Έντυπη Έκδοση

Τα μικρόβια της τρέλας

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι παθογόνοι μικροοργανισμοί εμπλέκονται σε μια σειρά από σοβαρές νευροψυχολογικές ασθένειες

Η εκδήλωση ορισμένων χρόνιων νοητικών ασθενειών ενδέχεται να είναι το αποτέλεσμα μόλυνσης από παθογόνους μικροοργανισμούς. Πολλές πρόσφατες έρευνες φαίνεται να συσχετίζουν την εμφάνιση σοβαρών ψυχικών διαταραχών είτε με τη μόλυνση κατά την πρώιμη ηλικία από ιούς και βακτήρια είτε, εναλλακτικά, με τις ανοσοποιητικές αντιδράσεις του ίδιου του οργανισμού αμέσως μετά την εισβολή τέτοιων μολυσματικών παραγόντων.

Πλήρες θέμα...

Δε βρέθηκαν άρθρα.