Έντυπη Έκδοση

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 20-25 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ποιους συμφέρει η μειωμένη σύνταξη

Η σύνταξη με 20 και 25 χρόνια αποτελεί το πεδίο αναζήτησης για τους περισσότερους ασφαλισμένους, ιδίως του ιδιωτικού τομέα, που αναζητούν διέξοδο τόσο από την ανεργία όσο και το κακό εργασιακό κλίμα. Στο δε δημόσιο τομέα η μείωση των μισθών κατά 50% οδηγεί τους περισσότερους σε σύνταξη, ιδίως αυτούς που έχουν συμπληρώσει 25ετία και ταυτόχρονα έχουν το επιθυμητό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η μειωμένη σύνταξη σε κάθε περίπτωση προσφέρει υψηλότερο εισόδημα από την ανεργία και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερα και από την εργασία.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που έχουν έως 20 ή 25 έτη ασφάλισης (6.000 με 7.500 ένσημα), η απόσταση μεταξύ κανονικής συνταξιοδότησης ή πρόωρης εξόδου με μειωμένη είναι μικρή.

Και αυτό καθώς έρχεται η νομοθεσία περί κατώτατης σύνταξης και βάζει κατώφλι τα 486 ευρώ (ΙΚΑ). Ενώ για κανονική σύνταξη στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας η απόδοση, πάντα με τα ίδια ένσημα, δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ. Και αυτή η διαφορά εκμηδενίζεται στην προοπτική ότι ο δικαιούχος λαμβάνει τη σύνταξη από 5 έως και 7 έτη νωρίτερα.

Αρα, σε όλο αυτό το διάστημα εισπράττει και έχει κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, αντί να αναζητεί ένσημα για να έχει βιβλιάριο ασθένειας.

Κατά συνέπεια η μειωμένη σύνταξη είναι μια συμφέρουσα διέξοδος και μια απάντηση στους εργοδοτικούς εκβιασμούς (σ.σ. κυρίως με τη διαδικασία των εθελούσιων εξόδων, όπου το δίλημμα τίθεται αποζημίωση και συνταξιοδότηση ή απόλυση και ανεργία).

Για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν εργασιακή σύνδεση: α) για τουλάχιστον 5 έτη προ της αίτησης συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 100 ένσημα κατ' έτος και 500 στο σύνολο για τους ασφαλισμένους με τα κοινά μικτά ένσημα και β) 1.000 ένσημα τα τελευταία 13 έτη στις περιπτώσεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ).

Η προϋπόθεση του ασφαλιστικού δεσμού, των ενσήμων προ της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν ισχύει στην περίπτωση εξόδου στη σύνταξη με μειωμένη παροχή στις περιπτώσεις μητέρας με ανήλικο.

Συγκεκριμένα, μειωμένη σύνταξη δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις παρακάτω περιπτώσεις:

1 Οι γυναίκες με 10.000 ένσημα (ή 33,3 έτη ασφάλισης) θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με μόνη προϋπόθεση το συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. Αν τα 10.000 ένσημα, μαζί ενδεχομένως με τα πλασματικά (4 έτη για το 2011 και 5 έτη για το 2012) αναλόγως της περίπτωσης, τα συμπλήρωσαν το 2010 μπορούν να βγουν με μειωμένη στο 55ο έτος της ηλικίας. Εάν τα συμπλήρωσαν το 2011 (έως 4 πλασματικά) θα βγουν με μειωμένη στο 56ο και όσες συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων το 2012 θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη όταν συμπληρώσουν το 56ο έτος και 6 μήνες.

2 Οι άνδρες που συμπλήρωσαν τα 10.000 ένσημα μεταξύ 2010 και 2012 βαίνουν σε μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Από το 2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 62ο.

3 Οι μητέρες με ανήλικο που πρωτασφαλίστηκαν πριν από το 1993 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος, εάν είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010, στο 52ο με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 (τα ένσημα μπορούν να συμπληρωθούν και με πλασματικά, έως 1.200 από ασφαλιστικά κενά, ανεργία, άδεια ασθένειας, σπουδές κ.λπ.) και στο 55ο όσες είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα (με 1.500 πλασματικά) το 2012.

4 Οι άνδρες με Βαρέα, που είχαν στο σύνολο 10.500 ένσημα (35 έτη) εκ των οποίων τα 7.500 (25 έτη) στα ΒΑΕ, το 2010 μπορούν να λάβουν μειωμένη στο 53ο, όσοι συμπλήρωσαν τις ως άνω προϋποθέσεις το 2011 (έως 1.200 πλασματικά, τα οποία πάνε στα 3.000 μικτά ένσημα, όχι στα Βαρέα) θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη στο 53ο και 9 μήνες, για το 2012 στο 54ο και 6 μήνες, όσοι συμπληρώσουν αυτά τα όρια το 2013 θα βγουν στο 58ο και 9 μήνες, όσοι συμπληρώσουν 10.500 ένσημα φέτος θα βγουν με μειωμένη σύνταξη στο 59ο και 6 μήνες, ενώ το 2015 το όριο αυξάνεται στο 60ό έτος.

5 Οι γυναίκες στα Βαρέα, υπό την προϋπόθεση ότι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας πριν από την 1η.1.1993, δικαιούνται σύνταξη μόνο με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ και τα υπόλοιπα μικτά (το 2010) ή πλασματικά (από το 2011 και μετά). Οσες συμπλήρωσαν αυτό το όριο το 2010 θα συνταξιοδοτηθούν στο 55ο έτος (σ.σ. αλλά στο 62ο εάν είναι ασφαλισμένες μετά το 1992), στο 56ο για συμπλήρωση των 4.500 ενσήμων το 2011, στο 57ο το 2012 και στο 62ο όσες «έπιασαν» αυτή την προϋπόθεση το 2013.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πέναλτι πρόωρης εξόδου είναι 6% για κάθε χρόνο ή 1/200 για κάθε μήνα πριν από το συμβατικό όριο και 30% για πέντε έτη νωρίτερα.

6 Στο Δημόσιο και τα ειδικά Ταμεία οι γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010 βγαίνουν σε μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος (η ποινή εδώ είναι 1/247 για κάθε μήνα πριν από το συμβατικό όριο ή 4,5% για κάθε χρόνο και 22,5% για συνταξιοδότηση 5 χρόνια νωρίτερα). Με 25ετία το 2011 (μαζί με 4 πλασματικά έτη συν τα πλασματικά από τα παιδιά) το όριο αυξάνεται στο 56ο (με μείωση 6% το χρόνο όμως), το 2012 στο 58ο και το 2014 στο 62ο.

Να σημειωθεί ότι για τις μητέρες με ανήλικο και έξοδο με 25ετία από το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ δεν ισχύει η μειωμένη σύνταξη. Χορηγείται πλήρης στο 50ό (2010), 52ο (2011) και 55ο (2012).

7 Οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται στο 56ο (με πέναλτι 6% το χρόνο) με 25ετία (μαζί με τα πλασματικά) το 2011, στο 58ο εάν η 25ετία συμπληρώθηκε το 2012 και στο 62ο για 25ετία το 2013.

8 Στις περιπτώσεις των μητέρων με ανήλικο που είναι ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία και, ακολούθως, υπήχθησαν στο ΙΚΑ, μπορούν να βγουν και με 18,4 έτη ασφάλισης (και όχι 25 έτη όπως ορίζει τα οικείο καταστατικό) στο 50ό (για συμπλήρωση του ορίου το 2010), ή στο 52ο (2011) ή στο 55ο (2012) αλλά σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη θα είναι μειωμένη (μείον 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου).

ΔΕΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ

Εξοδος με 25 έτη

Στα ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και τραπεζών), όπως και στο Δημόσιο, απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης. Ομως στην τελευταία περίπτωση τα 25 έτη μπορούν να συμπληρωθούν και με πλασματικά, ενώ από 1ης.1.2011 και μετά μπορούν να κάνουν χρήση, για δύο έτη, και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι. Πλέον αυτή η ευχέρεια, πρόωρης με ανήλικο, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έχει καταργηθεί.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η έννοια της μειωμένης σύνταξης.

Στις περιπτώσεις των εδικών Ταμείων τα οποία εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι μητέρες με ανήλικο μπορούν να λάβουν πρόωρη σύνταξη ακόμη και με 5.500 ένσημα (ή 6.000 κατά περίπτωση ως ανωτέρω) αλλά, τότε, θα υποστούν και περικοπή της σύνταξης πριν από τα 55 έτη.

Επίσης στο Δημόσιο (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με τρία τέκνα, δικαίωμα που θεμελιώνεται με 20 έτη ασφάλισης (μαζί με τα πλασματικά από 1ης.1.2011 και μετά).

Διατηρούνται όλα τα θεμελιωμένα μέχρι 31.12.2013 δικαιώματα (σ.σ. αρκούν έτη ασφάλισης και ανηλικότητα του τέκνου) ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών σήμερα ή όταν γίνει χρήση του δικαιώματος.

* Οι οικοδόμοι πλέον συνταξιοδοτούνται στο 60ό έτος με 3.000 οικοδομικά ένσημα και 4.500 στο σύνολο. Οι εργαζόμενοι στις στοές με 4.500 ένσημα στο 52ο έτος και με 4.050 ένσημα στο 57ο.

* Οι ένστολοι (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί) δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 24,5 ετών υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Αν αυτό το όριο συμπληρώθηκε στο 2011, τα έτη συνολικής υπηρεσίας αυξάνονται σε 26, το 2012 σε 27,5, το 2013 σε 29 και από φέτος σε 30,5 χρόνια υπηρεσίας για συνταξιοδότηση.

* Οι ιπτάμενοι που έχουν συμπληρώσει 18 έτη υπηρεσίας και 20 έτη οι υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες στα υποβρύχια, ΕΚΑΜ κ.λπ. μπορούν να διπλασιάσουν ή τριπλασιάσουν (αναλόγως) τον εν λόγω χρόνο υπηρεσίας σε ειδικές συνθήκες και έτσι να συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο συνταξιοδότησης. Οσοι το 2011 δεν είχαν συμπληρώσει 18ετή ή 20ετή (κατά περίπτωση) υπηρεσία, θα διπλασιάσουν (ή τριπλασιάσουν) το χρόνο στις ειδικές θέσεις με τη συμπλήρωση 25ετίας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση
Εργασιακά θέματα
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Στο κόκκινο βρίσκονται 60.000 μηχανικοί
Δουλειά για νέους στο εξωτερικό
Οι πλημμύρες στη Ρόδο κόστισαν 3,5 εκατ.
Πρόγραμμα Υγείας για την περιφέρεια
Ασφαλώς κατοικείν και επιχειρείν
Εξοδος με 25 έτη
Βολευτείτε έστω με τα λίγα
Διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς
Μέχρι το Πάσχα 3.000 διορισμοί σε Στρατό - Σώματα Ασφαλείας
Πότε παίρνω σύνταξη
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Συνήγορος του Πολίτη
Φρένο στις κατασχέσεις από το Συνήγορο του Πολίτη
Ναυπηγεία
Διαλυτήριο πλοίων στην αρχαία Σαλαμίνα!
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Εκαναν τη 15χρονη πρεζόνι και βαποράκι
Ρεπορτάζ
Περίπατος στην αντιναζιστική Αθήνα
Τρομοκρατία
«Στα θύματα τα λεφτά του βιβλίου του Κουφοντίνα»
Εβραϊκή κοινότητα
Οι Γερμανοί φταίνε, αλλά οι ίδιοι θα δικάσουν
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Αυτοκτόνησαν δύο για χρέη στο Ηράκλειο
Σκουριές
Πάει να τσουβαλιάσει Σκουριές και Λάκκο Καρατζά η ανακρίτρια
Περιβάλλον
Μεσόγειος, η Φουκοσίμα της διπλανής μας πόρτας
Βροντερό κρητικό «όχι» στα χημικά της Συρίας
Εμπόριο φαρμάκων
Ρολά στα φαρμακεία σήμερα και αύριο και... βλέπουμε
Εργασία & Ασφάλιση
Στο κόκκινο βρίσκονται 60.000 μηχανικοί
Δουλειά για νέους στο εξωτερικό
Οι πλημμύρες στη Ρόδο κόστισαν 3,5 εκατ.
Πρόγραμμα Υγείας για την περιφέρεια
Ασφαλώς κατοικείν και επιχειρείν
Εξοδος με 25 έτη
Ποιους συμφέρει η μειωμένη σύνταξη
Βολευτείτε έστω με τα λίγα
Διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς
Μέχρι το Πάσχα 3.000 διορισμοί σε Στρατό - Σώματα Ασφαλείας
Πότε παίρνω σύνταξη
Ανθρώπινα
«Δεν στηρίζουμε τον πολιτισμό που δημιουργούμε»
Λεόντειο Λύκειο
Αγροτικά θέματα
Με οδηγό το Κιλελέρ
Μπήκαν στην Πειραιώς οι ενισχύσεις για το βαμβάκι
Διατροφικό σκάνδαλο
Η ολική άλεση περιλάμβανε και... έντομα
ΕΥΑΘ,
Φύλλο και φτερό κάνουν την ΕΥΑΘ
Ρομά
Κι άλλο βρέφος «Ρομά»
Σχολεία
Κινδυνεύει με απέλαση Αλβανός μαθητής