Έντυπη Έκδοση

Βόμβα στη διαδικασία διαθεσιμότητας στα ΑΕΙ

Δύο μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταγγέλλουν σε απόρρητο έγγραφό τους ότι ο υπουργός Παιδείας παραβίασε τη νομιμότητα. Υποστηρίζουν ότι αντικαταστάθηκαν παράνομα από υπαλλήλους του υπουργείου, επειδή ήθελαν να ελέγξουν τα στοιχεία

Καταγγελία-φωτιά για τον Κ. Αρβανιτόπουλο Καταγγελία-φωτιά για τον Κ. Αρβανιτόπουλο Πραξικοπηματικά, ο υπουργός Παιδείας παρενέβη στο έργο του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αντικατέστησε τα δύο μέλη του όταν αυτά ζήτησαν να κάνουν έλεγχο στοιχείων συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, προτού οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για να ξεκινήσει η διαθεσιμότητα.

Αυτό προκύπτει από το έγγραφο-«φωτιά» με την καταγγελία των δύο μελών, που έχει στη διάθεσή της η «Κ.Ε.». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι σχετικοί πίνακες κατάταξης που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ είναι όχι μόνο ανακριβείς και με σωρεία λαθών, όπως καταγγέλλεται από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά φέρεται ότι παραποιήθηκαν στοιχεία και δεν τηρήθηκαν ούτε οι στοιχειώδεις νόμιμες διαδικασίες, καθ' υπόδειξιν μάλιστα του ίδιου του υπουργού.

Στη θέση των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αντικαταστάθηκαν, ο κ. Αρβανιτόπουλος όρισε δύο υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι κάποιους από τα νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, ως ώφειλε. Για να έχει, προφανώς, το κεφάλι του ήσυχο.

Τα όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου είναι αποκαλυπτικά για την πλήρως αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Η «Κ.Ε.» έχει στη διάθεσή της την καταγγελία των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα όσα διαδραματίστηκαν. Δημοσιεύουμε αποσπασματικά:

**«Στις 15.31 της 20ής Νοεμβρίου, ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικώς να παραστούμε κατεπειγόντως στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Μεταβήκαμε κατά την ώρα 17.00 στα γραφεία του ΑΣΕΠ όπου συνεδριάζει το Ειδικό Τριμελές».

**«Εξετάστηκαν κατ' αρχάς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, που είχε απαντήσει στις ενστάσεις και ερωτήσεις μας και εγκρίθηκαν οι αναρτήσεις των καταστάσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το οποίο όμως η Διοίκησή του δεν είχε απαντήσει στα ερωτήματα του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η ανάρτηση των καταστάσεων».

**«Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα άλλα ΑΕΙ. Διαπιστώθηκε από τις καταστάσεις ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που μοριοδοτείται από την εισαγωγή του στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ. Επίσης, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δήλωσε στην απογραφή του άριστη υπηρεσιακή αξιολόγηση».

**«Δεδομένου ότι η ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας διά στόματος υπουργού ήταν ότι μέσω ΑΣΕΠ έχουν προσληφθεί 12 διοικητικοί υπάλληλοι στο Καποδιστριακό και στο Πολυτεχνείο 19, προβληματιστήκαμε διαπιστώνοντας στις καταστάσεις που ελέγχαμε ότι υπήρχαν περίπου 200 υπάλληλοι του ΕΚΠΑ και περίπου 120 του ΕΜΠ που είχαν δηλώσει στην απογραφή τους ότι είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ».

**«Επειδή η πρόεδρος του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαιτούσε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, θεωρήσαμε ότι είναι και νόμιμο και ηθικό και διασφαλίζει την αμεροληψία και διαφάνεια να γίνει έλεγχος των συγκεκριμένων στοιχείων από τους φακέλους».

**«Η απάντηση της προέδρου συνοπτικά ήταν η εξής: "Πρέπει να τα τελειώνουμε γιατί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και πλήττεται και το δημόσιο συμφέρον"».

**«Μας υπέβαλε το ερώτημα αν δηλώνουμε κώλυμα. Η απάντησή μας ήταν αρνητική και τότε η πρόεδρος δήλωσε ότι έχει αυτή κώλυμα και τηλεφώνησε στον υπουργό Παιδείας για να ενημερώσει σχετικά».

**«Μετά από αρκετή ώρα και περί τις 20.30 ήρθε έγγραφο του υπουργού Παιδείας. Το εν λόγω έγγραφο ζητούσε την αντικατάστασή μας από υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι από τα νόμιμα αναπληρωματικά μας μέλη και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Τα δύο μέλη έχουν επισυνάψει στα πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ιδιόχειρη δήλωσή τους με την οποία εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να πιστοποιήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ.

Και αναφέρουν τα εξής:

1«Παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που δηλώνουν εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ και επίσης μεγάλος αριθμός αξιολόγησης των υπαλλήλων με βαθμό 9 και 10, μοριοδότηση που επηρεάζει έντονα την κατάταξη προκειμένου από το τέλος της κλίμακας να τεθεί σε διαθεσιμότητα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες μοριοδοτήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν χωρίς αυτό να έχει την έννοια ελέγχου της ειλικρίνειας των δηλούντων, δεδομένου ότι ως προς το ΑΣΕΠ κάποιοι να θεωρήσουν ότι το δικαιούνταν επειδή είχαν εισαχθεί στη Δημόσια Διοίκηση με το Π.Δ. 164».

2«Ως προς την υπηρεσιακή αξιολόγηση με 9 και 10 απλά να μη γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα νομιμοποιείται με τον έλεγχο της ειδικής επιτροπής».

3«Βεβαίως δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν πιστοποιηθεί και βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Πανεπιστημίων και του υπουργείου Παιδείας».

4«Διαχέεται έντονα η εντύπωση ότι στο ΕΚΠΑ μόνο 12 υπάλληλοι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ και ανάλογος αριθμός για το ΕΜΠ. Σεβόμενοι και το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο, αλλά και την έντονα εκφρασθείσα επιθυμία για διαφάνεια και αμεροληψία του υπουργείου Παιδείας, δεν δεχόμαστε εμείς να τα πιστοποιήσουμε».

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

7 σχόλια

1 Ο/Η Γιώργος έγραψε: (πριν 7 έτη)
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ!!!
Οι πίνακες μοριοδότησης υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), για διαθεσιμότητα, που δημοσιεύτηκαν στις 18/11/2013 και 21/11/2013 είναι πλαστογραφημένοι. Συγκεκριμένα, σε πλήθος ΙΔΑΧ που προσλήφθηκαν με το Π.Δ. Παυλόπουλου ή Β. Παπανδρέου κ.λπ., τους μοριοδοτούν με 20 επιπλέον μόρια, λέγοντας ψευδώς ότι προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ κ.λπ. Σώζουν με πλαστογραφίες τους ημετέρους, τις κλίκες, την οικογενειοκρατία εις βάρος των εντίμων και μη διαπλεκόμενων. Το Υπουργείο Παιδείας, πως τα έστειλε πλαστογραφημένα στο ΑΣΕΠ, αφού αυτό δημοσιεύει σε ΦΕΚ τους διορισμούς; Το ΑΣΕΠ, πως δημοσίευσε τους πλαστογραφημένους πίνακες; Δεν γνωρίζει ποιους διόρισε με δικές του διαδικασίες;
Αγνόησαν τις αιτήσεις θεραπείας (!) και δημοσίευσαν πάλι τους ίδιους πλαστογραφημένους πίνακες, ως οριστικούς, από το δήθεν «ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο», στις 21/11/2013. Η εκτεταμένη πλαστογραφία δείχνει, ενδεχόμενο δόλο και ενδεχόμενο στημένο παιχνίδι με τις κλίκες για να σώσουν τους ημετέρους και τους παράνομους.
Εγκληματούν και χωρίς κανένα φραγμό πράττουν εγκλήματα κατά υπαλλήλων και του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός αν δηλώσουν απροσμέτρητη ανικανότητα! Αυθαιρεσία, αίσχος και αθλιότητες!
2 Ο/Η Κα Που έγραψε: (πριν 7 έτη)
Γιατί τόσο εύκολα γινονται τα λαθη? Γιατι στην Ελλαδα δηλωνει ο καθενας οτι θελει, Διπλωματα, Γλωσσες, στραβοι, βεβαιωσεις. Γιατί έπαθε καποιος κάτι??? . Γιατι αισθηση δικαιου ουτε καν σαν εννοια δεν κυκλοφορει. Γιατί όσο 'πιο ψηλά' εισαι τόσο πιο ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ εισαι. Γιατι οι ειλικρινεις την πληρωνουν ή μενουν σπιτι να πεθανουν αξιοπρεπως ή, αν μπορουν, φευγουν απο την Ελλαδα!! Αυτή ειναι η Ελλάδα!!
Να καθεραιθουν αυτοί που νομιμοποίησαν προσωπικό επειδη ειχαν διασυνδέσεις (Β. Παπανδρεου και Παυλόπουλος) και να διωχθουν απο παντου οχι μονο απο τα ΑΕΙ και να διορισθουν οι ειλικρινεις και αξιοι (Μαλλον επιμενω να βλεπω φώς ισως γιατι εχω φυγει χροοοοονια )
3 Ο/Η Κωστας Κωνσταντοπουλος έγραψε: (πριν 7 έτη)
Μαθαινω οτι γενικος διευθυντης υπουργειου πουωδηλωσε γλωσσομαθεια οταν κριθηκε για τη θεση, εστειλε στην ΕΕ ψευτικα στατιςτικα στοιχεια για να παραπλανησει την ΕΕ και μετα επικαλειται οτι ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ......
4 Ο/Η ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ έγραψε: (πριν 7 έτη)
στις "ΤΕΛΙΚΕΣ" λίστες του ΕΚΠΑ (http://www.asep.gr/asep/site/home/Library/diathesimothta/yp_paideias_telikoi.csp) 30 άτομα έχουν δηλώσει ψευδώς ότι έχουν 20 μόρια στο βαθμό εισαγωγής στο δημόσιο. Είναι με το νόμο Παυλόπουλου του 2006 και δήλωσαν ψέματα. Πρόκειται για τα νούμερα α/α: 1(Δ.Α.),2(Σ.Μ.),4(Δ.Α.),5(Π.Α.),6(Π.Α.),7(Α.Α.),10(Σ.Μ.),11(Σ.Ε.),12(Κ.Π.),14(Η.Α.),18(Σ.Δ.),26(Κ.Γ.),27(Δ.Κ.),28(Μ.Θ.),29(Ε.Ι.),30(Γ.Ε.),31(Δ.Α.),32(Α.Π.),33(Μ.Π.),34(Κ.Ε.),36(Τ.Ε.),37(Δ.Ο.),40(Β.Λ.),41(Σ.Κ.),43(Γ.Μ.),45(Μ.Κ.),46(Μ.Α.),47(Α.Β.),49(Μ.Σ.),51(Τ.Κ.). Το ΑΣΕΠ είχε ανακοινώσει τα στοιχεία τους όταν διορίστηκαν το 2006 στο http://www.asep.gr/symv/164/foreas.asp?f=01780 Έστειλα αυτό το σχόλιο στο esos και δεν το έβγαλαν προς τα έξω. Η κα Νίκη Γιαννακάκη παίζει βρώμικο ρόλο στο ΑΣΕΠ τελικά. Αυτή έδιωξε τα άλλα δύο μέλη του τριμελούς συμβουλίου, επειδή αμφισβήτησαν τις λίστες. Υπάρχουν και πολλοί ακόμη που αυτοβαθμολογήθηκαν με 8 και 10 στο πεδίο υπηρεσιακής αξιολόγησης ενώ είναι γνωστό ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Μέγα σκάνδαλο για ΑΣΕΠ κια Αρβανιτόπουλο. Νομίζω μια καλή λύση θα ήταν πλέον οι μήνύσεις επί προσωπικού εκ μέρους των υπαλλήλων. Βλέπετε που έχουν δίκιο οι υπάλληλοι που φωνάζουν;
5 Ο/Η ΤΑΣΟΣ έγραψε: (πριν 7 έτη)
Βρες το λάθος! Αυτό το νέο, δεν προβάλεται και δεν ακούγεται παρά ελάχιστα.
6 Ο/Η Βασίλης έγραψε: (πριν 7 έτη)
Όλα αυτά επαίσχυντα από την πλευρά του υπουργείου, αλλά και του ΑΣΕΠ, το οποίο συναίνεσε, έγιναν, διότι ήθελαν να σώσουν δια της επιπλέον μοριοδότησης τους ημέτερους και τα "δικά τους παιδιά", που διορίστηκαν με τα Π.Δ. Παυλόπουλου και Β. Παπανδρέου εις βάρος, βέβαια όλων των άλλων υπαλλήλων, που δεν είναι είναι ημέτεροι.¨Το παιχνίδι ήταν "στημένο", διότι οι ημέτεροι που αυτομοριοδοτήθηκαν με 20 επιπλέον μόρια ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ότι δεν θα εδιώκοντο ποινικά και πειθαρχικά!!! Υπάρχουν έντονες φημολογίες ότι μέλη διοικήσεων ΑΕΙ είχαν επέμβει, για να σωθούν οι ημέτεροι, που είχαν διορίσει παρανόμως (και με πλαστές προϋπηρεσίες σε πάμπολες περιπτώσεις!)!Γι'αυτό, όλοι οι υπάλληλοι, όσοι θίγονται, εκτός από ενστάσεις θεραπείας που θα πρέπει να κάνουν εντός 40 ημερών, θα πρέπει να υποβάλουν μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και εμπλεκομένου.
7 Ο/Η ΒΑΣΙΛΗΣ έγραψε: (πριν 7 έτη)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ.
Κάποιες ερωτήσεις: Οι συνδικαλιστές του ΕΜΠ, τι υποσχέσεις και εγγυήσεις πήραν από τις επαφές τους και τις συνομιλίες τους με τον Υπουργό Παιδείας, όπως ανακοίνωσαν στην Γ. Συνέλευση των διοικητικών υπαλλήλων στις 5/12/2013, ώστε να σταματήσουν την 3μηνη απεργία τους; Είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται, ότι πήραν διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό; Όσον αφορά τις λαθροχειρίες και πλαστογραφίες που είχαν γίνει σε εκτεταμένη κλίμακα στους προσωρινούς πίνακες και ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ και στους ΤΕΛΙΚΟΥΣ (!) πίνακες μοριοδότησης -παρά την πληθώρα των αιτήσεων θεραπείας που είχαν υποβληθεί πριν από την οριστική ανάρτησή τους- και μετά τις πάνω από 1000 αιτήσεις και ενστάσεις θεραπείας που υπεβλήθησαν από τους θιγόμενους μετά την οριστική ανάρτησή τους, ότι θα διορθωθούν (!) αφού σταλούν νέα στοιχεία από την Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΜΠ, εάν και εφόσον ανοίξει το ΕΜΠ μέχρι και τις 15/12/2013 και θα ειπωθεί ότι, δήθεν, ελέγχθησαν όλες οι ενστάσεις (!!!); Δηλαδή, το τόσο σοβαρό και αυτονόητο θέμα (μετά τις 1000+ ενστάσεις) της διόρθωσης των πινάκων έγινε θέμα διαπραγμάτευσης; Είναι αλήθεια ότι, όλοι οι πλαστογράφοι λαθρόχειρες που προέβησαν σε πλαστογραφίες εις βάρος όλων των άλλων (δήθεν ότι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ κ.λπ.), δεν θα διωχθούν πειθαρχικά και ποινικά, όπως κατά παράβαση νόμου έκαναν (η ηλεκτρονική πλατφόρμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης); Το ΥΠΑΙΘ δεν έλεγε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους, επέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ; Τι προβλέπει ο νόμος γι’ αυτές τις περιπτώσεις; Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και γίνεται και αυτό προϊόν συναλλαγής; Είναι αλήθεια ότι, όλοι οι μη απογραφέντες ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (!) κανονικά και, ας ψηφίστηκε Τροπολογία στην Βουλή στις 23/10/2013, ότι θα τεθούν σε αργία και ήδη τους έχουν σταλεί οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις; Είναι αλήθεια ότι ο Υπουργός τους διαβεβαίωσε ότι όλοι εκείνοι που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα να γυρίσουν στα γραφεία τους και να παίρνουν το 75% του μισθού ως διαθέσιμοι, και το υπόλοιπο 25% να το παίρνουν από το ΕΜΠ παράνομα (!); Είναι αλήθεια ότι πρότεινε, εκείνοι, των οποίων ο κλάδος καταργήθηκε, να δουλεύουν κανονικά (;;;) με το 75% του μισθού τους και το υπόλοιπο 25% να τους το δίνει το ΕΜΠ (!); Και αυτό μέχρι πότε; Επίσης, είναι αλήθεια ότι πήραν διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό ότι, αν φτιαχτεί Οργανισμός από το ΕΜΠ, σε δύο μήνες, στον οποίο θα βάλουν επιπλέον θέσεις για τους καταργημένους και για αυτούς που είναι σε διαθεσιμότητα, καθώς και θέσεις ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ κ.λπ., για να τακτοποιήσουν και τους εκατοντάδες παράνομα προσληφθέντες μηχανικούς-διοικητικούς (οι οποίοι σημειωτέον ότι εξαιρέθηκαν από την Διαθεσιμότητα), τότε θα τον υπογράψει «με κλειστά μάτια» και αμέσως φωτογραφικά να τακτοποιηθούν όλοι οι πιο πάνω (!!!); Ακόμη, είναι αλήθεια ότι τους διαμήνυσε ότι, κανένας με αυτό τον τρόπο δεν θα χάσει την δουλειά του, ότι άλλο υπουργείο δεν θα τα έκανε αυτά και αν, εκείνος φύγει, δεν θα τους τα κάνει άλλος; Αυτά και άλλα πολλά και θαυμαστά! Είναι νόμιμα όλα αυτά; Βεβαίως, όμως ο Υπουργός δεν δεσμεύτηκε καθόλου για όλες αυτές τις εξαγγελίες και είναι προφανές ότι όλη αυτή η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, άσχετα αν τα υλοποιήσει η όχι, έγινε για ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ! Όμως ακούγοντας κάποιος όλες αυτές τις παροχές, αναρωτιέται ευλόγως αν όλα αυτά έχουν το ελάχιστο αντίκρισμα και κάποια νομική βάση ή είναι κατά του δημοσίου συμφέροντος. Αφού οι μη απογραφέντες θα απογραφούν (στη ζούλα!), αφού ουδείς πλαστογράφος θα διωχθεί κ.λπ. Τότε, τι ακριβώς πέτυχαν οι διοικητικοί υπάλληλοι; Μήπως, κάποιες υποσχέσεις «κάτω από το τραπέζι»; Μπορούν να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις γι’ αυτά οι κ.κ. συνδικαλιστές;
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 7

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑΣΕΠ
Εκπαιδευτικοί/Καθηγητές
Μετακινήσεις/Μεταθέσεις/Διαθεσιμότητα/Απολύσεις
Σχολές/Πανεπιστήμια
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
ΑΕΙ
Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας
Σχετικά θέματα: Εκπαίδευση
Εικόνα διάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
Παρέμβαση από τον Σαμαρά ζητούν οι πρυτάνεις
Για το ίδιο θέμα
306 εκατ. λιγότερα στην Παιδεία
Νέα 48ωρη απεργία διοικητικών υπαλλήλων σε ΕΚΠΑ - ΕΜΠ
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Εκπαίδευση
Βόμβα στη διαδικασία διαθεσιμότητας στα ΑΕΙ
Εικόνα διάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
Παρέμβαση από τον Σαμαρά ζητούν οι πρυτάνεις
Εξόρυξη χρυσου
Παράνομα ξεκίνησε η εξόρυξη χρυσού
Υγεία
«Ναι» στη μεταρρύθμιση, χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας
ΕΟΠΠΥ
Πώς η Υγεία θα περάσει στους ιδιώτες
Κοινωνικά θέματα
Καθηγητές κάνουν δωρεάν φροντιστήρια
MathAidGreece: μαθηματικά μέσω Skype
Ιστορία
Οταν η Ελλάδα ζούσε ένα όνειρο...
Μέσα & Media
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο και η εξάρτηση από ουσίες
3 Ερωτήσεις
Ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος
Μέσα και παραμέσα
ΕΟΠΥΥ
Η μεγάλη σφαγή της Δημόσιας Υγείας