Έντυπη Έκδοση

ΓΙΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

«Πλήττονται το Κρήτης και το Αριστοτέλειο»

Για το ενδεχόμενο υποβάθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης διαμαρτύρεται το πρυτανικό συμβούλιο και σε ανακοίνωσή του καλεί «τα συναρμόδια υπουργεία να αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνες τους και τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκύψουν από τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναπόφευκτα του συνόλου του έργου του».

«Δεν θα αποδεχθεί υποβάθμιση του ακαδημαϊκού της έργου» τονίζει η Σύγκλητος του ΑΠΘ «Δεν θα αποδεχθεί υποβάθμιση του ακαδημαϊκού της έργου» τονίζει η Σύγκλητος του ΑΠΘ Παράλληλα το πρυτανικό συμβούλιο, «επισημαίνοντας την υποστελέχωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στους σχεδιασμούς του υπουργείου που το αφορούν».

Εξηγεί ότι «η όποια μείωση του προσωπικού θα έχει οδυνηρές συνέπειες όχι μόνο για την επιτευχθείσα μετά από πολυετή προσπάθεια αριστεία του, αλλά και για τη στοιχειώδη λειτουργία του ως ακαδημαϊκού ιδρύματος. Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, που ήδη έχει αρχίσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με το έργο των εξωτερικών συμβούλων, με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού του πανεπιστημίου και με την κατάρτιση εμπεριστατωμένου και λεπτομερούς, εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο, Οδικού Χάρτη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών».

Καλεί δε «τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ιδρύματος να εκφράσουν προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, και στην τοπική κοινωνία μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων της, την αντίθεσή τους για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης».

Ζητήματα νομιμότητας

Το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης θεωρεί ότι η οριζόντια εφαρμογή του «σχεδίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης» στην ανώτατη εκπαίδευση, εντός εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών ορίων, εκτός των σοβαρών ζητημάτων νομιμότητας που εγείρει σύμφωνα με τους πλέον έγκριτους νομικούς του Δημοσίου Δικαίου της χώρας, θα οδηγήσει σε ουσιαστική υποβάθμιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου των πανεπιστημίων.

Ακόμα το πρυτανικό συμβούλιο επισημαίνει μεταξύ άλλων:

* Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κατορθώσει, παρά τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, να συναγωνίζεται επάξια τα μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια στην ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας (http://www.timeshighereducation .co.uk/world-university-rankings).

* Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι υποστελεχωμένο. Με βάση διεθνείς πρακτικές, όπως ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ανατρέχοντας σε σελίδες facts and figures των πλέον καταξιωμένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, και λαμβάνοντας υπ' όψιν το πλήθος των ακαδημαϊκών τμημάτων, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, θα έπρεπε για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του να είναι στελεχωμένο με περίπου πεντακόσια μέλη προσωπικού σε υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης οικονομικών πόρων, σχεδιασμού και ανάπτυξης, βιβλιοθήκης, υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, διαχείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων, διαχείρισης ερευνητικών έργων, συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους και υποστήριξης φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει σήμερα μόλις 357 μέλη για το σύνολο των υπηρεσιών του.

Ακόμα το πρυτανικό συμβούλιο τονίζει ότι το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των φοιτητών στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα σε επιστήμες που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δεχτεί για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, 33% περισσότερους φοιτητές από τον αριθμό που η Σύγκλητος αιτήθηκε με βάση τις δυνατότητες του πανεπιστημίου, όπως υπολογίστηκαν από τις αναλογίες φοιτητών προς το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η συρρίκνωση του προσωπικού θα υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία», συμπληρώνει.

«Δεν διαθέτουν όραμα Παιδείας»

Για ανορθολογικό τρόπο ανάπτυξης της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος δεν δικαιολογεί «σπασμωδικά και άδικα μέτρα αμφιβόλου ορθότητας και αποτελεσματικότητας», τα οποία όταν εφαρμόζονται στα πανεπιστήμια, χωρίς όραμα Παιδείας, «επιφέρουν συρρίκνωση και αδυναμία λειτουργίας», κάνει λόγο ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, που συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την επαπειλούμενη μείωση του προσωπικού.

Οπως αναφέρεται στο ψήφισμα, η διαθεσιμότητα έχει ήδη πλήξει «καίρια και παράλογα» το ΑΠΘ από τις αρχές του 2013 με την απώλεια 81 υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, οι οποίοι δεν έχουν αναπληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι το ΑΠΘ δεν έχει σήμερα πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, όπως «επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή δεδομένα, όπου η αναλογία διοικητικού προσωπικού προς ενεργούς φοιτητές, ενώ για το ΑΠΘ είναι 1:100, για τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι τουλάχιστον 10 φορές καλύτερη».

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ καθιστά σαφές ότι σε αυτή τη συγκυρία, «αναλαμβάνοντας την ιστορική ευθύνη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του», δεν μπορεί να αποδεχτεί κανένα μέτρο που υποβαθμίζει την ποιότητα του ακαδημαϊκού του έργου, καταδικάζοντας τις επερχόμενες γενιές σε χαμηλότερου επιπέδου σπουδές.

Στην έκτακτη συνεδρίασή της, η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο απρόοπτων εξελίξεων, να ζητήσει από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να συζητήσει το θέμα στην επόμενο σύνοδο στην Κέρκυρα, ώστε να προκύψει κοινή στάση όλων των πανεπιστημίων, και να ζητηθεί από τον υπουργό Παιδείας συνάντηση με αντιπροσωπεία της Συγκλήτου, αποτελούμενη από τις πρυτανικές και κοσμητορικές αρχές.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κρήτη
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση
Σχολές/Πανεπιστήμια
Σχετικά θέματα: Σχολές/Πανεπίστημια
«Δεν διαθέτουν όραμα Παιδείας»
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Νοσοκομεία
Υποσχέθηκαν ράμματα στη γούνα του Μνημονίου
Αναλύσεις
Στοιχεία της φύσης, στοιχειά της πολιτικής
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δικαιώνονται άλλοι 35 σχολικοί φύλακες
Ρατσισμός
Δίωξη γιατί δεν επέτρεψαν ρατσιστική αιμοδοσία!
Διμερείς σχέσεις
«Προεκλογική» βίζα δίνει η Αυστραλία σε νεαρούς Ελληνες
Πυρκαγιές
Εσβησαν τις φωτιές σε Ρόδο, Ασπροβάλτα
Θεσσαλονίκη
Απανωτές εκρήξεις φιαλών υγραερίου με δύο τραυματίες
Κρήτη
Αλλάζουν όψη τα Σφακιά
Νέοι Αγρότες
Διαδικτυακός καβγάς των Νέων Αγροτών
Αεροδιακομιδή
Το πρωθυπουργικό Falcon στην υπηρεσία δύο άρρωστων παιδιών
ΥΠΕΚΑ
Ιδιώτες θηροφύλακες δημοσίου δικαίου!
Σχολές/Πανεπίστημια
«Πλήττονται το Κρήτης και το Αριστοτέλειο»
«Δεν διαθέτουν όραμα Παιδείας»