Έντυπη Έκδοση

Το τροποποιημένο μέσω αισθητικής χειρουργικής σώμα και η διαμόρφωση ατομικής ταυτότητας

«Εχω ξεχάσει πώς ήμουν»

«Εχω ξεχάσει την προηγούμενη εικόνα του εαυτού μου», «δεν έχω νοσταλγήσει καθόλου τον παλιό μου εαυτό. Δεν θυμάμαι καν πώς ήταν», «έχω ξεχάσει τον παλιό μου εαυτό» είναι μερικές από τις φράσεις που αναφέρουν συχνά οι υποβληθέντες σε αισθητικές επεμβάσεις. Με τη διαγραφή από τη μνήμη της προεγχειρητικής εικόνας του σώματος αναδύεται μια νέα ατομική ταυτότητα.

Η κυριαρχία της αίσθησης της όρασης και η ανάδειξη του φαίνεσθαι σε υπέρτατη αξία δημιουργούν στα σύγχρονα άτομα την αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια παρουσίαση του εαυτού τους. Ο προβληματισμός τους για την εξωτερική τους εμφάνιση τα οδηγεί συχνά στην τροποποίηση του σώματός τους μέσω της αισθητικής χειρουργικής. Αντιλαμβάνονται το σώμα τους ως ένα σχεδίασμα, δηλαδή μια εύπλαστη οντότητα, που μπορούν να διαχειριστούν και να τροποποιήσουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και θεωρούν ότι κατασκευάζουν μια νέα ατομική ταυτότητα μέσω της αισθητικής χειρουργικής, με αποτέλεσμα το σώμα, ο εαυτός και η ταυτότητα να γίνονται αλληλένδετα.

Τι ωθεί στον πλαστικό

Οι κύριοι λόγοι που ωθούν τα άτομα στον πλαστικό χειρουργό αφορούν κυρίως το φαίνεσθαι, δηλαδή την ενόχληση από την εικόνα του σώματος ή την προσπάθεια τελειοποίησής του, την προσέλκυση του άλλου φύλου, την αλλαγή της ενδυματολογίας σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας, την επιθυμία πρόκλησης θαυμασμού, ακόμη και την επιθυμία τους να είναι όμοιοι με τους γύρω τους. Στη λήψη της απόφασής τους πολλά άτομα επηρεάζονται από το οικογενειακό, επαγγελματικό, φιλικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πίσω από την απόφαση πολλών γυναικών βρίσκεται μια ανδρική φιγούρα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη επιρροή των ατόμων σήμερα δεν προέρχεται τόσο από τη διαφήμιση της αισθητικής χειρουργικής και τις εικόνες που προβάλλονται μέσω των ΜΜΕ όσο από «ζωντανά» πρότυπα, δηλαδή από άτομα με τα οποία συναναστρέφονται στην καθημερινότητά τους και μπαίνουν στη διαδικασία να συγκριθούν μαζί τους ή να τα μιμηθούν.

Εμπορευματοποίηση

Η ομορφιά γίνεται αντιληπτή από τα σύγχρονα άτομα ως ένα προϊόν που μπορούν να το κατακτήσουν και να το αγοράσουν με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να αποκτήσουν οτιδήποτε άλλο. Με τον τρόπο αυτό η ομορφιά μετατρέπεται σε ένα εμπορευματοποιημένο αγαθό και η συντήρηση του σώματος μέσω της αισθητικής χειρουργικής αναδεικνύεται σε μέρος του καταναλωτικού τρόπου ζωής. Ετσι, η αισθητική χειρουργική παίρνει τη μορφή επένδυσης και οι υποβληθέντες σε αισθητικές επεμβάσεις αψηφούν, εκμηδενίζουν ή αρνούνται πλήρως τον πόνο και την ταλαιπωρία για την απόκτηση του αγαθού της ομορφιάς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν συνυπάρχουν και αναστολές, φόβοι ή ανασφάλεια, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί υποβληθέντες επιθυμούν αναθεώρηση της σχέσης τους με τον πλαστικό χειρουργό, επιδιώκοντας μια πιο εποικοδομητική επικοινωνία, που θα περιλαμβάνει και μεταφορά συναισθημάτων, τα οποία πολλές φορές παραμερίζονται από την «αντικειμενικότητα» της επιστημονικής γνώσης.

Η μυθοποίηση της αισθητικής χειρουργικής καλύπτει την ανάγκη πολλών ατόμων να νιώσουν ότι θα ωφεληθούν σε διάφορους τομείς της ζωής τους, τον ερωτικό, τον επαγγελματικό ή τον κοινωνικό. Οταν οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύονται, όχι μόνο δεν εγκαταλείπουν την αισθητική χειρουργική, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία επαναληψιμότητας, μένοντας συνήθως με την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Η επανάληψη των αισθητικών επεμβάσεων πραγματοποιείται είτε λόγω ικανοποίησης από το αισθητικό αποτέλεσμα της πρώτης, οπότε συνεχίζουν και με άλλες, είτε λόγω αποτυχημένου αισθητικού αποτελέσματος ή επιπλοκών, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία διορθωτικών επεμβάσεων. Επομένως, η αισθητική χειρουργική ζητάει περισσότερη αισθητική χειρουργική και εμπλέκει τα άτομα σε έναν φαύλο κύκλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των μη χειρουργικών επεμβάσεων, δεδομένου ότι η διάρκεια των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές είναι μικρή. Ετσι, τα άτομα που υποβάλλονται σε επεμβάσεις με ενέσιμα υλικά γυρίζουν και ξαναγυρίζουν στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τους δημιουργείται η ανάγκη να συντηρήσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Πέρα από την έννοια της σωματικής συντήρησης, κυριαρχεί και η έννοια της «πρόληψης» όσον αφορά τη γήρανση, με αποτέλεσμα την έναρξη της πραγματοποίησης αισθητικών επεμβάσεων σε όλο και μικρότερη ηλικία.

Οι νέες τεχνολογίες απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αισθητική χειρουργική μετατρέπουν το σώμα σε οπτικό μέσο και ανατρέπουν συνεχώς τα βιολογικά του όρια. Ετσι, σήμερα δίνεται στους υποψήφιους για αισθητικές επεμβάσεις ακόμα και η δυνατότητα να δουν πώς θα είναι η εικόνα του σώματός τους μετά την πραγματοποίηση της αισθητικής τους επέμβασης, με την προσομοίωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απορρίπτεται πλέον τόσο από τους πλαστικούς χειρουργούς όσο και από τους υποψήφιους για αισθητικές επεμβάσεις.

Ενημερωμένοι

Πέρα από αυτό, οι υποψήφιοι για αισθητική επέμβαση προσέρχονται σήμερα στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών ενημερωμένοι γύρω από την αισθητική χειρουργική, προβάλλοντας τις απόψεις και τις επιθυμίες τους ή ακόμη και υποδεικνύοντας στον «ειδικό» μεθόδους και τεχνικές. Κάποιοι, μάλιστα, επισκέπτονται περισσότερους από έναν πλαστικούς χειρουργούς αποσπώντας πληροφορίες ώς τη λήψη της οριστικής τους απόφασης ή αρνούνται να φωτογραφηθούν ή να προβούν σε επιπλέον αισθητικές επεμβάσεις που προτείνονται από τους «ειδικούς». Ολα αυτά εκλαμβάνονται από τους πλαστικούς χειρουργούς ως αντίσταση στον ιατρικό τους λόγο, ενώ ανησυχία τούς προκαλεί και η εξάσκηση του επαγγέλματός τους από άτομα που ανήκουν σε άλλες ειδικότητες ή σε παρεμφερείς τομείς της ομορφιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η αισθητική χειρουργική προσφέρει στο σύγχρονο άτομο την αίσθηση της δυνατότητας αναδιαμόρφωσης της ταυτότητάς του παράλληλα με την αναδιαμόρφωση του σώματός του.

* Τα παραπάνω είναι μέρος των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα στην περιοχή των Αθηνών το έτος 2008. Η έρευνα περιέλαβε συνεντεύξεις με δύο κοινωνικές ομάδες: πλαστικούς χειρουργούς και άτομα που υποβλήθηκαν σε μία ή και περισσότερες διαφόρων ειδών αισθητικές επεμβάσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Υγεία
Με λέξεις-κλειδιά
Κοινωνιολογία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Υγεία της έντυπης έκδοσης
Ορθοπεδική
Οστεοπόρωση
Η νόσος των αρθρώσεων
Παιδιατρική
Η μοναδικότητα του κάθε μωρού
Νευρολογία
Η συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη του εγκεφάλου
Διατροφή
Μη στερείσαι το ψωμάκι!
Κοινωνιολογία
«Εχω ξεχάσει πώς ήμουν»
Ογκολογία
Νέες προσεγγίσεις κατά σπάνιων τύπων καρκίνου
Άλλες ειδήσεις
Αλόη: προσοχή στις παρενέργειες