Έντυπη Έκδοση

Ο Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΙΧΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΔΔΑ

Δημόσιο: η εξίσωση που διώχνει τους άξιους

Μετά την από 12-12-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη και ειδικότερα με το άρθρο 5 αυτής, με την οποία τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπάλληλοι οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ, αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέπεσαν στο... αδίκημα της μετάταξής τους σε άλλο κλάδο, ο υπουργός συνεχίζει ακάθεκτος το μεταρρυθμιστικό του έργο, με την έκδοση της υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8-1-2013 Απόφασής του.

Τα κριτήρια για τις μετατάξεις βγάζουν σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους με περισσότερα προσόντα σε σχέση με αυτούς που τελικά παραμένουν στην υπηρεσία Τα κριτήρια για τις μετατάξεις βγάζουν σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους με περισσότερα προσόντα σε σχέση με αυτούς που τελικά παραμένουν στην υπηρεσία Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο υπουργός ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς (γενικά) προσωπικού του δημόσιου τομέα και ειδικότερα ορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και οι οποίοι, όπως προανήγγειλε ο υπουργός, θα φτάσουν τους 25.000 εντός του 2013.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως (όπως και στον αρχικό νόμο 4093/2012) δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση σε σχέση με τον τρόπο εισαγωγής στο Δημόσιο των διαφόρων υπαλλήλων.

Σε διαθεσιμότητα

Ετσι, άνθρωποι οι οποίοι εισήλθαν στο Δημόσιο μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σε περίπτωση κατάργησης των οργανικών τους θέσεων. Ακόμη χειρότερα: απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που εισήλθαν στο Δημόσιο μέσω του πλέον απαιτητικού και αδιάβλητου διαγωνισμού και εκπαιδεύτηκαν επί δύο έτη με χρήματα του ελληνικού λαού, κινδυνεύουν να βρεθούν σε διαθεσιμότητα και από εκεί...στο σπίτι τους! Ειδικότερα, πέραν του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται καμία ειδική μέριμνα γι' αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που εξοργίζει και τους πλέον μετριοπαθείς είναι η μοριοδότηση των διαφόρων κριτηρίων που προβλέπεται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα της απόφασης. Ενδεικτικά: προβλέπεται υψηλή μοριοδότηση (έως 15 μόρια) της υπηρεσιακής αξιολόγησης των 3 τελευταίων ετών, η οποία είναι εντελώς διαβλητή και γίνεται συνήθως με βάση το βαθμό υπακοής των υπαλλήλων στα κελεύσματα της πολιτικής ηγεσίας. Επίσης δίνεται ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα στο χρόνο προϋπηρεσίας των υπαλλήλων (έως 30 μόρια) ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτός διανύθηκε. Αντιθέτως είναι προκλητικό το «τσουβάλιασμα» σε μία κατηγορία αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, κατόχων διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με συνολική μοριοδότηση μόνο 7 μονάδων.

Ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που αναδεικνύουν τον παραλογισμό του εγχειρήματος:

Παράδειγμα 1: Ο Α είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κάτοχος μεταπτυχιακού, ή είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ (ή όλα αυτά μαζί), γνωρίζει σε άριστο επίπεδο 3 ξένες γλώσσες, έχει βαθμό βασικού πτυχίου 8 και έχει 5 χρόνια υπηρεσίας. Για τα κριτήρια «ΣΠΟΥΔΕΣ» και «ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» βαθμολογείται με 7 (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ) + 8χ2 (βαθμός πτυχίου χ2) + 5 (ξένες γλώσσες) + 10 (μοριοδότηση προϋπηρεσίας) = 38 μόρια.

Ο Β είναι απλός πτυχιούχος με βαθμό πτυχίου 7, δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα και έχει 25 χρόνια υπηρεσίας. Βαθμολογείται για τα ως άνω κριτήρια με 7χ2 (βαθμός πτυχίου χ2) + 25 (μοριοδότηση προυπηρεσίας ) = 39 μόρια.

Δηλαδή ο Β προηγείται του Α.

Παράδειγμα 2: Ο Α είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, με βαθμό πτυχίου 7, για τον οποίο δεν υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης στην υπηρεσία του (όπως συμβαίνει σε δεκάδες φορείς του Δημοσίου). Βαθμολογείται για τα κριτήρια «ΣΠΟΥΔΕΣ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» με 7χ2 (βαθμός πτυχίου χ2) + 7 (διδακτορικό, αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ) + 5 (μοριοδότηση από εκθέσεις αξιολόγησης) = 26 μόρια.

Ο Β είναι απλός πτυχιούχος με βαθμό πτυχίου 6 και με «άριστη» υπηρεσιακή αξιολόγηση, βαθμολογείται για τις ίδιες κατηγορίες με 6χ2 (βαθμός πτυχίου χ2) + 15 (μοριοδότηση προυπηρεσίας) = 27 μόρια.

Και στις δυο περιπτώσεις, αν πρέπει ένας από τους δύο να βρεθεί εκτός Δημοσίου, θα είναι ο υπάλληλος Α ο οποίος υπερέχει συντριπτικά σε προσόντα!

Στη περίπτωση δε της μετακίνησης υπαλλήλων (που δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα), η προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας είναι αρνητική, οπότε εξασφαλίζεται ότι υπάλληλοι νεότεροι, με υψηλά τυπικά προσόντα, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα βρεθούν εκτός του στενού πυρήνα του κράτους (με βάση τις νέες μειωμένες δομές των υπουργείων).

Αξιολόγηση

Από τα ανωτέρω εύκολα συνάγεται ότι οι υπάλληλοι αυξημένων προσόντων (οι οποίοι κατά βάση είναι και αυτοί που εισήλθαν με απολύτως αξιοκρατικές διαδικασίες) τελούν υπό διωγμό στο «επιτελικό κράτος» του μεταρρυθμιστή κ. Μανιτάκη.

Καταρρίπτεται έτσι και το μοναδικό άλλοθι της κυβέρνησης περί δήθεν εφαρμογής του μέτρου για υπαλλήλους που «μπήκαν από το παράθυρο». Μέχρι τώρα ήταν εμφανές ότι η διαθεσιμότητα εφαρμόζεται οριζόντια, χωρίς αξιολόγηση, αδιακρίτως τρόπου πρόσληψης και δημιουργεί έτσι προνομιακό πεδίο για κάθε είδους πελατειακές- ρουσφετολογικές διευκολύνσεις. Μετά τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση η κυβέρνηση προχωρά ένα βήμα παρακάτω: Καθίσταται πλέον σαφές ότι η κινητικότητα - διαθεσιμότητα αποσκοπεί κυρίως στον εξοβελισμό από το Δημόσιο των πλέον ικανών και και μορφωμένων στελεχών του. Φαίνεται πως στο αποδυναμωμένο κράτος που ονειρεύεται ο υπουργός, είναι απαραίτητοι μόνο οι απολύτως υπάκουοι υπάλληλοι...

Πέραν των ανωτέρω, είναι τόσο πρόχειρος και ερασιτεχνικός ο τρόπος που αποφασίζει και νομοθετεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δεν θα εκπλαγεί κανείς αν την ως άνω Υπουργική Απόφαση ακολουθήσουν τυχόν Ανακλήσεις, Ορθές Επαναλήψεις, Τροποποιήσεις κ.ο.κ..

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημόσιος Τομέας
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Άλλες ειδήσεις
Δημόσιο: η εξίσωση που διώχνει τους άξιους
Και το ψωμί ψωμάκι
Τρύπια βάρκα η συγχώνευση των αγροτικών οργανισμών
Υπουργείο για θεριακλήδες
Μασάει η κατσίκα ΦΠΑ
ΚΡΗΤΗ: βρήκαν δουλειά στο 18χρονο μαθητή που έδιωξαν οι γονείς του
Απάνθρωπη φυλάκιση νεφροπαθούς
Τα διόδια που... καίνε
Διαμαρτυρία για τη δίκη των οδηγών στο σταθμό των Μαλγάρων
Παραμύθια της Σάσας
«Νοσεί» το Σπήλι
Ιατρομάντεις και μάγισσες
Καρκινοβατούν οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις
Ξάνθη: η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε πολύτεκνο
Το ΣτΕ νομιμοποίησε τον Καλλικράτη
Χωρίς γιατρούς και ρευστό ο ΕΟΠΥΥ
Σπρώχνουν έξω φάρμακα σε πολλαπλάσιες τιμές
Ο ΕΟΦ, η πολυφαρμακία και άλλες ιστορίες...
Μάρτυρες-κλειδιά για το «παραδικαστικό Νο 2»
Τα 400 στρέμματα, ο Ρέστης και το Commercial Mall