Έντυπη Έκδοση

ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗ ΜΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΖΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες

Ποιοι και ποιες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του έτους

Χιλιάδες γυναίκες ασφαλισμένες σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και Δημόσιο βρίσκονται στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης εν όψει των επικείμενων αλλαγών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις οποίες «πιέζουν» ασφυκτικά τρόικα και ΔΝΤ.

Μεγάλη είναι και η φυγή προς τη σύνταξη των εκπαιδευτικών, αφού δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης πέρα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Με αυτά τα δεδομένα, από τον κίνδυνο νέας ανατροπής του ασφαλιστικού, μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Είτε ως εργαζόμενες μητέρες είτε ως έγγαμες με ενήλικα τέκνα, τόσο στο Δημόσιο όσο και στις ΔΕΚΟ-τράπεζες (και λιγότερο στον ιδιωτικό τομέα).

Ποιοι φεύγουν

Μέχρι τέλος του έτους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

* Οσες γεννήθηκαν πριν από το 1964, εργάζονται σε ΔΕΚΟ, (πρώην) δημοσίου ενδιαφέροντος τράπεζες και Δημόσιο και είχαν 25ετία (σε κάθε ταμείο, όχι κατ' ανάγκην στο δημόσιο ή τα ειδικά ταμεία) και ανήλικο το 2010.

* Οι τρίτεκνες στο Δημόσιο που είχαν 20 έτη ασφάλισης το 2010 ανεξαρτήτως χρονολογίας γέννησης.

* Οι γεννηθέντες (μόνο δημόσιοι υπάλληλοι) και γεννηθείσες το 1962 και παλαιότερα που εργάζονται σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ και το Δημόσιο μπορούν -εάν επιθυμούν- να συνταξιοδοτηθούν υπό την προϋπόθεση ότι είχαν 25 έτη, μαζί με τα πλασματικά, και ανήλικο το 2011. Ειδικά στο Δημόσιο (γυναίκες και άνδρες) μπορούν πέραν των 4 πλασματικών ετών να λάβουν επιπλέον πλασματικά από τα τέκνα (1 για το πρώτο παιδί, 3 πλασματικά έτη για δύο παιδιά και 5 για τρία τέκνα).

* Οι τρίτεκνες και τρίτεκνοι στο Δημόσιο γεννηθέντες το 1962 ή παλαιότερα με 20 έτη το 2011 (και με πλασματικά) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανά πάσα στιγμή.

* Ο γεννηθέντες το 1959 και πίσω στο Δημόσιο και οι γεννηθείσες την ίδια χρονολογία σε ΔΕΚΟ ή τράπεζες που έχουν ανήλικο και 25 έτη (εναλλακτικά, 18,4 έτη για τα ειδικά ταμεία που ενταχθήκαν το 2008 στο ΙΚΑ, όπως ΤΑΠ/ΟΤΕ, ΟΠΣ/ΔΕΗ, ΗΣΑΠ, ΤΠΣ/ΕΤΕ, Εθνική Ασφαλιστική κ.ά.) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

* Στο ΙΚΑ (ιδιωτικός τομέας) οι γεννηθείσες το 1964 και πριν μπορούν να πάρουν μειωμένη (μείον 6% για κάθε χρόνο προ του 55ου) σύνταξη με 18,4 έτη ασφάλισης.

* Οσες γεννήθηκαν το 1962 και πριν έχουν τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης με 18,4 έτη και ανήλικο το 2011 (στο 57ο πλήρη). Στα έτη ασφάλισης λογίζονται και τα πλασματικά, πλην αυτών που αναγνωρίζονται για τα τέκνα. Οσες εντάχθηκαν πρώτη φορά στην ασφάλιση μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992 χρειάζονται 20 έτη ασφάλισης το 2011.

* Οι γεννηθείσες το 1959 που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και είχαν 18,4 έτη ασφάλισης το 2012 (20 έτη ασφάλισης για πρωτο-ενταχθείσες στην αγορά εργασίας από 1/1/1993).

* Οσες έχουν γεννηθεί το 1959 και πίσω και είχαν 25 έτη ασφάλισης το 2010, εργάζονται δε σε ΔΕΚΟ, τράπεζα ή Δημόσιο, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη (-4,5% για κάθε χρόνο προ του 60ού).

* Οι γεννηθείσες το 1958 και πίσω που εργάζονται σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Δημόσιο (σ.σ. εδώ ισχύει και για τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην περίπτωση που είχαν 25 έτη το 2011 (μαζί με τα πλασματικά).

* Οι γεννηθείσες το 1956 ξανά ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία και το Δημόσιο (ισχύει και για τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους) μπορούν να φύγουν φέτος με σύνταξη εφόσον είχαν 25ετία το 2012.

Διαφορές

Στην πλειονότητα των επικουρικών φορέων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ακολουθούν εκείνες του κύριου φορέα. Αυτό διαφέρει στο επικουρικό του ΙΚΑ, το ΕΤΕΑΜ, στο οποίο και απαιτείται ένα «μίνιμουμ» ημερών για να γίνει η καταβολή της επικουρικής σύνταξης.

Το επικουρικό του ΙΚΑ συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των μισθωτών ασφαλισμένων. Για να καταβληθεί η επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ χρειάζεται η συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης κατ' ελάχιστον.

Για το σκοπό αυτό προσμετρώνται μόνο οι πραγματικές ημέρες ασφάλισης στον επικουρικό φορέα και κάποιοι από τους πλασματικούς χρόνους. Αυτοί είναι: η στρατιωτική θητεία, η επιδοτούμενη ανεργία μέχρι 200 ημέρες, η επιδοτούμενη ασθένεια, η κύηση και λοχεία.

Στο ΕΤΕΑΜ δεν μπορούν να εξαγοραστούν πλασματικοί χρόνοι τέκνων, σπουδών, που προβλέπει ο νόμος 3996/2011. Επίσης σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι απαραίτητες 4.500 ημέρες ο ασφαλισμένος μπορεί να προχωρήσει σε αυτασφάλιση, για την οποία όμως είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί 3.600 ημέρες πραγματική ασφάλιση. Το κόστος της εν λόγω προαιρετικής ασφάλισης είναι περίπου 80 ευρώ το μήνα.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων συμφέρει να γίνει η εν λόγω αυτασφάλιση καθώς εξασφαλίζει την εφ' όρου ζωής δεύτερη καταβολή παροχής.

**

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών

Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης δεν είναι συμφέρουσα επιλογή να γίνονται εξαγορές πλασματικών ετών όπου αυτό επιτρέπεται για προσαύξηση της σύνταξης. Η εξαγορά θα πρέπει να αφορά μόνο τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαραίτητων για καταβολή προϋποθέσεων και τίποτε παραπάνω.

Επίσης, όπου λείπει χρόνος και απαιτείται προαιρετική ασφάλιση, είναι συμφέρον να πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει λίγος χρόνος για συμπλήρωση. Δεν είναι συμφέρουσα επιλογή για συνταξιούχους άνω των 62-63 ετών να προχωρούν σε πλήρη αυτασφάλιση πέραν των 4 ετών για συμπλήρωση προϋποθέσεων στα επικουρικά.

Το ΤΕΑΔΥ είναι ο επικουρικός φορέας των δημοσίων υπαλλήλων και το ΤΑΔΚΥ των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Οι εν λόγω φορείς ακολουθούν για την παροχή της σύνταξης τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του Δημοσίου. Ετσι για τους υπαλλήλους που θα βγουν με 35ετία απαιτείται 35ετία, για τις ειδικές κατηγορίες η αντίστοιχη 25ετία κ.ά.

Οι αλλαγές του ν. 3865/10 πέρασαν και στα επικουρικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, καθώς είναι πιθανό ο χρόνος σε άλλα Ταμεία να μην είχε ασφάλιση σε επικουρικό και έτσι να μην είναι δυνατή η θεμελίωση με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα ιδιαίτερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν με εξαγορά του πλασματικού χρόνου των τέκνων το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 καθώς δεν ισχύει η ίδια αναδρομικότητα στο ΤΕΑΔΥ κι έτσι δεν γίνεται παράλληλη θεμελίωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό η επικουρική σύνταξη να καταβληθεί στα 65, ενώ η κύρια για παράδειγμα στα 50.

Για τη θεμελίωση

Για τη θεμελίωση από το 2011 είναι δυνατή η εξαγορά πλασματικών ετών για θεμελίωση ή προσαύξηση της σύνταξης. Η εξαγορά για προσαύξηση δεν συμφέρει όμως καθώς δεν είναι σίγουρη η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής της επικουρικής από τα Ταμεία αυτά χωρίς καμιά μείωση.

Η διαφορά σε σχέση με τα λοιπά επικουρικά Ταμεία έγκειται στο ότι εάν για τον ασφαλισμένο υπάρχει κύρια ασφάλιση αλλά όχι επικουρική. Τότε ο χρόνος αυτός στο ΤΕΑΔΥ αλλά και το ΤΑΔΚΥ μπορούν να εξαγοραστούν για να συμπληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η εν λόγω εξαγορά γίνεται στην καταβαλλόμενη εισφορά και είναι της τάξης των 60 ευρώ μηνιαίως. Επικουρικά μισθωτών (εκτός από το ΕΤΕΑΜ). Υπάρχουν Ταμεία ανάλογα με την ειδικότητα του υπαλλήλου (εμποροϋπάλληλοι, φαρμακοϋπάλληλοι, ασφαλιστικοί υπάλληλοι κ.ά.) που οι προϋποθέσεις τους ακολουθούν τις προϋποθέσεις της κύριας. Τα εν λόγω Ταμεία έχουν δει τις προϋποθέσεις τους να ακολουθούν τις αλλαγές που έφεραν στα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις της κύριας σύνταξης οι νόμοι 3863/2010 και 4093/2012.

Σε όσα ακολούθησαν τις εν λόγω αλλαγές επιτρέπεται και η εξαγορά για θεμελίωση και προσαύξηση του πλασματικού χρόνου των σπουδών, των τέκνων, της θητείας, των κενών ασφάλισης ώστε να συμπληρωθούν οι εν λόγω προϋποθέσεις. Εάν αυτές δεν συμπληρώνονται, τότε καταβάλλεται επικουρική σύνταξη σε ηλικία 67 ετών με μόνο 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Η διαφορά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η επικουρική σύνταξη δεν καταβάλλεται άμεσα μαζί με την κύρια αλλά ακολουθεί αρκετά αργότερα λόγω μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να λείπουν ημέρες για τη συμπλήρωση των 4.500 ενσήμων και μπορεί να αξιοποιηθεί η επιλογή της προαιρετικής ασφάλισης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Χρυσή Αυγή
Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται καράβια!
ΑΠΘ
Πρύτανης ΑΠΘ ο Περικλής Μήτκας
ΤΑΙΠΕΔ
Νομικό οπλοστάσιο κατά του ΤΑΙΠΕΔ
Αντιφασιστική Δράση
Απάντηση αντιφασιστών
Μετανάστες
Στον Βόλο 41 μετανάστες
Πακιστανός σε κατάσταση αμόκ έσπειρε το θάνατο
Εκπαίδευση
Νέο Λύκειο με ψίχουλα
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Και ολίγη Λαγκάρντ στο φορτίο της ηρωίνης
Πυρκαγιές
Στη Σιθωνία η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πέντε ασθενοφόρα για ολόκληρη την Ηλεία
ΥΠΕΘΑ
Εκλεβαν κηροζίνη από αεροπλάνα
Ανθρώπινα
Ποντιακό αντάμωμα στο Λεβερκούζεν
60 χρόνια μετά
Ποντιακή ταυτότητα
Εργασία & Ασφάλιση
Εως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
Ψαλίδι 5,2% στο επικουρικό του ΕΤΕΑ
Οι εργοδότες αισιοδοξούν...
Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ
Βραβεία Επιχειρηματικότητας
215 οκταμηνίτες στο Δήμο Πειραιά
Ευρωπαϊκή Πίστη: αύξηση κερδών
ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική
Νέοι οικονομολόγοι για Μαγνησία, Τρίκαλα
Πότε παίρνω σύνταξη
Ασφαλιστικά ταμεία
Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες
Άλλες ειδήσεις
Συνεργασία Anytime-Shell