλήλους

Στην εν εξελίξει επιχείρηση «φέρτε πίσω τα λεφτά» του υπουργείου Οικονομικών, από το τρελό πάρτι πρόσθετων αμοιβών της ΓΓΑ, με τη μέθοδο της σύστασης εικονικών επιτροπών, τα ποσά που αναζητούνται ξεπερνούν κάθε φαντασία. Σε αρκετές περιπτώσεις η έρευνα που έγινε δειγματοληπτικά το 2009 έχει καταλογίσει σε μεγαλοστελέχη της χρυσής περιόδου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ένα ολόκληρο... εφάπαξ, της τάξης των 50.000, ή και 60.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα έχουν χαρακτηριστεί (όπως ανέφερε άλλωστε η «Κ.Ε.» την προηγούμενη Κυριακή) «αχρεωστήτως καταβληθέντα» και η υπηρεσία τα ζητά πίσω.

Οσον αφορά τη διαδικασία επιστροφής, οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Ανδρέας Χρόνης, Σοφία Δαμηλάκου, στην έκθεσή τους εισηγούνται ότι πρέπει να γίνει με «μέριμνα των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικού και του Γραφείου Διαχείρισης Χρηματικού ανά υπάλληλο». Επισημαίνεται μάλιστα πως «εάν οι υπάλληλοι συμφωνήσουν, μπορούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσόν, διαφορετικά παρέχεται η ευχέρεια διά παρακρατήσεως κάθε μήνα του 1/10 των μηνιαίων αποδοχών τους», αλά... Κωτσόβολος δηλαδή, σε δόσεις.

Στο ενδεχόμενο τώρα «που οι υπάλληλοι δεν συμφωνήσουν» να επιστρέψουν τα λεφτά, τα λουριά σφίγγουν. Η εντολή, που δίνεται, είναι σαφής: «Παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας εντός τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας Εκθεσης Ελέγχου Μισθοδοσίας, προκειμένου να ζητήσουμε εγγράφως από τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή την έκδοση καταλογιστικής πράξης». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι «γενικές παρατηρήσεις», στις οποίες κατέληξε ο έλεγχος.

Στην ουσία πρόκειται για όλο το ζουμί του σκανδάλου λεηλάτησης των δημόσιων ταμείων. Ιδού:

- Στη ΓΓΑ, καθώς και σε εποπτευόμενους απ' αυτή φορείς, λειτουργούσαν το έτος 2008 περίπου 70 συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας), στα οποία συμμετείχαν περίπου 800 άτομα (λειτουργοί, υπάλληλοι, μισθωτοί, ιδιώτες) και η μηνιαία δαπάνη για την αποζημίωση των μελών ανερχόταν στο ύψος των 500.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΓΓΑ συμμετείχαν, κατά μήνα, μέχρι και σε 5 αμειβόμενες επιτροπές.

- Ιδρύονται κατ' έτος πολλές σχολές προπονητών, με δαπάνες της ΓΓΑ, που διοικούνται από πενταμελή ή επταμελή επιτροπή, των οποίων τα μέλη και ο γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση. Από 1ης.1.2000 έως 12.2.2010 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 146 σχολές προπονητών.

Οι Οργανωτικές

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι περίφημες Οργανωτικές-Εκτελεστικές Επιτροπές, που βάσει του πορίσματος φθάνουν τις 50 το ίδιο διάστημα, από 1ης.1.2000 έως 12.2.2010. Η υποσημείωση, με υπογραμμισμένα-τονισμένα γράμματα, μας προϊδεάζει για το τι θα επακολουθήσει:

«Είναι σαφές ότι πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των συλλογικών οργάνων, που λειτουργούν στη ΓΓΑ και στους εποπτευόμενους από αυτή φορείς».

Αμέσως μετά γίνεται μνεία για τα στοιχεία που «ζητήθηκαν, αλλά δεν παρασχέθηκαν σχετικά με την καταβολή αμοιβών σε υπαλλήλους» σε 17 (!) Οργανωτικές-Εκτελεστικές, ανάμεσά τους η Γυμνασιάδα 2006, το συνέδριο εμπειρογνωμόνων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (16-17.3.2006), επίσης σεμινάριο της Διεθνούς Ενωσης Φυσικής Αγωγής για κορίτσια και γυναίκες, ή σεμινάριο με θέμα «Η βία στους αθλητικούς χώρους», για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων συγκρότησης.

Σε μια σειρά άλλων Οργανωτικών Επιτροπών, 5 τον αριθμό, «διαπιστώθηκε η συνέχιση της λειτουργίας των, ενώ το αθλητικό γεγονός για το οποίο συγκροτήθηκαν έχει περατωθεί προ πολλών ετών, ή (προσέξτε) ουδέποτε υλοποιήθηκε».

Στην «αντεπίθεση» η προϊσταμένη για λογαριασμό όλων

Ηευρεία διάσταση, που πήρε το θέμα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της «Κ.Ε.» και τον ισχυρισμό του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή σε τηλεοπτική παρέμβαση περί «αδικαιολόγητου πλουτισμού των υπαλλήλων της ΓΓΑ», προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Χρυσοστομίδου, προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού.

Σε επιστολή της προς τον κ. Ρακιντζή, με ημερομηνία 4.2.2014, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Πολιτισμού, αφού αρχικά τονίζει ότι έγινε «δέκτης εντόνων παραπόνων και διαμαρτυριών εκ μέρους εντίμων και αξιοσέβαστων υπαλλήλων της υπηρεσίας», τον κατηγορεί πως δημιούργησε «στον κοινωνικό περίγυρο μια έντονη και δυσμενή ατμόσφαιρα, με δημοσιεύματα στον Τύπο για ενδεχόμενες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, όσων τα έδωσαν και όσων τα πήραν».

Χωρίς να φείδεται οξύτατων χαρακτηρισμών («Θεωρούμε απαράδεκτη για δημόσιο λειτουργό του δικού σας επιπέδου μια τέτοια δημόσια τηλεοπτική τοποθέτηση, διότι εδραιώνει την απαράδεκτη θέση περί του γενικώς διεφθαρμένου κράτους και των γενικώς διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων»), συνεχίζει σε έντονο ύφος και, εν τέλει, τον επιπλήττει: «...η θέση και το λειτούργημά σας δεν σας επιτρέπει να δίνετε συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, υιοθετώντας αβάσιμες "καταγγελίες" και να διαχέετε στη δημοσιότητα απόψεις για παράνομο πλουτισμό εκατοντάδων εντίμων πολιτών».

Ενας υψηλόβαθμος υπάλληλος και έγκριτος νομικός, που υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στη ΓΓΑ, άρα τον αφορά η υπόθεση, ο Ανδρέας Μαλάτος, όταν ρωτήθηκε σχετικά, τόνισε στην «Κ.Ε.»: «Το ειδικό καθεστώς των πρόσθετων αμοιβών της ΓΓΑ ήταν γνωστό εδώ και χρόνια σε όλους, πράγμα που όφειλε να λάβει υπόψη του και ο έλεγχος μισθοδοσίας που διατάχθηκε για την περίοδο αυτή. Επρεπε δηλαδή ο έλεγχος να γίνει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν.2725/1999 και όχι με τις γενικές του Ν.3205/2003, αφού ο προγενέστερος ειδικός κατισχύει του μεταγενέστερου γενικού νόμου (lex posterior generalis non derogate priori special). Ετσι, ο υπολογισμός των πρόσθετων αμοιβών θα έπρεπε να γίνει στο 100% του μισθού των υπαλλήλων (όπως και γινόταν στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια) και όχι σύμφωνα με τον Ν.3205/2003 μόνο στο 50%».

Ο κ. Μαλάτος θεωρεί τον έλεγχο κατευθυνόμενο, καθώς «ήταν ήδη προαποφασισμένη η νομική βάση πάνω στην οποία θα γινόταν, άρα και τα αποτελέσματά του». Ενώ, «αν υπήρχε καλοπιστία, θα έπρεπε οι ελεγκτές να ζητήσουν τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Αθλητισμός
Με λέξεις-κλειδιά
Ρεπορτάζ
Γενικη Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)
Σχετικά θέματα: ΓΓΑ
Στην «αντεπίθεση» η προϊσταμένη για λογαριασμό όλων
Άλλα θέματα στην κατηγορία Αθλητισμός της έντυπης έκδοσης
Μπάσκετ
Νυν και πρώην αυτοκράτορες
ΓΓΑ
«Φέρτε πίσω τα λεφτά»
Στην «αντεπίθεση» η προϊσταμένη για λογαριασμό όλων
Ποδόσφαιρο
«Πολλά σκαμπανεβάσματα και γκολ»