Έντυπη Έκδοση

Το λεξικό των διαθεσίμων

Ο οδικός χάρτης διαδικασιών και προθεσμιών, με βάση το πολυνομοσχέδιο, για 12.500 δημοσίους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας

Ανω-κάτω το Δημόσιο με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας που θα εφαρμοστεί μέσα στις επόμενες 75 ημέρες για 12.500 υπαλλήλους. Παραθέτουμε με βάση το πολυνομοσχέδιο το... λεξικό για την κατανόηση των νέων θεσμών που θα μπουν σε εφαρμογή και δίνουμε τον οδικό χάρτη των διαδικασιών και των χρονικών προθεσμιών που λόγω τρόικας θα τηρηθούν ευλαβικά.

1 Θέσεις καταργούνται και θέσεις συστήνονται σε ολόκληρο το Δημόσιο με μόνο δύο υπογραφές: του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου υπουργού, στον οποίο μέχρι τώρα ανήκε ο φορέας που καταργείται.

2 Οι υπάλληλοι εκείνοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση την αποτίμηση των προσόντων τους. Εδώ θα ισχύσουν ορισμένα κριτήρια που επί του παρόντος δεν τα γνωρίζουμε επακριβώς. Θα οριστούν με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχουν συγκεκριμένη μοριοδότηση και θα συνθέτουν βαθμολογική κλίμακα, σύμφωνα με την οποία θα προκύπτει και η σειρά των υπαλλήλων κατά φθίνουσα πορεία.

Τα κριτήρια αυτά θα έχουν σχέση με:

* Τη βασική και επαγγελματική εκπαίδευση του υπαλλήλου.

* Την εργασιακή και διοικητική του εμπειρία.

Θα προσμετρηθούν με θετικό πρόσημο:

* Η προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς.

* Οι δεξιότητες και επιδόσεις.

* Οι ηθικές αμοιβές, βραβεία.

Θα προσμετρηθούν με αρνητικό πρόσημο:

* Οι πειθαρχικές ποινές.

* Οι αναρρωτικές άδειες αν επαναλαμβάνονται συστηματικά και για μακρύ χρονικό διάστημα.

* Οι αδικαιολόγητες απουσίες.

3 Με συντελεστή δεδομένης βαρύτητας θα βαθμολογηθεί ο τρόπος που προσλήφθηκε κάθε υπάλληλος. Αν δηλαδή η πρόσληψη ήταν μέσω ΑΣΕΠ ή όχι. Ομως είναι γνωστό, από το 1994 που δημιουργήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή, πως προβλέπει δύο τρόπους εισαγωγής στο Δημόσιο: με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας βάσει προσόντων.

4 Στην περίπτωση που κάποιοι υπάλληλοι ισοβαθμήσουν με βάση τα προσόντα τους, θα προσμετρηθεί η οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι παντρεμένοι, πόσα παιδιά έχουν ή αν έχουν άλλα προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια.

5 Αν υπάρξουν εθελοντές στη διαθεσιμότητα αυτοί θα προηγηθούν, δηλαδή ορίζεται ότι όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιμότητα χωρίς την αποτίμηση των προσόντων τους.

6 Τους υπαλλήλους θα κρίνουν Ειδικά Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτούνται με πρόεδρο ένα μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Διοικητικού, που έχει το ρόλο του εισηγητή, και ακόμη έναν προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του υπουργείου ή του φορέα του οποίου οι υπάλληλοι αξιολογούνται.

7 Ο χρόνος της διαθεσιμότητας ορίζεται πλέον σε οκτώ μήνες (αντί 12 που ήταν μέχρι τώρα). Στο διάστημα αυτό ο υπάλληλος αμείβεται με τα τρία τέταρτα των αποδοχών του και μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος απολύεται.

8 Η κινητικότητα ορίζεται ως μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου και πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή του φυσιογνωμία, εφ' όσον λάβουμε υπόψη μας ακόμη δύο παράγοντες: τις κενές θέσεις και τις τυχόν προτιμήσεις των εργαζομένων.

9 Οι μετατάξεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι υπάλληλοι μπορεί να μεταφερθούν σε θέσεις που υπάρχουν και είναι κενές ή σε άλλες που θα συσταθούν σε οποιοδήποτε οργανισμό, κλάδο ή ειδικότητα, αρκεί να έχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας. Με συναίνεσή του ο υπάλληλος μπορεί να μετακινηθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.

10 Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς ορίζεται ότι μπορούν να αλλάξουν κλάδο, δηλαδή να μεταταχθούν σε κενή θέση ή σε θέση που θα δημιουργηθεί της ίδιας κατηγορίας, αλλά μη συναφούς κλάδου.

11 Η κινητικότητα θα εγκαινιαστεί με τη δημοσίευση των κενών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα αφ' ενός και του πλεονάζοντος προσωπικού αφ' ετέρου.

12 Οι υπάλληλοι, που έχει βρεθεί ότι δεν έχουν νόμιμα πιστοποιητικά στον υπηρεσιακό τους φάκελο, χάνουν το δικαίωμα της μετάταξης και απολύονται.

13 Μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών το Τριμελές Συμβούλιο θα δώσει τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που θα μετακινηθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

14 Στη συνέχεια ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοινώνει τις θέσεις με τις ανάγκες των φορέων, τα προσόντα των υπαλλήλων που απαιτούνται, τα περιγράμματα των θέσεων σε φορείς προέλευσης και υποδοχής. Μέσα σε 15 ημέρες οι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν.

15 Το Τριμελές Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες για να επιλέξει τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν τελικά, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα τους και τα περιγράμματα των θέσεων. Προκειμένου να αποφασίσουν, μπορούν να καλέσουν τους υπαλλήλους σε συνέντευξη με σκοπό την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους. Σε αυτήν την περίπτωση η συνεδρίαση της Επιτροπής είναι δημόσια και τα πρακτικά μαγνητοφωνούνται.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Δημόσιος Τομέας
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μετακινήσεις/Μεταθέσεις/Διαθεσιμότητα/Απολύσεις
Κυβέρνηση
Άλλα θέματα στην κατηγορία Πολιτική της έντυπης έκδοσης
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εβδομάδα πολιτικού «καύσωνα» με απολύσεις και Σόιμπλε για... μαύρισμα
Η μη αναστρέψιμη καταστροφή της Ελλάδας σε... δόσεις
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Το λεξικό των διαθεσίμων
ΣΥΡΙΖΑ
Γυρίζοντας σελίδα... ΣΥΡΙΖΑ
«Τίποτα δεν κερδίσαμε χωρίς αγώνες, θυσίες και αίμα»
«Περιθώρια για «ναι μεν, αλλά...» από τη ΔΗΜΑΡ δεν υπάρχουν»
ΙΓΜΕ
Ανενεργός ο φορέας πετρελαίου, γην και ύδωρ στις εταιρείες
Συναντήσεις
Στο Λ. Οίκο από την... πίσω πόρτα
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δήμοι-κυβέρνηση: μία μονομαχία μέχρις εσχάτων
Ευρωζώνη
Κοκτέιλ-μολότοφ στον Ευρωνότο
Διαφήμιση
Σε μαύρο φόντο το νέο προφίλ της Ελλάδας
ΟΠΑΠ
Πάμε στοίχημα για... απιστία;
Κύπρος
Εις... μνημόνιον του «Αττίλα»
Άλλες ειδήσεις
«Ψάχνουν και για ατζέντα...»