Έντυπη Έκδοση

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πηλός και άχυρο για θερμομόνωση!

Κυβικά δοκίμια με διάφορες αναλογίες πηλού και άχυρου, στα οποία μετρήθηκε ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.
Μια νέα μέθοδος η οποία επιτρέπει να μετρηθεί σε πραγματικές συνθήκες η αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης κτιρίων με τη χρησιμοποίηση τόσο συμβατικών όσο και οικολογικών υλικών, όπως ο πηλός και το άχυρο, αναπτύχθηκε στον Τομέα Φυσικής του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πλήρες θέμα...

 • Παιχνίδια - Ψυχολογία

  • Η ψηφιακή λογική του άβαταρ
   Το άβαταρ στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η ψηφιακή αναπαράσταση του παίκτη στο παιχνίδι ή, πιο απλά, ο χαρακτήρας τον οποίο χειρίζεται.
  • Το άλλο μας εγώ κυριαρχεί στην οθόνη
   Η έννοια της ταυτότητας του παίκτη ήταν ο βασικός άξονας των συζητήσεων στο 5ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «The Philosophy of Computer Games» 2011 που διοργάνωσε πρόσφατα το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου.
 • Άλλες ειδήσεις