Έντυπη Έκδοση

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ 50% ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Αυθαίρετα: μπόνους μόνο για δοσατζήδες

Εξαιρούνται όσοι πληρώνουν τοις μετρητοίς

Πριν από τις 6 Φεβρουαρίου, που είναι η καταληκτική προθεσμία για πληρωμή του προστίμου νομιμοποίησης σε 102 δόσεις, έρχεται το «μπόνους» για στατικό και ενεργειακό «λίφτινγκ» στα αυθαίρετα.

Οι ρυθμίσεις για στατική ενίσχυση καλύπτουν μόνο τα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003 Οι ρυθμίσεις για στατική ενίσχυση καλύπτουν μόνο τα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003 Η κοινή υπουργική απόφαση, που θέτει από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος σε δημόσια διαβούλευση, ώστε ακολούθως να πάρει τελική μορφή και να τεθεί σε ισχύ, προβλέπει συμψηφισμό σε ποσοστό έως 50% του προστίμου νομιμοποίησης, με δαπάνες εργασιών, υλικών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου.

Σε κάθε περίπτωση, από τους υπολογισμούς συμψηφισμού εξαιρούνται τόσο το παράβολο του προστίμου όσο και ο αναλογούν ΦΠΑ των εργασιών και υλικών.

Ειδικότερα τα δύο «γκρίζα» σημεία της νέας υπουργικής απόφασης, τα οποία ενδέχεται να βελτιωθούν έπειτα από τη διαδικασία της διαβούλευσης, είναι:

1 Οι συνεπείς ιδιοκτήτες, που εντάσσονται στο «νόμο Καλαφάτη» (ν. 4178/2013), πληρώνοντας ολόκληρο το ποσό του προστίμου με έκπτωση 20%, τόσο όσοι το έκαναν ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο που άρχισε η εφαρμογή του νόμου, όσο και οι μελλοντικοί «καλοπληρωτές», χάνουν το στατικό και ενεργειακό «μπόνους», καθώς αποκλείονται συλλήβδην από τη νέα ρύθμιση.

2Συμψηφισμός του «μπόνους» προβλέπεται μόνον με οφειλόμενες δόσεις του προστίμου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ισότιμη πρόσβαση στο μέτρο. Ειδικότερα όσοι από τους ιδιοκτήτες που δηλώνουν για πρώτη φορά αργήσουν να μπουν στο «νόμο Καλαφάτη», η εφαρμογή του οποίου λήγει τον Φεβρουάριο του 2015, χάνουν μέρος του «μπόνους».

Το ίδιο θα συμβεί και για ιδιοκτήτες που κάνουν μεταφορά της διαδικασίας νομιμοποίησης από το «νόμο Παπακωνσταντίνου» στο «νόμο Καλαφάτη», έχοντας καλύψει μεγαλύτερο ποσό του προστίμου από αυτό που αναλογεί στο «μπόνους» που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα στη ρύθμιση προβλέπεται ότι: «Τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου που υπολείπεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται».

Η κοινή υπουργική απόφαση που προωθεί ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλαφάτης, σύμφωνα με το νόμο για τα αυθαίρετα που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Βουλή, προβλέπει δυνατότητα συμψηφισμού του προστίμου με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003, καθώς επίσης και για λιθόκτιστα κτήρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης Ιουλίου 2011, οπότε άρχισε η εφαρμογή των νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Ενεργειακή βελτίωση

Οι ρυθμίσεις για στατική ενίσχυση καλύπτουν μόνον τα κτήρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003. Η οριστική λίστα των εργασιών που θα εντάσσονται στη ρύθμιση θα προκύψει μετά τη διαβούλευση.

Οι βασικές ρυθμίσεις της νέας απόφασης ειδικότερα για τις ενεργειακές βελτιώσεις προβλέπουν ακόμη ότι:

* Εξαιρούνται από το νέο «μπόνους» όσα ακίνητα έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ' οίκον». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτήρια οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους».

* Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτηρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

* Για το συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κ.λπ., καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

* Το «μπόνους» ισχύει εφόσον οι παρεμβάσεις γίνονται με βεβαίωση μηχανικού, καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

* Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτήριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτηρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.

Με βεβαίωση του μηχανικού

Σε κάθε περίπτωση το «μπόνους» θα δίνεται με βεβαίωση του μηχανικού. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του νόμου 4178/2013 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία έχουν ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητά τους και ότι τα παραστατικά που υποβάλλονται αντιστοιχούν στις εργασίες που έχουν δηλωθεί και πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη στατική ενίσχυση της ιδιοκτησίας ή του ακινήτου. Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλαφάτης σε δήλωσή του τόνισε για το «μπόνους» ότι «η ρύθμιση αυτή λειτουργεί θετικά για την οικονομία και οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της οικοδομής, ενώ παράλληλα είναι ωφέλιμη για τη χώρα και το περιβάλλον, διότι προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια των οικοδομών».

Εκτός και όσοι έχουν πάρει επιδότηση για στατική ενίσχυση

Οι βασικές ρυθμίσεις συμψηφισμού του ειδικού προστίμου για στατική ενίσχυση του αυθαιρέτου προβλέπουν:

* Εξαιρούνται κτήρια που έχουν λάβει επιδότηση - ενίσχυση από προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα για την επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους ή και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση σχετικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

* Οι παρεμβάσεις αφορούν στην επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης του κτηρίου, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.

* Στο συμψηφισμό εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κ.λπ., και για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης.

* Για τον υπολογισμό της σχετικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το τιμολόγιο του υπουργείου Υποδομών στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση πληγέντων από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Αυθαίρετα
Πρόστιμα/κλήσεις/ποινές
Ακίνητα & κτηματαγορά
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Σώματα ασφαλείας
Εως 65% το μαχαίρι στους ενστόλους
ΟΑΕΕ
Εκτός ρύθμισης χρεών όσοι διώκονται ποινικά
Αυθαίρετα
Αυθαίρετα: μπόνους μόνο για δοσατζήδες
ΔΕΗ
Πρόστιμα - κατασχέσεις για χρέη άλλων
Το τρικ πώλησης του δικτύου της ΔΕΗ
Κινητή Τηλεφωνία
Στην εθελούσια έξοδο 50 της Vodafone
Τράπεζες
Ζητείται φόρμουλα για την αύξηση κεφαλαίου
ΓΣΕΕ
Εκστρατεία ΓΣΕΕ κατά των απολύσεων
ΑΕΠ
Πρωτογενές πλεόνασμα με το ζόρι
Διεθνείς αγορές
«Υψηλός ο κίνδυνος κοινωνικής έκρηξης»
Απασχόληση
Αδιάβαστος συνελήφθη ο Κεδίκογλου
Επιχειρηματικότητα
Λαϊκή αγορά από ιδιώτη