Έντυπη Έκδοση

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (αναπλ. υπουργός Οικονομικών - βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ.)

Η οικονομία θα ανακάμψει με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα

Ο ΦΠΑ στην εστίαση θα μειωθεί όταν πιάσουμε τους στόχους

Την πίστη του πως με την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα θα βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και θα ανακάμψει προσεχώς η οικονομία, καταθέτει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην «Κ.Ε.». Κλειδί στην εξέλιξη αυτή είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσω της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με τον Γιάννη Στουρνάρα τις οποίες θα διατυπώσει μελλοντικά Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με τον Γιάννη Στουρνάρα τις οποίες θα διατυπώσει μελλοντικά Ο κ. Σταϊκούρας εκτιμά τη σταδιακή διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, επιβεβαιώνει την επανεξέταση του συντελεστή ΦΠΑ 23% στην εστίαση, θεωρεί έκτακτης ανάγκης μέτρο την υπερφορολόγηση των ακινήτων, ενώ απαντά εμμέσως στο θέμα των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, μιλώντας για αναδιάρθρωση δομών και ορθολογική διαχείριση προσωπικού. Ακόμη, δεν αποκλείει την επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος, το οποίο θυμίζει πως έχει ήδη αναπροσαρμοστεί δύο φορές. Τέλος, επισημαίνει τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές του σχετικά με την αξιολόγηση της κρίσης με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τις οποίες θα διατυπώσει μελλοντικά.

 Η ανεργία βρίσκεται ήδη στο 27%. Τι πρόκειται να κάνετε γι' αυτό;

* Η Ευρώπη, ύστερα από μια περίοδο θεσμικής κωλυσιεργίας και αναβλητικότητας, φαίνεται να διαμορφώνει προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση.

Σ' αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα πλέον δεν καθυστερεί, αλλά προχωρά εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Προοπτικά, βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Οι εποχές όπου το κράτος «απορροφούσε» την ανεργία που δημιουργούσε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αποτελούν παρελθόν.

Αλλωστε, ο ένας πυλώνας του σχεδίου είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλη την έκταση της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο έτερος της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας είναι που θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, όπως η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συνέχιση των μεγάλων δημόσιων έργων, η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών ρευστότητας, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, φυσικά, η επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η διασφάλιση κοινοτικών πόρων 18,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος ότι στα κονδύλια περιλαμβάνονται πόροι για την καταπολέμηση της ανεργίας.

 Παρά τις συνεχείς «πτωτικές» αναθεωρήσεις των στόχων για τις αποκρατικοποιήσεις, για την περίοδο 2013-2020 προβλέπονται έσοδα 1,3% του ΑΕΠ ετησίως. Πώς σκοπεύετε να πιάσετε το στόχο σε περίοδο χαμηλής παγκόσμιας ανάπτυξης;

* Τους τελευταίους μήνες, η προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι ξεκάθαρη.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται ικανοποιητικά όσον αφορά τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα. Προχωράμε εστιάζοντας στην αξιοποίηση και όχι στην εκποίηση, αφού στο όλο εγχείρημα αποδίδουμε αναπτυξιακή δυναμική.

Δεν μας διακατέχει «ταμειακός πανικός», καθώς επιδιώκουμε αφενός το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά και την ώθηση και την «ψυχολογική» ανάταξη της αγοράς. Δηλαδή, την αλλαγή του κλίματος που ήδη καταγράφεται τώρα που απομακρύνθηκε ο κίνδυνος «χώρας» και «νομίσματος».

 Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης έφερε αναταραχή στην αγορά. Εχει αφήσει πολλούς καταναλωτές χωρίς πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, έχει προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση ακατάλληλων υλικών στα τζάκια, ενώ οι επιστροφές του επιδόματος δείχνουν ότι η διαδικασία δεν βοήθησε τους δικαιούχους να εισπράξουν. Σκέφτεστε κάποιες αλλαγές για του χρόνου τόσο στον ΕΦΚ όσο και στη διαδικασία επιστροφής του επιδόματος;

 * Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αποτελούσε από τον Νοέμβριο του 2011 «μνημονιακή» υποχρέωση, που είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2012.

Μάλιστα, με νομοθετική παρέμβαση της παρούσας κυβέρνησης η εξίσωση επήλθε στο 80% του ΕΦΚ, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό επίπεδο όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την τρόικα. Είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβανόταν το συγκεκριμένο μέτρο θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Επίσης, προς αντιστάθμιση της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πρόκειται για επίδομα που ήταν εκτός προϋπολογισμού, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την τρόικα, και το οποίο η κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηρίξει τους ασθενέστερους πολίτες. Η περιορισμένη απορρόφηση του επιδόματος από τους δικαιούχους, μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αξιοποιείται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων (π.χ. ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα), αποδόθηκε σε δήμους της χώρας ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αν και από την εξίσωση τα δημόσια έσοδα εμφανίζονται αυξημένα παρά τη μείωση της κατανάλωσης, για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του μέτρου θα πρέπει να γίνει, και θα γίνει, αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες.

 Ο φόρος περιουσίας στις περισσότερες χώρες ανέρχεται σε 2%-5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα με τα νέα μέτρα τείνει στο 7%. Πόσο ρεαλιστικός μπορεί ένας τέτοιος στόχος;

* Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης». Συνεπώς, η σύγκριση με άλλες χώρες που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, στη φάση αυτή, δεν βοηθά.

Στην παρούσα φάση για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ασφυκτικού περιβάλλοντος, να διαμορφωθεί πολιτική φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης, με τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

 Τι θα γίνει με τις απολύσεις προσωπικού που ζητά η τρόικα στο δημόσιο τομέα;

* Η εκτίμησή μου είναι ότι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης, οι συνθήκες είναι ώριμες όχι μόνο για την αναδιάρθρωση των δομών αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Προκύπτουν αφ' ενός σημαντικά οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε όρους ωφέλειας για τους πολίτες, και αφ' ετέρου επειδή η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος.

 Το λάθος του ΔΝΤ έχει οδηγήσει στη λήψη μέτρων που προκαλούν αστοχίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μήπως ήρθε η στιγμή η κυβέρνηση να κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος;

* Από τη στιγμή που αναλάβαμε, με δεδομένα το αυστηρό πρόγραμμα και την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε ανάγκη η χώρα, προσπαθήσαμε για βελτιώσεις. Κάποιες προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα, αλλά αρκετές άλλες όχι.

Οι στόχοι του προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος. Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεθοδικότητα και συνέπεια.

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δέχεται επιθέσεις για την πολιτική που ακολουθεί, ακόμα και από συναδέλφους σας βουλευτές της Ν.Δ. Θεωρείτε δίκαιες τις επιθέσεις που δέχεται ο κ. Στουρνάρας;

* Με τον κ. Στουρνάρα έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση και εποικοδομητική συνεργασία. Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και πολιτικές διαδρομές. Η αξιολόγησή μου για τα βαθύτερα αίτια και τις ρίζες της αξιακής, πολιτισμικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην οποία «λιμνάζει» η χώρα, καθώς και για τον επιμερισμό των διαχρονικών ευθυνών, διαφέρει. Αυτή την αξιολόγηση θα τη διατυπώσω αναλυτικά αργότερα, όταν θα έχουμε ξεφύγει οριστικά από την κρίση. Οσον αφορά τους βουλευτές, είναι αυτονόητο ότι, όπως και ο κάθε πολίτης, έχουν το δικαίωμα κριτικής. Ολοι μας κρίνουμε και κρινόμαστε.

 Από πού θα προέλθει η ρευστότητα για την ανάπτυξη όταν η πιστωτική επέκταση παραμένει αρνητική και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθυστερεί;

* Δεν θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας ότι η ρευστότητα αποτελεί μονοδιάστατο παράγοντα που επηρεάζεται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ακόμη και πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες να ήταν οι τράπεζες, σε μια οικονομία που δεν βελτιώνεται, οποιοσδήποτε υγιής χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν θα ήταν πρόθυμος να δανείσει. Εντούτοις, σήμερα οι τράπεζες γνωρίζουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, έχουν ήδη πάρει προκαταβολές για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, ενώ η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης συνδέεται με τις αυξήσεις κεφαλαίου από την αγορά. Οπότε η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις.

Ταυτόχρονα, η επιστροφή των καταθέσεων, καθώς από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πάνω από 11 δισ. ευρώ, ενισχύουν τη ρευστότητα.

Επίσης, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε, για πρώτη φορά ύστερα από αρκετούς μήνες, αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 204 εκατ. ευρώ.

Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόκειται να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 και 8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Ηδη τον Ιανουάριο δόθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο δρομολογούνται αποπληρωμές 330 εκατ. ευρώ προς ΕΟΠΥΥ, ΜΤΣ και λοιπούς φορείς και μέχρι τέλος του μήνα η εξόφληση 610 εκατ. ευρώ στο χώρο της υγείας, σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κονδύλια 1,44 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ηδη συμβασιοποιήθηκαν τα πρώτα 600 εκατ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις.

Ο αυξημένος ΦΠΑ στην εστίαση φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα Ο αυξημένος ΦΠΑ στην εστίαση φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα  Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση στα έσοδα του Ιανουαρίου κυρίως λόγω ΦΠΑ και ΕΦΚ. Εχετε μιλήσει για τη μείωση του συντελεστή 23% στην εστίαση;

* Εκτιμούμε ότι το α' τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Οταν «πιάσουμε» τους στόχους θα αποκτήσουμε τους «βαθμούς ελευθερίας» για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Μέτρα όπως η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, που έχει επισημανθεί από την κυβέρνηση με επιμονή στους εταίρους μας κατά την προηγούμενη αξιολόγηση του Προγράμματος, και που φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα.

Το μέτρο αυτό είχε τρεις δυσμενείς επιπτώσεις. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι διόγκωσε τη φοροδιαφυγή. Και οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων για όσους δεν μπορούν ή λόγω εντιμότητας δεν φοροδιαφεύγουν, με ό,τι συνέπειες επέφερε αυτό στην ανεργία. Ολα αυτά πρέπει διαρκώς, τεκμηριωμένα, να αξιολογούνται.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Υπουργείο Οικονομικών
Η οικονομία θα ανακάμψει με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα
Ακίνητα & κτηματαγορά
Μικρό καρότο, μεγάλο μαστίγιο
Η καθίζηση στα ακίνητα απαξιώνει το ενεργητικό των τραπεζών
Οικονομική κρίση
«Το μεγάλο ελληνικό ποντάρισμα»
Μετεωρίτες στην οικονομία
Οι χώρες του Νότου στη δίνη σκανδάλων
Ο Ραχόι... της μίζας
Σε βαθιά λακκούβα
Δεν είδε, δεν άκουσε ο σούπερ Μάριο
Ασπιλοι και αμόλυντοι G30 - Ντράγκι
Ιδιωτική ασφάλιση
Επιβίωση ασφαλιστικών με κρατικοποίηση
Αερομεταφορές
Η κρίση, σύμμαχος για τη συγχώνευση Ο.Α. - Aegean
Ενδιαφέρον Ντουμπάι και Καναδά για τα υδροπλάνα
Φεύγουν 407 εργαζόμενοι από τις Κυπριακές Αερογραμμές
Ενέργεια Καύσιμα και ΑΠΕ
Φρένο στις άδειες, ποσόστωση στις τιμές
Οι ταρίφες των ανανεώσιμων και το έλλειμμα
Ενα στα δύο χωρίς σύμβαση
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Ο τσοπάνος να γίνει κτηνοτρόφος
Τα αυτόχθονα ζώα «μιλάνε» την ιστορία μας
Προτάσεις για το Leader Καβάλας
Σεμινάριο για μελισσοκόμους
Εναλλακτικές καλλιέργειες
Θέμα επιβίωσης για τους καπνοπαραγωγούς
Η Φάρμα Χήτας δεν πετάει τα λύματα
Πρέπει να στηριχθούμε στα ποιοτικά προϊόντα
Εμπορικές εκθέσεις,
Fruit Logistica 2013
Χωρίς ισχυρή εκπροσώπηση η Ελλάδα
Ξεκίνημα για νέες αγορές
Δυνατή η παρουσία μας στη λαχαναγορά του Βερολίνου