Έντυπη Έκδοση

3.000 γλώσσες σε κίνδυνο

Teresa Infante
Για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος σε μια ξένη χώρα, πρέπει να έχει εξασφαλίσει μια στέγη, δουλειά και πιθανώς έναν-δύο στενούς φίλους. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για κάτι παραπάνω: να γνωρίζει, λιγότερο ή περισσότερο, τη γλώσσα του τόπου αυτού.

Πλήρες θέμα...