Έντυπη Έκδοση

ΨΑΛΙΔΙ 280 ΕΚΑΤ. ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2013

Ξανά στη μέγκενη μισθοί και συντάξεις

«Μαύρη τρύπα» 2,8 δισ. ευρώ, τα οποία η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί να καλύψει με ευχολόγια, παρουσιάζει το ασφαλιστικό στο νέο προϋπολογισμό, ο οποίος ταυτόχρονα προβλέπει μειώσεις κατά 280 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2013 για μισθούς και συντάξεις.

Τρύπα, που ουσιαστικά αφήνει περιθώριο οριακού πλεονάσματος μόλις 200 με 300 εκατ. Για το 2014, προέρχεται από το έλλειμμα του ΙΚΑ (1,4 δισ.), του ΟΑΕΕ (800 εκατ.), αλλά και από τις «διαρθρωτικές. παρεμβάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν σημείο τριβής με την τρόικα ύψους 600 εκατ., για το εάν η κυβέρνηση θα πιάσει το προβλεπόμενο ποσό.

Μισθοί - συντάξεις

Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 17,7 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του 2013, κυρίως λόγω των παρεμβάσεων που είχαν προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα 2013-2016, όπως:

- Ο περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών λόγω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας.

- Ο περιορισμός του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις.

- Η μείωση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές.

- Οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως το 2013, καθώς και αυτών που εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν το 2014.

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες για αποδοχές περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του Εφημεριακού Κλήρου και των υπαλλήλων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), έπειτα από νομοθετικές παρεμβάσεις, αντί της καταβολής των δαπανών αυτών με επιχορήγηση.

Αντίθετα, οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων θα είναι αυξημένες κατά 262 εκατ. ευρώ ή 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση λόγω του αυξημένου αριθμού αποχωρήσεων του 2013 και αυτών που προβλέπεται να αποχωρήσουν το 2014.

Επίσης, προβλέπεται σημαντική μείωση κατά 69 εκατ. ευρώ στις πρόσθετες δαπάνες που θα «κουρευτούν» επιπλέον και αφορούν:

* συμμετοχή σε αμειβόμενες επιτροπές και συμβούλια,

* υπερωριακή εργασία,

* καταβολή πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών.

Στον Προκρούστη τα ασφαλιστικά ταμεία

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται να διατεθεί για στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος.

Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για υλοποίηση ειδικότερων δράσεων με στόχο την ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως:

* η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων,

* δράσεις για τη διευκόλυνση μετακίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) με συγκοινωνιακά μέσα,

* η εφαρμογή, για πρώτη φορά, πιλοτικού προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα διατίθεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,

* η ενίσχυση του ΟΑΕΔ, προκειμένου ο Οργανισμός να λειτουργήσει πρόγραμμα αρωγής σε μακροχρόνια ανέργους, κ.ά.

Είσπραξη εισφορών

Στα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπονται αυξημένα έσοδα κατά 569 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ για το έτος 2014.

Με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, το υπουργείο Εργασίας σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών δράσεων που θα εισφέρουν ετησίως τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα οι άξονες του προγράμματος διαρθρωτικών δράσεων του υπουργείου Εργασίας, είναι οι ακόλουθοι:

1 Σύστημα «Εργάνη»: Στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» καταγράφεται με πληρότητα το σύνολο των εργοδοτών και εργαζομένων μισθωτής εργασίας. Η θέσπιση εντός του 2013 των υψηλότατων, για τα μέχρι σήμερα δεδομένα της αγοράς εργασίας, προστίμων για περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας επιφέρει συνακόλουθα συμμμόρφωση των επίσημων αναγγελιών πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», υποδηλώνοντας έτσι τη μετατροπή σημαντικού μέρους της ανασφάλιστης εργασίας σε ασφαλισμένες και νόμιμες θέσεις μέσω της συμμόρφωσης των εργοδοτών. Στις περιπτώσεις απόκλισης των στοιχείων που καταγράφονται στην «Εργάνη» με αυτά που δηλώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), θα επιβάλλονται επίσης υψηλότατα πρόστιμα.

2 Εξορθολογισμός μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ: Από το 2014 και εφεξής εξορθολογίζεται ο μηχανισμός είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, προβλέποντας την υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών. Η υποχρέωση αυτή θα έχει αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΕΤΕΑ και αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής μέσω της συστηματικής και έγκαιρης παρακολούθησης των υποχρεώσεων όλων των εργοδοτών, ενώ θα εξαλειφθούν παραβατικές πρακτικές καταβολής παράνομων συντάξεων που εντοπίστηκαν στον παρελθόν.

3 Εξορθολογισμός μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ): Αντιστοίχως από το 2014 εξορθολογίζεται και ο μηχανισμός είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΤΑΠΙΤ, προβλέποντας την υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των ΑΠΔ. Η δράση αυτή θα έχει αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΤΑΠΙΤ και παράλληλα θα εξασφαλιστεί ταχύτητα και εξορθολογισμός στην απονομή των αντίστοιχων παροχών του Ταμείου.

4 Καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από το τέλος του 2013 και εφεξής, θα εφαρμόζονται μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο κύριο ταμείο ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις περιπτώσεις εντοπισμού αποκλίσεων θα εκδίδονται άμεσα οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις επιβολής και θα γίνεται ηλεκτρονική ενημέρωση των εργοδοτών.

ΟΑΕΕ: Κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών

Ειδικό κεφάλαιο αποτελούν οι παρεμβάσεις στον ΟΑΕΕ που θα έχουν κεντρικό στόχο την ενίσχυση των εσόδων.

Τα μέτρα που θα ληφθούν αφορούν:

- Την οργανωτική αναδιάρθρωση του φορέα.

- Τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του φορέα, εντάσσοντας εφεξής ασφαλισμένους σύμφωνα με τη δραστηριότητα που ασκούν.

- Τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του φορέα με μέτρα ενίσχυσης της ανταπόκρισης των ασφαλισμένων στις υποχρεώσεις τους, όπως: τη μετατροπή των διμηνιαίων εισφορών σε μηνιαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της τακτικής καταβολής των εισφορών, την αξιοποίηση υφιστάμενων εισπρακτικών μηχανισμών, όπως του νέου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και άλλων μηχανισμών.

Επιπροσθέτως ο Οργανισμός θα προβεί στην εκκαθάριση του μητρώου των ασφαλισμένων.

Οι συνολικές δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς, εξαιτίας κυρίως της εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ από 1ης-1-2014 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος ανασχεδιασμός του τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ παροχών των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Οικονομικών
Κρατικός προϋπολογισμός
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Σχετικά θέματα: Κρατικός προϋπολογισμός
49,6 δισ. ζητούν από τα φορο-υποζύγια
Στο βωμό του «Πλεονάσματος»
7,5 δισ. λιγότερα σε κοινωνικές παροχές
Τι 'χες Γιάννη μ'
Χαριστική βολή σε Ασφάλιση και Υγεία: 49,4 δισ. ευρώ
Στον Προκρούστη τα ασφαλιστικά ταμεία
ΟΑΕΕ: Κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Μεγάλο νυστέρι στην Υγεία
Γαλαντόμος με δικαστές
Αξιοποίηση στρατιωτικών εργοστασίων με... λουκέτα
306 εκατ. λιγότερα στην Παιδεία
Ψαλίδα και στους αγρότες
Success Sorry τουρισμού
Κουτσούρεμα επενδύσεων χάριν του... πλεονάσματος
Εσοδα από λεηλασία ακινήτων
Άλλα θέματα στην κατηγορία Πολιτική της έντυπης έκδοσης
Κρατικός προϋπολογισμός
49,6 δισ. ζητούν από τα φορο-υποζύγια
Στο βωμό του «Πλεονάσματος»
7,5 δισ. λιγότερα σε κοινωνικές παροχές
Τι 'χες Γιάννη μ'
Χαριστική βολή σε Ασφάλιση και Υγεία: 49,4 δισ. ευρώ
Ξανά στη μέγκενη μισθοί και συντάξεις
Στον Προκρούστη τα ασφαλιστικά ταμεία
ΟΑΕΕ: Κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Μεγάλο νυστέρι στην Υγεία
Γαλαντόμος με δικαστές
Αξιοποίηση στρατιωτικών εργοστασίων με... λουκέτα
306 εκατ. λιγότερα στην Παιδεία
Ψαλίδα και στους αγρότες
Success Sorry τουρισμού
Κουτσούρεμα επενδύσεων χάριν του... πλεονάσματος
Εσοδα από λεηλασία ακινήτων
Βουλή
Βουλή: Ανοιγμα λογαριασμών για Καπερνάρο, Μητρόπουλο
Παραιτούνται οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ από αποζημιώσεις επιτροπών
Eurogroup
Ντάισελμπλουμ: Χάνουμε την υπομονή μας με την Ελλάδα
Ραντεβού για... ιθαγενείς
ΔΝΤ
ΔΝΤ: Μακρά η διαπραγμάτευση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κατανόηση, συμπάθεια και θλίψη από Ρεν, Αντορ
Βίζερ: Μένουν πολλά να γίνουν
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Βρέθηκαν δουλειές για τους δημοτικούς αστυνομικούς
Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τα λουκέτα
ΣΥΡΙΖΑ/ΔΗΜΑΡ
Η συζήτηση για ΣΥΡΙΖΑ διχάζει τη ΔΗΜΑΡ
ΑΟΖ
Στα «βαθιά» οι έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ
Ναυπηγεία
Εξεταστική για Βενιζέλο θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
Κύπρος
Συνάντηση Αναστασιάδη - Ερογλου για να «βγει το Κυπριακό από το αδιέξοδο»
Πέταξαν στη θάλασσα λείψανα Ελληνοκυπρίων
Άλλες ειδήσεις
Αντικοινωνικός και κάλπικος