• Περιβάλλον

    • Θα μας πνίξουν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια
      Εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων εξάγονται κάθε χρόνο παρανόμως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον τους, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.