Έντυπη Έκδοση

Δεκάδες παραβάσεις διαπιστώνει το κατηγορητήριο

Σταχυολογήσαμε το κατηγορητήριο και παρουσιάζουμε τις κυριότερες παραβάσεις που φέρονται να έκαναν οι βιομηχανίες.

Ξεκινάμε με την Europa Profil Aluminio ΑΒΕ που κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι διέθετε ανεξέλεγκτα υγρά απόβλητα σε ανοικτό ρέμα με «τελικό αποδέκτη τον Ασωπό ποταμό». Στην πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητών περιβάλλοντος γίνεται αναφορά σε υπέρβαση των ορίων του εξασθενούς χρωμίου. Επιπλέον διαπιστώθηκε πλημμελής και μη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας των αποβλήτων.

Εξασθενές χρώμιο σε υπερβολικά υψηλή συγκέντρωση μετρήθηκε σε γεώτρηση της Aluminco Α.Ε. Η εταιρεία φέρεται να προέβαινε σε υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων της, ενώ η μονάδα επεξεργασίας δεν λειτουργούσε βάσει της προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας.

Για πλημμελή διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ιλύος (λάσπης) κατηγορείται η ΕΑΒ. Το επικίνδυνο απόβλητο -που περιέχει και χρωμικές ενώσεις- ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και δεν υπήρχε περιμετρική τάφρος.

Η ΕΛΒΑΛ (όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ) κατηγορείται για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων μέσω παρακαμπτήριου αγωγού. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διαπίστωσαν πως παραλάμβανε και διέθετε στον Ασωπό τα απόβλητα της γειτονικής δραστηριότητας της ΧΑΛΚΟΡ (του ίδιου ομίλου). Επιπλέον φέρεται να χρησιμοποιούσε κοινό δίκτυο συλλογής ομβρίων και αποβλήτων σε παρακείμενο οικόπεδο, με αποτέλεσμα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων να εκτρέπονται μαζί με τα όμβρια και ανεπεξέργαστα απόβλητα σε παρακείμενο ρέμα. Στην ΕΛΒΑΛ είχε επιβληθεί πρόστιμο 180.000 ευρώ από τον πρώην υπουργό περιβάλλοντος Γ. Σουφλιά.

Ωστόσο το διοικητικό δικαστήριο μείωσε την ποινή στις 75.000 ευρώ, καθώς δεν διαπιστώθηκε «συγκεκριμένη μόλυνση του περιβάλλοντος». Τα δείγματα των αποβλήτων που συνέλεξε κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος βρίσκονταν εντός των ορίων της κοινής νομαρχιακής απόφασης του 1979 (πλέον έχει καταργηθεί και χρησιμοποιούνταν από τους επιθεωρητές στην επιβολή προστίμων).

Η Μ. Ι. Μαΐλης ΑΕΒΕ κατηγορείται για υπέρβαση του ανώτατου ορίου απόρριψης στον Ασωπό όσον αφορά τη συγκέντρωση του νικελίου. Επιπλέον διέθετε την παραγόμενη ιλύ (λάσπη) σε άλλη εταιρεία κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Υψηλή συγκέντρωση σε εξασθενές χρώμιο διαπιστώθηκε σε γεώτρηση της ICR Ιωάννου. Για την ΠΡΟΤΑΛ ΑΒΕΕ επισημαίνεται η ύπαρξη χρωμικών αποβλήτων, ενώ «δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από τα οποία να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης (ιλύς)».

Ιδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και τα Γαλβανιστήρια Ελλάδας ΑΒΕΕ. Επίσης χρησιμοποιούσε χρώμιο, χαλκό και νικέλιο χωρίς να έχει ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή.

Για την Berling ΑΒΕΕ το κατηγορητήριο αναφέρει την «ύπαρξη χρωμιούχων αποβλήτων» χωρίς την ενημέρωση των αρχών. Επίσης τονίζεται η έλλειψη «στοιχείων παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων».

Η Viometale ΑΒΕΕ κατηγορείται πως δεν προσκόμισε στοιχεία που να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία επεξεργασίας αποβλήτων (ιλύς). Επίσης πως χρησιμοποιούσε χρώμιο στην παραγωγική της διαδικασία κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Σημαντικές ποσότητες λάσπης -που προέκυπταν από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων- ανακαλύφθηκαν στον ακάλυπτο χώρο του εργοστασίου της BLK Βιομ. Αλουμινίου Α.Ε.

Το φινιριστήριο Βαφική Α.Ε. κατηγορείται για πλημμελή διαχείριση των υγρών αποβλήτων που διέθετε στον Ασωπό. Η PROFILCO φέρεται να μην έκανε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των προς διάθεση υγρών αποβλήτων της. Για την ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων σε χώρο του εργοστασίου της. Στην «Ν. Πέτρος Στεργίου» δεν υπήρχε μονάδα επεξεργασίας, ενώ στον βόθρο ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Σχετικά θέματα: Περιβάλλον
Αργούν να δικάσουν τα οικολογικά εγκλήματα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Εκπαίδευση
«Κούρεμα» στα κονδύλια των σχολικών επιτροπών
Δώρο Χριστουγέννων τα σχολικά βιβλία!
Η εκπαίδευση στην Ε.Ε. του νεοφιλελευθερισμού
Καταθέτες
50 δισ. ευρώ έκαναν φτερά από τράπεζες
Αναλήψεις με ουρά
Φαρμακοβιομηχανία
Τριγμοί στην αγορά φαρμάκου λόγω Alapis
Υπουργείο Υγείας
Το μεγάλο «ψαλίδι» του Λοβέρδου!
Περιβάλλον
Αργούν να δικάσουν τα οικολογικά εγκλήματα
Δεκάδες παραβάσεις διαπιστώνει το κατηγορητήριο
Ανθρώπων έργα & ημέρες
«Κυβερνήσεις του Twitter και του FB»