Έντυπη Έκδοση

Το χρέος της Ελλάδας προς την Αϊτή

Η χώρα μας έκανε το καθήκον της και αποστέλλει βοήθεια προς την Αϊτή, που δοκιμάζεται από τον καταστροφικό σεισμό. Η μακρινή αυτή χώρα της Καραϊβικής, από τις φτωχότερες του κόσμου, έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους νεοέλληνες.

Το Χαΐτιον, σύμφωνα με τα ελληνικά της εποχής, ήταν η πρώτη κρατική οντότητα που αναγνώρισε την Επανάσταση του '21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση με την επιστολή του προέδρου της Ιωάννου Βόγερ (Ζαν Πιερ Μπογέ) προς τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822 (Διονυσίου Κόκκινου «Η Ελληνική Επανάστασις», τόμος 2, σελίδες 444-446). Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων προς τον Βόγιερ, με την οποία του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων του περίφημου στρατηγού Λαφαγιέτ και του Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την περιοχή. Η Αϊτή, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους.

Ελευθερία... Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20ή παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται την ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ην μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και διά των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου, εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ων έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκη, επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ου η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ης προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ' επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, ας λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεικνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ην επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

ΒΟΓΕΡ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Στη στήλη
Το αναγνωστικό της τελευταίας σελίδας
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Περιβάλλον
Τεστ και στα κλιματιστικά
Ναι υπό όρους σε πετρελαιοκίνηση, απόσυρση
Δωρεά αντικειμένων
Για μας περιττά, για άλλους θησαυρός
Φοροδιαφυγή
Ταμειακές που κόβουν... αέρα
«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι για την πώληση βενζίνης»
«Ουδέποτε αρνηθήκαμε να δώσουμε απόδειξη»
Συμβούλιο της Επικρατείας
Συνταγματική η επιβολή προστίμου για διατήρηση αυθαίρετου σε δάσος
ΣτΕ: Εισήγηση στην Ολομέλεια υπέρ εμπορικού κέντρου
Οδικό δίκτυο
Τέμπη: Αγωγές για αποζημίωση
Κατάληψη στην Τραγάνα για διόδια και κυκλοφοριακό
ΟΣΕ
ΟΣΕ: σκάνδαλο με «μαϊμού» υπερωρίες
Σχεδιο "Καλλικράτης"
Μισό «ναι» και από νομάρχες για «Καλλικράτη»
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Καταδίκη μέσω Αγγλίας στις μεθόδους Χρυσοχοΐδη
Δικαστικό ρεπορτάζ
Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του 20χρονου Αυστραλού
Ζητάει 1 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της «ζαρντινιέρας»
7 αστυνομικοί στο σκαμνί για παράνομες ελληνοποιήσεις
Εκκλησία της Ελλάδος
23,8 εκατ. € από ΕΤΕ ζητεί η Εκκλησία
Υπουργείο Εσωτερικών
500 μαθητές, 146 € για αντισηπτικά!
Υπουργείο Παιδείας
«Νοικοκύρεμα» στην πιστοποίηση σχολών
Εγκαινίασε νέο σχολείο χωρίς υπολογιστές!
Νοσοκομεία
Από τη Φλώρινα για γέννα στην Κοζάνη
Άλλες ειδήσεις
«Αγιος Κωνσταντίνος»: ο νέος μεθοριακός σταθμός στην Ξάνθη
Οι πανεπιστημιακοί ζητούν να μη θιγούν τα επιδόματά τους
Αποσύρει την αγωγή κατά δασκάλων ο ΟΣΚ