• Αστρονομία και Διάστημα

  • Κινητή Τηλεφωνία

    • Αχρηστα πια τα κλεμμένα κινητά
      Υποχρεωμένες να μπλοκάρουν μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων που δηλώνονται από τους συνδρομητές τους ως κλεμμένες είναι από τις 27 Σεπτεμβρίου 2014 οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.