Έντυπη Έκδοση

ΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μελετώντας το έδαφος που... φεύγει κάτω από τα πόδια μας

Ενα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, για τη μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων και την αλληλεπίδραση των εδαφικών συνθηκών με τις κατασκευές (κυρίως βιομηχανικού τύπου).

Γεωδαιτικός σταθμός με μόνιμες εγκαταστάσεις ειδικών επιστημονικών οργάνων Γεωδαιτικός σταθμός με μόνιμες εγκαταστάσεις ειδικών επιστημονικών οργάνων Η καινοτομία του προγράμματος INDES-MUSA βρίσκεται στην εφαρμογή ενός πολυπαραμετρικού δικτύου παρακολούθησης της εδαφικής παραμόρφωσης και της σεισμικής δραστηριότητας σε σεισμογενή πολεοδομικά σύνολα, τα οποία παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα καθιζήσεων.

Ο σχεδιασμός του δικτύου περιέχει διαφορετικά καταγραφικά συστήματα για την παρακολούθηση τόσο της εδαφικής καθίζησης -μέσω εναέριας τεχνολογίας λέισερ (LiDAR), φορητών γεωδαιτικών (GNSS) δικτύων, παλιρροιογράφων και σταθμηγράφων υδροφόρου ορίζοντα- όσο και της σεισμικής κίνησης μέσω επιταχυνσιογράφων και μόνιμων γεωδαιτικών δικτύων GNSS.

GNSS ΑΝΤΕΝΝΑ, LEICA GEOSYSTEMS Acc και επιταχυνσιογράφων GNSS ΑΝΤΕΝΝΑ, LEICA GEOSYSTEMS Acc και επιταχυνσιογράφων Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και οι συμμετέχοντες φορείς είναι η εταιρεία Geosystems Hellas ΙΤ και Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (www.geosys temshellas.gr), η οποία δρα και ως συντονιστής, με υπεύθυνη την κ. Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, γεωλόγο, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, www.oasp.gr), από τον οποίο έχει οριστεί και ο επιστημονικός υπεύθυνος δρ Εμμανουήλ Ροβίθης, πολιτικός μηχανικός, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (www.gein. noa.gr), με υπεύθυνο τον δρα Αθανάσιο Γκανά, γεωλόγο-σεισμολόγο. Η παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος σε Ελλάδα και Κίνα θα υλοποιηθεί πιλοτικά, ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα, σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές.

Ιδανική περιοχή

Στην Ελλάδα επιλέχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, η οποία πληροί μια σειρά από κριτήρια συμβατά με το γενικότερο στόχο του προγράμματος. Συμπληρωματικά του δικτύου παρακολούθησης προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών ανάλυσης και μοντέλων μεγάλης κλίμακας για τη διερεύνηση της εδαφικής καθίζησης και της σεισμικής κίνησης, με έμφαση στην επιρροή του δομημένου περιβάλλοντος. Οι ενόργανες παρατηρήσεις και τα δεδομένα που θα προκύψουν από το πολυπαραμετρικό δίκτυο παρακολούθησης, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των αντίστοιχων μεθοδολογιών, θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο προϊόντων τα οποία θα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω κατάλληλα σχεδιασμένης διαδικτυακής πλατφόρμας (Web GIS service) στον επιστημονικό κόσμο και στους τοπικούς και εθνικούς επιχειρησιακούς φορείς της πολιτείας. Ως αποτέλεσμα της δράσης είναι μια «νέα πρωτοποριακή ροή εργασίας», η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για τις αστικές περιοχές, τις υποδομές και την ασφάλεια. Παράλληλα, το όφελος των συμμετεχόντων φορέων σε επίπεδο νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών ανάλυσης θα ενισχυθεί από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή/και ανθρώπινου δυναμικού που προβλέπεται στην πρόταση.

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

1 Η συνδυαστική παρακολούθηση φυσικών φαινομένων εδαφικής καθίζησης και σεισμικής δραστηριότητας.

2 Η ανάπτυξη και λειτουργία πολυπαραμετρικού δικτύου καταγραφής.

3 Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών ανάλυσης και μοντέλων μεγάλης κλίμακας.

4 Ο σχεδιασμός διαδικτυακής πλατφόρμας (Web GIS service) παρουσίασης αποτελεσμάτων του Εργου.

Η δράση INDES-MUSA θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα περίπου 2,5 ετών. Στη διάρκεια του πρώτου έτους θα υλοποιηθούν οι μόνιμες εγκαταστάσεις των ειδικών επιστημονικών οργάνων και θα γίνουν και μετρήσεις με φορητά όργανα, ώστε οι εγκαταστάσεις να ικανοποιούν τις καταγραφές τού ολοκληρωμένου συστήματος παρατήρησης. Ολες οι μετρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο και η παρακολούθηση θα γίνεται σε 24ωρη βάση. Επίσης, θα γίνουν γεωφυσικές μετρήσεις στις περιοχές των επιλεγμένων κατασκευών, ώστε να υπάρχει κατά τη διάρκεια της διετίας συλλογή και συσχέτιση των διαθέσιμων δεδομένων γεωτεχνικών και γεωφυσικών μετρήσεων.

Επειτα από έκδοση αδειών πτήσης, ένα αεροσκάφος εξοπλισμένο με κάμερα καταγραφής σμήνους σημείων επιφάνειας πόλης και εδάφους, τύπου λέισερ (LiDAR mis-sions), θα πραγματοποιήσει δύο λήψεις στη διάρκεια της διετίας σε ξηρή και περίοδο βροχοπτώσεων, για την παρατήρηση μεταβολών υψομέτρων σε συνδυασμό με τις ενόργανες μετρήσεις. Από την πρώτη λήψη θα παραχθεί το τρισδιάστατο μοντέλο πόλης του Καλοχωρίου (3D city model), το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βάσης δεδομένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών δομημένου περιβάλλοντος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επιστήμη & Τεχνολογία
Με λέξεις-κλειδιά
Ερευνες & μελέτες
Τεχνολογία/Εφαρμογές
Άλλα θέματα στην κατηγορία Επιστήμη & Τεχνολογία της έντυπης έκδοσης
Ερευνες & μελέτες
Μελετώντας το έδαφος που... φεύγει κάτω από τα πόδια μας
Αστρονομία
«Να γίνετε «ερασιτέχνες» σε οτιδήποτε κι αν κάνετε»
Νανοτεχνολογία
Το μέλλον γράφεται με το... γραφένιο
Αγροτικά θέματα
«Εξυπνοι» ορυζώνες στον ορίζοντα
Μάστιγα για τις καλλιέργειες