Έντυπη Έκδοση

Μάστιγα για τις καλλιέργειες

Η αλατότητα, που αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων στο εδαφικό διάλυμα και στο νερό άρδευσης, αποτελεί σήμερα έναν απ' τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες της καλλιέργειας ρυζιού.

Οπως μας διαφωτίζουν ο δρ Δημήτριος Κατσαντώνης, επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Σιτηρών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», κι ο υποψήφιος διδάκτωρ Χρήστος Δράμαλης, που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των νερών έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά κοντά σε παράκτιες περιοχές, λόγω της εισχώρησης θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και ήδη έχουν κληθεί ουκ ολίγοι παραγωγοί να το αντιμετωπίσουν.

Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αυξημένη εξάτμιση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ανομβρίας αλλά και στις, χωρίς οργανωμένο σχέδιο, γεωτρήσεις. Ετσι αυξάνονται τα επίπεδα αλάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή ρυζιού, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί ολοκληρωτική καταστροφή της καλλιέργειας.

Μεσογειακό πρόβλημα

Εντονα προβλήματα αλατότητας τις τελευταίες δεκαετίες, τονίζουν οι δύο Ελληνες επιστήμονες, συναντάμε στις περισσότερες ορυζοπαραγωγικές χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, όπως σε Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, όπου το ρύζι καλλιεργείται κοντά σε παράκτιες περιοχές και δέλτα ποταμών.

Σήμερα, η πιο διαδεδομένη καλλιεργητική πρακτική για την αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων στην καλλιέργεια του ρυζιού είναι η συνεχόμενη παροχή τεράστιων ποσοτήτων νερού άρδευσης στους ορυζώνες, η οποία είναι περιβαλλοντικά επιζήμια και ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Ετσι, ναι μεν το αλάτι εκπλύνεται και απομακρύνεται από τους ορυζώνες, αλλά τεράστιες ποσότητες νερού καταναλώνονται ακόμη κι όταν δεν είναι απαραίτητο. Η καλλιεργητική πρακτική των εκπλύσεων επιβάλλει στους ορυζοπαραγωγούς τη συνεχόμενη παρακολούθηση των αγρών για την εκτίμηση των επιπέδων αλατότητας.

Η εκτίμηση αυτή γίνεται είτε εμπειρικά, με τη διάγνωση των συμπτωμάτων της τοξικότητας του αλατιού στα ρυζόφυτα, είτε με επί τόπου μετρήσεις του εδαφικού διαλύματος και του νερού άρδευσης με κατάλληλα όργανα, τους μετρητές ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκτίμηση του προβλήματος μπορεί να καθυστερήσει κι η ζημιά είτε να έχει ήδη προκληθεί είτε να είναι δύσκολο και πολυδάπανο να διορθωθεί.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επιστήμη & Τεχνολογία
Με λέξεις-κλειδιά
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Τεχνολογία/Εφαρμογές
Κύριο θέμα
«Εξυπνοι» ορυζώνες στον ορίζοντα
Σχετικά θέματα: Αγροτικά θέματα
«Εξυπνοι» ορυζώνες στον ορίζοντα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Επιστήμη & Τεχνολογία της έντυπης έκδοσης
Ερευνες & μελέτες
Μελετώντας το έδαφος που... φεύγει κάτω από τα πόδια μας
Αστρονομία
«Να γίνετε «ερασιτέχνες» σε οτιδήποτε κι αν κάνετε»
Νανοτεχνολογία
Το μέλλον γράφεται με το... γραφένιο
Αγροτικά θέματα
«Εξυπνοι» ορυζώνες στον ορίζοντα
Μάστιγα για τις καλλιέργειες