Έντυπη Έκδοση

Πανελλαδικές θα δίνουν οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο

«Πανελλαδικές» θα δίνουν κάθε τρία χρόνια στο Δημόσιο οι προϊστάμενοι, για να κερδίσουν με την αξία τους τη θέση που κατέχουν στη διοικητική πυραμίδα της υπηρεσίας. Στο γραπτό διαγωνισμό εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν 100.000 υπάλληλοι διεκδικώντας περίπου 20.000 θέσεις.

Τα παραπάνω αποτελούν «μοντέλο» του ΑΣΕΠ για την προώθηση των αρίστων στις θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο, το οποίο αποδέχτηκε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας, κάνοντας δεκτή στο σύνολό της την πρόταση του προέδρου του ΑΣΕΠ, Γιώργου Βέη.

Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής έχει εκφράσει και στο παρελθόν την ικανοποίησή του για την επέκταση των αρμοδιοτήτων που παρέχεται στο ΑΣΕΠ, ταυτόχρονα με τη δικαιοδοσία και τον πλήρη έλεγχο των προσλήψεων, τόσο του μόνιμου όσο και του έκτακτου προσωπικού, και η ανάληψη της ευθύνης της διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για την επιλογή των προϊσταμένων του Δημοσίου.

Επίσης, στο Ειδικό Συμβουλίο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και συμμετέχουν συνολικά τέσσερα ακόμη μέλη του Συμβουλίου.

Το ΕΙΣΕΠ είναι αρμόδιο για την επιλογή των γενικών διευθυντών στο Δημόσιο, που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη για τους υποψηφίους. Παράλληλα, θα συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα, η βαρύτητα του βιογραφικού και η εν γένει προϋπηρεσία του υποψηφίου.

Παλαιότερα ο κ. Βέης, αναφερόμενος στο θέμα των γραπτών εξετάσεων για τους προϊσταμένους του Δημοσίου, έχει διευκρινίσει ότι οι εξετάσεις για όλους θα γίνουν με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις αυτές θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ και θα είναι κοινές για κάθε θέση ευθύνης. Ο βασικός προσανατολισμός τους, θεματολογικά, θα είναι τα θέματα δημόσιας διοίκησης και γνώσεις που απαιτούνται στην άσκηση διοίκησης. Θα προηγηθούν οι εξετάσεις των υποψήφιων γενικών διευθυντών και, μετά την επιλογή τους, θα ακολουθήσουν οι γραπτοί διαγωνισμοί των διευθυντών και των τμηματαρχών.

Οι εξετάσεις θα είναι ενιαίες για κάθε κατηγορία θέσης ευθύνης και θα περιλαμβάνουν σειρά ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. «Θα είναι σαν το τεστ δεξιοτήτων που διενεργεί το ΑΣΕΠ, αλλά προσανατολισμένο σε θέματα δημόσιας διοίκησης και όχι σε γενικές γνώσεις των υποψηφίων», έχει σημειώσει ο κ. Βέης.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση.

Στην τελική προκήρυξη θα περιλαμβάνονται αναλυτικά:

- Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.

- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής αυτών και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.

- Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.

- Ο τρόπος εξέτασης.

- Ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

- Η διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας.

Το ΑΣΕΠ δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Περιβάλλον
Τα ιχθυοτροφεία- τέρατα ξεσηκώνουν δημάρχους, αλιείς
Δικαιοσύνη
Καταγγέλλουν χειραγώγηση δικαστών
Ακτοπλοΐα
Δένουν τους κάβους σε όλη την Ευρώπη
Αστυνομική βία
Καταγγέλλει βασανιστήρια στο Αλλοδαπών
Αυθαίρετα
Τι γίνεται με την ανάκληση άδειας και τα εντός παραδοσιακών οικισμών
Δημόσιος τομέας
Πανελλαδικές θα δίνουν οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο
Εφορία - υπ. Οικονομικών
Οι «δεν πληρώνω» του Δημοσίου
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ
«Η εισβολή στο άσυλο, προετοιμασία για γύψο»
Φαρμακεία
Κλειστά τα φαρμακεία τη Δευτέρα σε Αττική, Πειραιά
Άλλες ειδήσεις
Σύλληψη για 809.000 ευρώ