Έντυπη Έκδοση

ΖΗΤΟΥΝ ΣΕ 4 ΜΕΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βαρβαρότητα για την εξαίρεση από την εφεδρεία

Βαρβαρότητα «ντουμπλ-φας» με την εφαρμογή της εφεδρείας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, καθώς καλούνται μέσα σε τέσσερις μέρες να υποβάλουν ενστάσεις και δικαιολογητικά για τυχόν εξαίρεσή τους από το μέτρο.

Πρόκειται για τους αναπήρους ή προστάτες ανάπηρων παιδιών και συζύγων, τους πολύτεκνους ή τις μονογονεϊκές οικογένειες που καλούνται μέσα σε τόσο ασφυκτικές προθεσμίες -από τις 15 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου- να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ώστε στην ουσία ακυρώνεται το αναφαίρετο δικαίωμά τους για ένσταση και εξαίρεση από την εφεδρεία, δικαίωμα που μάλιστα τους έχει αποδοθεί με γνώμονα ότι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται επιπλέον προστασία.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ορίζει ως ημερομηνία ένταξης στην εφεδρεία για τους μόνιμους την 27η Νοεμβρίου, δηλαδή ακριβώς ένα μήνα μετά την ισχύ του νόμου. Το πλήθος των υπαλλήλων που θα ενταχθούν είναι όσοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι 55 ετών και κλείνουν 35 χρόνια προϋπηρεσίας, δηλαδή όσοι σήμερα είναι 53 ετών και έχουν συμπληρώσει 33 χρόνια στην υπηρεσία τους. Οι διευθύνσεις προσωπικού σε όλο το Δημόσιο έχουν συντάξει ήδη τις λίστες και έχουν ενημερώσει τους υπαλλήλους-εφέδρους από την προηγούμενη Τρίτη ή τουλάχιστον προχθές Τετάρτη. Ετσι όσοι για κοινωνικούς λόγους εξαιρούνται έχουν περιθώριο μόνο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή την προσεχή Κυριακή, να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, δηλαδή επί της ουσίας η προθεσμία λήγει σήμερα το μεσημέρι. Συνήθως βέβαια με τις προθεσμίες που τρέχουν στο Δημόσιο όταν το τελευταίο 24ωρο ή 48ωρο αφορά αργίες, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθούν αιτήσεις και τις επόμενες μία ή δύο ημέρες αντίστοιχα, όμως κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί.

Με τόσο ασφυκτικά χρονικά όρια είναι πολύ πιθανόν ένας υπάλληλος σε περίπτωση απουσίας του, π.χ. ασθένεια, να μην μπορέσει ούτε καν να ενημερωθεί. Επειδή κανένας υπάλληλος δεν θα προλάβει να υποβάλει αίτηση και δικαιολογητικά (μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης οι δήμοι κάνουν μία εβδομάδα να το εκδώσουν) οι υπάλληλοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να υποβάλουν την αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να συνυποβάλουν τα δικαιολογητικά εν ευθέτω χρόνω, ώστε να αποδείξουν ακριβώς σε ποια κατηγορία εξαίρεσης εμπίπτουν.

Αναλυτικά οι κατηγορίες των υπαλλήλων που εξαιρούνται καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν είναι τα εξής:

1Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν σύζυγο που έχει ενταχθεί στην εφεδρεία μπορούν οι ίδιοι να εξαιρεθούν. Πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο όπου διαμένουν.

* Αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης που έχει λάβει ο σύζυγος από την υπηρεσία του, όπου αναφέρεται ρητά ότι εντάσσεται στην εφεδρεία.

2Οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή παιδί που έχει αναπηρία τουλάχιστον 67% εξαιρούνται από την εφεδρεία, αρκεί να υποβάλουν στην υπηρεσία τους:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου τους, γνωμάτευση από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή,όπου αναφέρεται η αναπηρία συζύγου ή παιδιού.

* Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, όπου θα πρέπει σύζυγος ή παιδί να δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος και να φαίνεται ότι διαμένει μαζί με τον υπάλληλο.

Στην περίπτωση που το παιδί είναι ενήλικο απαιτείται επίσης εκκαθαριστικό της Εφορίας από όπου να προκύπτει ότι το φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημα -εφόσον εξαιρεθούν τα προνοιακά επιδόματα- δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το παιδί δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τον υπάλληλο και δεν φορολογείται.

3Οι υπάλληλοι που έχουν οι ίδιοι αναπηρία σε ποσοστό 67% εξαιρούνται από την εφεδρεία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φέρουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην οποία να διαπιστώνεται η αναπηρία τους.

4Οι πολύτεκνοι υπάλληλοι εξαιρούνται από την εφεδρεία. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν είναι:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

* Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

5Οι υπάλληλοι τέλος, που είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας, εξαιρούνται από την εφεδρεία. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν είναι:

* Πιστοποιητικό του δήμου από όπου να προκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει τουλάχιστον ένα ή περισσότερα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά (μέχρι 25 ετών).

* Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υπάλληλος δηλώνει ότι είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας και ασκεί τη γονική μέριμνα. Ταυτόχρονα, πρέπει να δηλώσει σε ποια περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας εμπίπτει, δηλαδή αν πρόκειται για περίπτωση χηρείας, διαζυγίου, διάστασης, απόκτησης παιδιού χωρίς γάμο ή υιοθεσίας. Στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου χρειάζεται και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα στον υπάλληλο.

* Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

* Στην περίπτωση που το παιδί είναι ενήλικο χρειάζεται εκκαθαριστικό της Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από όπου να φαίνεται ότι το παιδί μένει μαζί με τον υπάλληλο και το φορολογητέο ή απαλλασσόμενο εισόδημά του δεν υπερβαίνει το ποσόν των 2.900 ευρώ. Αν το παιδί δεν υποβάλλει δήλωση, αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει μαζί με τον υπάλληλο.

Οι αιτήσεις των υπαλλήλων που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τις διευθύνσεις προσωπικού και αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης του υπαλλήλου από την εφεδρεία, θα εκδοθεί απόφαση την οποία θα υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπαλλήλου. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Για το ίδιο θέμα
Ανοίγει θέμα αναστολής της εφεδρείας ο Βορίδης
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Επέτειος Πολυτεχνείου
Κατάργησαν το άσυλο τη μέρα του Πολυτεχνείου
Απούσα η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία
Χειροδίκησαν κατά του τέως πρύτανη
Με χημικά και «λάμψης»
Προστάτευαν περισσότερο την ΠΑΣΠ παρά τη σημαία
Σαν από το παρελθόν, σε αστυνομοκρατούμενο παρόν
«Επρεπε να πάμε στη γερμανική πρεσβεία»
Διαχείριση απορριμμάτων
Πυρ σε Κουκουλόπουλο για τους εργολάβους
Τα σκουπίδια, η ημερίδα και ο Σύνδεσμος Ανακύκλωσης
Δημόσιος τομέας
Βαρβαρότητα για την εξαίρεση από την εφεδρεία
Ιχθυοκαλλιέργειες
«Σε δίχτυα συμφερόντων οι ιχθυοκαλλιέργειες»
Λιμενικό Σώμα
Οι μνηστήρες της Ακτής Βασιλειάδη
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ξεκινούν τα αγροτικά προγράμματα
Δηλώσεις πρωθυπουργού
Παπαδήμος: Δείχνει το δρόμο της ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
Αντίθετη στο κλείσιμο εφημερίδων
Δικαιοσύνη
Τέντες κατά πάντων για μονιμοποίηση συμβασιούχων
Υπουργείο Υποδομών
Σκέψεις για αλλαγές στο υπ. Υποδομών
Εφεδρεία
ΑΔΕΔΥ: Ψάχνουν τυχόν προϋπηρεσία για να βγάλουν και άλλους σε εφεδρεία
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Υπεραμύνεται της πολιτικής του το υπουργείο
Υγεία
Εργαζόμενοι στο Ωνάσειο: Ετοιμάζουν «κούρεμα» σε 105 θέσεις εργασίας
Γιατροί κατά διοικήσεων για τις συγχωνεύσεις κλινικών
Αλιεία
Μαύρη λίστα σκαφών για λαθραία αλιεία
Επιδοτήσεις
11 πακέτα επιδοτήσεων
Δικαστικό ρεπορτάζ
Ξεμπλόκαραν 100 προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.
Άλλες ειδήσεις
Ξανανοίγουν τα Τέμπη