Έντυπη Έκδοση

* ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ **ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 67 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Τρεις ανατροπές στη συνταξιοδότηση

Αυξάνεται στις 6.000 ημέρες ο γενικός ελάχιστος χρόνος ασφάλισης και στις 5.500 για τις γυναίκες με ανήλικα τέκνα

Τρεις ανατροπές στις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων φέρνει για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ το νέο έτος, ενώ την ίδια στιγμή πάνω από 50.000 αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με τρία «τρικ» να αποφύγουν τη συνταξιοδότηση στο 67ο έτος.

Συγκεκριμένα με το μίνι ασφαλιστικό που έρχεται αναμένεται να αυξηθούν στις 5.500 από 4.500 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται σήμερα για τις γυναίκες με ανήλικα τέκνα, ενώ ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης θα πάει στις 6.000 ημέρες από 5.000 που είναι σήμερα.

Οσοι «κλειδώνουν» το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του έτους, δεν θα έχουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, ενώ μεικτό σύστημα θα εφαρμοστεί για θεμελίωση από το 2015 και μετά.

Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για το ΙΚΑ γίνεται με την καλύτερη 5ετία αποδοχών στην τελευταία 10ετία ασφάλισης. Ως τελευταία δεκαετία νοείται η δεκαετία που ξεκινά από το έτος το προηγούμενο εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση.

Συντάξιμος μισθός

Ο συντάξιμος μισθός, που είναι η βάση υπολογισμού της σύνταξης, υπολογίζεται ως εξής: οι μεικτές αποδοχές κάθε έτους της τελευταίας δεκαετίας -που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης- χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, αναπροσαρμόζονται σε αποδοχές του τελευταίου πριν από τη σύνταξη έτους.

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι αν και στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας γίνονται κανονικά κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, τα ποσά που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτόν από τον ασφαλισμένο - μισθωτό δεν υπολογίζονται εντός του συνόλου των ετήσιων αποδοχών.

Αντίθετα παροχές όπως ετήσια bonus ή μηνιαίες προσαυξήσεις τύπου «κινήτρων» ή «ποσοστών» επί των οποίων γίνονται οι σχετικές κρατήσεις και αποτελούν κομμάτι των τακτικών αποδοχών του ασφαλισμένου λαμβάνονται κανονικά υπόψη για τον υπολογισμό των ετήσιων αποδοχών επιμεριζόμενες στους μήνες εργασίας (οι ετήσιες απολαβές) και κανονικά στον μηνιαίο μισθό, όταν πρόκειται για αντίστοιχα μηνιαίως καταβαλλόμενες παροχές.

Από το 2015

Για τους ασφαλισμένους που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 η σύνταξή τους θα υπολογίζεται σε 2 τμήματα:

* Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010, που υπολογίζεται με τις διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν και

* Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους και υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές του ν. 3863/2010, αφού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010.

Το ποσό της βασικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 360 ευρώ, ενώ η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης.

Από τον ΟΑΕΕ

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες. Τρία σημεία χρειάζονται προσοχή:

* Δεν χορηγείται σε καμιά κατηγορία μειωμένη σύνταξη.

* Δεν υφίστανται προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως γονείς, οι οποίες υπάρχουν σε άλλα ταμεία.

* Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους. Οσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 έχουν ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς.

Ασφαλισμένοι μέχρι 1992

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 έχουν ως εξής:

1. ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 67 ετών. Για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 67 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 ή 40 έτη ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Στην περίπτωση που συμπληρώνεται αναδρομικά η 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του.

Ωστόσο, εφόσον η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 συνολικά ετών ασφάλισης. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης δικαιούται ο ασφαλισμένος την εξαγορά από 4 έως 7 πλασματικών ετών. Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης σύνταξη. Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας δεν προβλέπεται από το ΤΕΒΕ για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους.

2. ΟΑΕΕ - ΤΑΕ. Το Ταμείο Εμπόρων χορηγεί σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών. Για να πάρει «ταχύτερα» σύνταξη ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Η σύνταξη χορηγείται σε ηλικία 60 ετών για άνδρες/γυναίκες με 35 έως 37 έτη αντιστοίχως (ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται δικαίωμα). Για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να συμπληρώσουν την 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 5 πλασματικά έτη.

Για όσους συμπληρώνουν την 35ετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Στην πραγματικότητα όμως θα πρόκειται για 33 πραγματικά έτη ασφάλισης, αφού και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει 7 πλασματικά.

3. ΟΑΕΕ - ΤΣΑ. Το ΤΣΑ χορηγεί σύνταξη στους ασφαλισμένους του με 15 έτη ασφάλισης και σε ηλικία 67 ετών. Για τη συνταξιοδότηση με 35ετία ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με το ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ. Και στο ΤΣΑ η συνταξιοδότηση επέρχεται ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 35ετία και με δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών. Η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.

Είναι καλύτερο να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις νέες διατάξεις του ΟΑΕΕ και όχι με τις παλιές του ΤΣΑ.

Πιο γρήγορα στην έξοδο μέσω ΙΚΑ.

Γενικές παρατηρήσεις

Πριν από τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τυχόν παλαιότερες εταιρείες και επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς τέτοιες διαδικασίες είναι που οδηγούν σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις.

Με τις περικοπές στα ποσά των συντάξεων δεν είναι συμφέρουσα επιλογή η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ. Αυτό καθώς ο ασφαλισμένος αναγκάζεται να καταβάλει εισφορές για τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να λάβει προσαύξηση στη σύνταξή του.

Αντιθέτως είναι ορθή επιλογή το να ζητά να κατέβει κατηγορίες ώστε να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

Εκτοξεύτηκαν στα 400 εκατ. οι οφειλές στα Ταμεία

Κατά 400 εκατομμύρια αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και ανέρχονται στα 11,318 δισ. ευρώ των τεσσάρων μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), για το μήνα Σεπτέμβριο, έναντι 10,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα μηνιαία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τις ρυθμίσεις, τον Σεπτέμβριο, εισπράχθηκαν 35.017.750 ευρώ, από τα οποία τα 19.290.939 ευρώ αφορούν συνολικές εισπράξεις από ρυθμίσεις ανά φορέα, ενώ τα υπόλοιπα 15.726.811 ευρώ προέρχονται από εισπράξεις ανά φορέα, εκτός ρύθμισης.

Κατασχέσεις

Τον ίδιο μήνα, 940 οφειλέτες απώλεσαν τη ρύθμιση, με συνέπεια να μην μπορούν να εισπραχθούν ποσά ύψους 74.915.923 ευρώ. Επίσης, ελήφθησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για το ποσόν των 357.034.364 ευρώ και ξεκίνησε η διαδικασία για 18.662 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και για 1.198 παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Επίσης, προχώρησε σε δεύτερο επίπεδο η διαδικασία κατάσχεσης για 162 ακίνητα και 17 περιπτώσεις κινητής περιουσίας, ενώ έγιναν 26 αναγγελίες για πλειστηριασμούς και 1 για πτωχεύσεις - εκκαθαρίσεις.

Για περιπτώσεις που έχουν απωλέσει την ισχύουσα ρύθμιση οφειλών, έχει προχωρήσει η διαδικασία για 3.648 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και 315 παραγγελίες για κατασχέσεις κινητών ή και ακινήτων. Σε δεύτερο χρόνο, έχουν προωθεί 22 περιπτώσεις για κατασχέσεις ακινήτων και 6 για κατασχέσεις κινητής περιουσίας, ενώ έχουν γίνει και 3 αναγγελίες για πλειστηριασμούς. Το συνολικό ποσό των οφειλών για τα οποία λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα ανέρχεται σε 63.589.297 ευρώ.

Τέλος, το ποσό που διαβιβάστηκε στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Αφαλιστικών Οφειλών) για το μήνα Σεπτέμβριο, ανέρχεται από το ΙΚΑ σε 272.207.825 ευρώ και από το ΕΤΑΑ 2.576.000 ευρώ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Μισθοί/συντάξεις
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Ασφαλιστικά ταμεία
Τρεις ανατροπές στη συνταξιοδότηση
ΕΛΤΑ
Σε συμπληγάδες τα ΕΛΤΑ
Γνώμες/Απόψεις
Κατσέλη: Να μην αποφασίζουν μόνες τους οι τράπεζες
ΔΝΤ
Αποκαλυπτική έκθεση ΔΝΤ
Εφορία και φορολογική πολιτική
Ανατροπές στη φορολόγηση των οικοπέδων
Εργασία & Ασφάλιση
Παράταση υποβολής αιτήσεων
ΟΑΕΔ: Για αναζητούντες εργασία
Προς νέο μοντέλο ανάπτυξης
ΟΓΑ: προστατευόμενα μέλη υπερηλίκων
Διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων
Νέα συνεργασία και αποζημιώσεις
«Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 200 θέσεις
Διαγωνισμός για 79 προσλήψεις
22 μόνιμοι στη Λέσβο
Λήξη προθεσμίας
Εκτοξεύτηκαν στα 400 εκατ. οι οφειλές στα Ταμεία
Επιπλέον 6.000 άνεργοι στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Αρχίζει η ρύθμιση των 100 δόσεων
Σε εφαρμογή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Πότε παίρνω σύνταξη
Φοροδιαφυγη
Πρώτη η Ελλάδα στην παραοικονομία