Έντυπη Έκδοση

Αναπροσαρμογή λόγω της κρίσης

ΤΟΥΟΤΑ YARIS

Η Τογιότα αναπροσαρμόζει την εμπορική πολιτική της, σύμφωνα με τις επιταγές της οικονομικής κρίσης. Ενα πρώτο δείγμα είναι η εφαρμογή του προγράμματος για το ανανεωμένο Γιάρις.

Πλήρες θέμα...

Δε βρέθηκαν άρθρα.