Έντυπη Έκδοση

Πρώτα οι επενδύσεις, μετά το περιβάλλον

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ... ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ νομοσχέδιο που θα φέρει επενδύσεις στον τόπο, όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση, έχει την ονομασία Επιτάχυνση Μεγάλων Εργων και συντάχθηκε από τον υπουργό Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, πριν ο ίδιος γίνει και υπουργός Επενδύσεων στον τελευταίο ανασχηματισμό.

Δόθηκε σε διαβούλευση στο τέλος του καλοκαιριού (6 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 2010), συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλώντας κόντρες, και αναμένεται να πάρει την τελική του μορφή τις επόμενες μέρες. Το σχέδιο -που, εάν ψηφιστεί, καταργεί τον προηγούμενο νόμο (3775/2009) -έχει προσαρμοστεί στη μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις στη χώρα. Προβλέπει επενδύσεις είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, καθώς και συμπράξεις μεταξύ των δύο.

Θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει τολμηρό ή θρασύ ή και ανεφάρμοστο, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται ορισμένες προβλέψεις όπως είναι η διενέργεια επενδύσεων στον αιγιαλό κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας ή οι απαλλοτριώσεις δασικών περιοχών (και καμένων δηλαδή). Για παράδειγμα, προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ή και του πυθμένα της θάλασσας, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (εάν οι οργανισμοί δεν εκφράσουν γνώμη εντός 30 ημερών εκδίδονται προεδρικά διατάγματα, χωρίς τη γνώμη τους!). Επίσης προβλέπεται η απαλλοτρίωση δασικών εκτάσεων χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1974 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

Είναι επίσης φιλόδοξο, γιατί προβλέπει όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη Διαδικασία Μεγάλων Εργων να έχουν εκδοθεί με την παρέλευση τριών μηνών από τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (Invest in Greece), όταν μέχρι τώρα ο αντίστοιχος χρόνος για μεγάλα έργα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,5 έτη.

Ισως είναι και ανεφάρμοστο, γιατί προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών πρέπει να ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Επίσης, προβλέπονται απαλλοτριώσεις-εξπρές, αφού ζητείται από τον προϊστάμενο της κατά τόπου ΔΟΥ να κάνει αποτίμηση της αξίας τής υπό απαλλοτρίωση περιοχής εντός 15νθημέρου. Εκτός των άλλων, οι δημόσιοι υπάλληλοι απειλούνται με πειθαρχικές κυρώσεις, εάν δεν φροντίζουν για την έγκαιρη πλήρωση των φακέλων.

Νέα «παράθυρα»

Επί της ουσίας, κάποιοι πιστεύουν ότι το να γίνουν επενδύσεις στον αιγιαλό ή τον «πυθμένα της θάλασσας», όπως λέει το νομοσχέδιο, αυτή την περίοδο, που η χώρα «γκρεμίζεται» και η ανεργία φουντώνει, είναι πιο σημαντικό από το να τηρηθεί η μέχρι σήμερα νομοθεσία, που υποτίθεται προστατεύει το περιβάλλον, αλλά έχει επιτρέψει την κατασκευή «τεράτων» και αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα. Κάποιοι άλλοι θεωρούν όλα αυτά παράθυρο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, δίνοντας υπερ-προνόμια στους ιδιώτες και καταστρέφοντας το περιβάλλον.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

1 Ως μεγάλα έργα νοούνται αυτά που έχουν γενικότερη σημασία για την οικονομία της χώρας και αφορούν την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων στη βιομηχανία, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις μεταφορές και επικοινωνίες, την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση απορριμμάτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που εντάσσονται στον ν. 3299/2004.

2 Τα έργα προτείνονται από τον ιδιωτικό τομέα και από φορείς του Δημοσίου. Με άλλα λόγια, μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά, συμπράξεις ή μεικτής μορφής.

3 Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη διαδικασία της γρήγορης αδειοδότησης πρέπει οι επενδύσεις να πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το συνολικό κόστος να είναι άνω των 200 εκατ. ευρώ, (β) το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 75 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας, (γ) το συνολικό κόστος να είναι τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως και να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης, (δ) κατ' εξαίρεση υπάγονται επενδύσεις που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους εφόσον είναι μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία.

4 Στην περίπτωση των μεγάλων δημόσιων έργων προβλέπεται η διενέργεια διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή (σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προεπιλογή).

5 Επιτρέπεται παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα.

6 Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων -μεταξύ αυτών και δασικών εκτάσεων- και μπορεί να αφορά και ευρύτερες ζώνες, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για τα έργα.

7 Προβλέπεται ανάθεση χωρίς διαγωνισμό συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους, για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων ή και των επιχειρηματικών σχεδίων στον νόμο αυτό.

8 Προβλέπεται αντισταθμιστικό τέλος επεξεργασίας, αξιολόγησης και προώθησης του επενδυτικού σχεδίου (ΕΤΕΑΠ), που καταβάλλεται υπέρ της Invest in Greece.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδύσεις
Σχετικά θέματα: Νομοσχέδιο "fast-track"
Fast track σε... αργή κίνηση
5+1 οικολογικές ανησυχίες για τις διαδικασίες-εξπρές
Κομβικός ο ρόλος της Invest in Greece
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Φορολογία
Η περαίωση βήμα βήμα
Δεύτερο κύμα αλλαγών
Σενάρια για κορσέ ΔΝΤ και μετά το έτος 2013
Δύσπιστη η τρόικα για περαίωση-φόρους
Με αυξημένη ταχύτητα οι μεταρρυθμίσεις
Αλλους πείσαμε, άλλους όχι
Τράπεζες
Χρυσή εφεδρεία η Εθνική για την κυβέρνηση
Τα σχέδια των τραπεζιτών για το Τ.Τ.
Ζητούνται εκατοντάδες δισ. για να καλυφθούν οι κανόνες της «Βασιλεία ΙΙΙ»
Δύο όψεις έχει η κατοχή κρατικών ομολόγων
Το όποιο πρόβλημα θα εμφανιστεί στο μέλλον
Διεθνή
Νορβηγική ψήφος εμπιστοσύνης στα ομόλογα του ευρωπαϊκού Νότου
Γαλλία: Οι εταιρείες μετρούν υπερκέρδη και η αγορά ανέργους
Ζιζάνια και πάλι για τα ομόλογα του Νότου
Σερβίρουν φούσκες στα πιάτα μας
Αγορά
Η ύφεση έφτασε στο ρετιρέ και φέρνει νέα γενιά προβληματικών
Σκληρό μπρα ντε φερ επιχειρήσεων-τραπεζών
Πολυεργαλείο το άρθρο 99, αλλά όχι και πανάκεια...
Το παρασκήνιο μιας κρίσης πολλών αστέρων
Κλονίστηκε, αλλά ελπίζει ο όμιλος Ridenco
Τουρισμός
Πόκερ ελλήνων ξενοδόχων και ξένων τουρ οπερέιτορ
Σχέδια για αεροπορική ομπρέλα χαμηλού κόστους
Πέτυχε το «τεστ ντράιβ»
Επιχειρήσεις
Η βιομηχανία αναζητά διέξοδο στις εξαγωγές
Ασφάλιση
Τα μυστικά της εξαγοράς πλασματικών ετών
Νομοσχέδιο "fast-track"
Πρώτα οι επενδύσεις, μετά το περιβάλλον
Fast track σε... αργή κίνηση
5+1 οικολογικές ανησυχίες για τις διαδικασίες-εξπρές
Κομβικός ο ρόλος της Invest in Greece