Έντυπη Έκδοση

Ταμείο... ρέζους θετικό

Πρώτη φορά εδώ και τριάντα χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε οριακά κέρδη

Από τις ζημίες, στα οριακά κέρδη. Πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια ο ισολογισμός του Ολυμπιακού είχε θετικό πρόσημο, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας χρήσης (1/7/2011 έως 30/6/2012) έτσι όπως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πλήρες θέμα...