Έντυπη Έκδοση

Παράνομα ξεκίνησε η εξόρυξη χρυσού

Αρχιμανδρίτης καταγγέλλει με στοιχεία ανώτερους υπαλλήλους, υπουργούς και το Συμβούλιο Επικρατείας

Χωρίς έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου της «Ελληνικός Χρυσός» ξεκίνησαν και συνεχίζονται παράνομα οι εργασίες για την εξόρυξη χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική.

Η έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου χαρακτηρίζεται ως απαραίτητος όρος στην υπογραφείσα σύμβαση για να προχωρήσουν οι εργασίες και ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει αυτή η έγκριση, «καταγγέλλεται η σύμβαση».

Η έγκριση-υπογραφή του Επενδυτικού Σχεδίου έπρεπε ήδη να έχει γίνει από το 2006, ώστε να προχωρήσει η επένδυση, όπως ορίζει η σύμβαση.

Στην αναφορά του προς τις εισαγγελικές αρχές ο πατήρ Χρ. Αγγέλογλου  επικαλείται τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Ελληνική Χρυσός» που υπέγραψε ως υφυπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Πάχτας Στην αναφορά του προς τις εισαγγελικές αρχές ο πατήρ Χρ. Αγγέλογλου επικαλείται τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Ελληνική Χρυσός» που υπέγραψε ως υφυπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Πάχτας Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει ακόμη, με αποτέλεσμα όλες οι εργασίες που γίνονται στις Σκουριές να είναι παράνομες. Κάτι που αποσιωπούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Οικονομικών, αλλά και η Δικαιοσύνη, καθώς το ΣτΕ δεν έλαβε υπόψη του το σημαντικό αυτό στοιχείο, όταν απέρριψε την προσφυγή των κατοίκων.

Σειρά εγγράφων

Ολα τα παραπάνω αναφέρει διεξοδικά σε δημόσια αναφορά του, που κατέθεσε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ο αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Αγγέλογλου, κάτοικος Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής, που βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων που αντιδρούν στην επένδυση.

Ο π. Χρ. Αγγέλογλου συνοδεύει την αναφορά του από σειρά εγγράφων των αρμοδίων υπηρεσιών, στα οποία δηλώνεται κατηγορηματικά ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για την εξόρυξη δεν έχει λάβει έγκριση από καμία υπηρεσία. Και επισημαίνει τις ευθύνες υπουργών, ανώτατων και ανώτερων υπηρεσιακών υπαλλήλων, οι οποίοι, παρά το ότι γνωρίζουν και έχουν επισημάνει εγγράφως ότι δεν έχει εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο της «Ελληνικός Χρυσός», δεν σταματούν τις εργασίες.

Η αναφορά κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο, στον εισαγγελέα εγκλημάτων Διαφθοράς, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, στην εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου, στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προθεσμία

Στην αναφορά του προς τις εισαγγελικές αρχές ο π. Χρ. Αγγέλογλου επικαλείται τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Ελληνικός Χρυσός», που υπέγραψε ως υφυπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Πάχτας στις 12/12/2003 και η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή στις 8/1/2004, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 18/1/2004 και πλέον αποτελεί νόμο του κράτους.

Στο άρθρο 3.2 της σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι η «Ελληνικός Χρυσός»: «Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, καθώς και την κατασκευή - λειτουργία εργοστασίου χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων».

Στο άρθρο 3.3 αναφέρεται ότι το ελληνικό Δημόσιο θα εξετάσει το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο και σε 10 μήνες θα εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Στην παράγραφο 3.4 ορίζεται ότι: «Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές θεωρείται παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη».

Με το άρθρο 4 της σύμβασης, που μετά την κύρωσή της από τη Βουλή και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ αποτελεί νόμο του κράτους, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: «Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής...».

Στην αναφορά που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές τονίζεται ότι ο νόμος, όπως έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ, δεν αφήνει ελαστικά χρονικά περιθώρια στην «Ελληνικός Χρυσός» για την κατάθεση του Επενδυτικού Σχεδίου, αλλά ορίζει την περίοδο των 24 μηνών.

Αυτή η προθεσμία έληγε στις 28/1/2006.

Σύμφωνα με την αναφορά, η «Ελληνικός Χρυσός» μία μόλις μέρα πριν λήξει η προθεσμία κατέθεσε ένα επενδυτικό σχέδιο στο υπουργείο Ανάπτυξης - Γεν. Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Πόρων (ΥΠ.ΑΝ. 416/27.01.06).

Στις 27/3/2006 το υπουργείο Ανάπτυξης έστειλε στην «Ελληνικός Χρυσός» μια απλή υπηρεσιακή επιστολή (Α.Π: Π8-Α/Φ7.49.13/οικ.-6837/1477) με την οποία ενημέρωνε την εταιρεία ότι το Επενδυτικό Σχέδιο που κατέθεσε δεν ήταν σύμφωνο με το νόμο, είναι ελλιπές, δεν είναι άρτιο, δεν συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες μελέτες και συνεπώς, δεν μπορούσαν να εγκρίνουν ανύπαρκτες τεχνικές μελέτες. Αδυνατούσαν επομένως να εκδώσουν άδειες και δεν νομιμοποιούνταν να εγκρίνουν το Επενδυτικό Σχέδιο που αντέκειτο στους όρους της Σύμβασης και ήταν μη σύμφωνο με τον Κυρωτικό Νόμο 3220/2004.

Στην αναφορά προς τις εισαγγελικές αρχές επισημαίνεται ότι την εν λόγω επιστολή υπογράφει ο γενικός διευθυντής Ν. Χέλμης και έλαβαν γνώση ο υφυπουργός και η γεν. γραμματέας του ΥΠΑΝ, αλλά και οι υπουργοί Οικονομικών και τότε ΠΕΧΩΔΕ. Οι οποίοι όμως, αν και έλαβαν γνώση ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης που είναι νόμος του κράτους, δεν έκαναν τίποτα για την εφαρμογή του, δηλαδή την καταγγελία της σύμβασης από τη στιγμή που δεν τηρούνται οι όροι της. Αντ' αυτού, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε επιμέρους αδειοδοτήσεις και έγκριση υλοποίησης του μη σύννομου και μη εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου.

Η τεχνική μελέτη

Το 2010 η «Ελληνικός Χρυσός» κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Γεν. Δ/νση Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών με το από 2/12/2010 έγγραφό της (Α.Π.: Δ8-Α/Φ7.49. 13/22343/3949) προς τη Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος - Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και με κοινοποίησή της στην «Ελληνικός Χρυσός», στις παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ αναφέρει ότι έχουν υπόψη τους «το περιεχόμενο του Επενδυτικού Σχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από 27-1-2006 και δεν έχει ακόμη εγκριθεί...».

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρουν: «Η εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός", στην οποία έχουμε κοινοποιήσει το παρόν, υποχρεούται να μας υποβάλει για έγκριση, κατά την έννοια των παραγράφων 3.2, 3.3, και 3.4, του Αρθρου 3 της υπ' αριθμ. 22138/12.12.2003 σύμβασης, αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο, συνοδευόμενο από Τεχνική Μελέτη του Αρ. 4 ΚΛΜΕ, επειδή διαπιστώθηκε ήδη από το περιεχόμενο της ΜΠΕ που υπεβλήθη ότι υπάρχουν (ακόμη και) μεταβολές (επί του ελλιπούς αρχικού) επενδυτικού σχεδίου, ενώ μπορεί να προκύψουν και νέες αλλαγές κατά τη διαδικασία έγκρισης αυτής».

Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι α) το 2010 το Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί, β) επί του αρχικώς κατατεθειμένου μπορεί να υπάρξουν μεταβολές, και γ) ζητούν να καταθέσει η «Ελληνικός Χρυσός» αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο.

Στις 26/7/2011, χωρίς να έχει κατατεθεί πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο και χωρίς να έχει εγκριθεί, εκδόθηκε η ΚΥΑ Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.

Στις 10/2/2012, η Γεν. Δ/νση Ορυκτού Πλούτου - Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Τμήμα Α', εγκρίνει την τεχνική μελέτη του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», επισημαίνοντας ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε «έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε από την "Ελληνικός Χρυσός" να υποβάλει για έγκριση στην υπηρεσία μας αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο συνοδευόμενο από Τεχνική Μελέτη του άρθρ. 4 του ΚΛΜΕ».

Η υπηρεσία δίνει δηλαδή άδεια έναρξης του υποέργου ενώ η ίδια γνωρίζει ότι δεν έχει εγκριθεί το απαραίτητο από τη σύμβαση, που είναι και νόμος του κράτους, Επενδυτικό Σχέδιο!

Στις 25/6/2012, κι ενώ δεν έχει εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο της «Ελληνικός Χρυσός», 48 κάτοικοι προσφεύγουν στο ΣτΕ και ζητούν την προσωρινή διακοπή των εργασιών στις Σκουριές.

«Η έγκριση»

Το ΥΠΕΚΑ, διά της Δ/νσης Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Τμήμα Α', έστειλε στο ΣτΕ το από 31/5/2012 έγγραφό της με τις απόψεις του υπουργείου. Στη σελίδα 7 του εγγράφου απολύτως ξεκάθαρα ενημερώνει το ΣτΕ ότι στη γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ, η υπηρεσία έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, και «το περιεχόμενο του Επενδυτικού Σχεδίου που έχει κατατεθεί ήδη στην Υπηρεσία μας από 27-1-2006 και δεν έχει ακόμη εγκριθεί».

Στις 10/7/2012, κατέθεσε υπόμνημα στο ΣτΕ η «Ελληνικός Χρυσός». Σ' αυτό αναφέρει ότι: «Το ελληνικό Δημόσιο έχει εγκρίνει κατ' αρχήν με το από 27/3/2006 έγγραφο της ΓΔΦΠ του ΥΠΑΝ το Επενδυτικό Σχέδιο...». Ενώ παρακάτω γίνεται λόγος για «ήδη εγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο», για το οποίο όμως δεν υπάρχει έκκριση σύμφωνα με το ΥΠΑΝ. Και ενώ το ΣτΕ έχει λάβει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΝ, στην υπ' αριθμ. 398/2012 απόφασή του, δεν το λαμβάνει καν υπόψη και αναφέρει ότι:

«Συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο εγκρίθηκε στις 27-3-2006 από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και βιομηχανικών Ορυκτών του υπουργείου Ανάπτυξης».

Το «πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση

Ετσι, το ΣτΕ νομιμοποίησε στην ουσία εργασίες που δεν έχουν έγκριση και άναψε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει μια βαριά επέμβαση στο δάσος των Σκουριών και στη γύρω περιοχή όπου γίνονται οι εγκαταστάσεις, τονίζει ο π.

Χρ. Αγγέλογλου. Και ενημερώνει τις εισαγγελικές αρχές ότι στις Σκουριές, για το έργο του φράγματος Καρατζά δεν έχει εγκριθεί η Τεχνική Μελέτη και δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησής του, ενώ οι εργασίες που γίνονται εκεί εκτελούνται παράνομα.

Στην περιοχή «Μαύρες Πέτρες», για το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και τη Μονάδα Μεταλλουργίας και θειικού οξέος, δεν έχουν καν υποβληθεί μελέτες. Για τα δύο φράγματα εναπόθεσης αποβλήτων στον «Κοκκινόλακκα» και στις «Μαύρες Πέτρες» δεν έχουν εκδοθεί άδειες. Για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές δεν υπάρχει έγκριση όρων δόμησης, δεν υπάρχει άδεια εγκατάστασης του εργοστασίου, δεν υπάρχει άδεια δόμησης, αλλά ούτε και άδεια λειτουργίας του εργοστασίου.

Αντίθετα, οι κάτοικοι που καταγγέλλουν τις παρανομίες και προσπαθούν να τις σταματήσουν, βρίσκουν απέναντί τους την αστυνομία, που όχι μόνο προστατεύει σαν ιδιωτική υπηρεσία την εταιρεία, αλλά τους κατηγορεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Ελληνικός Χρυσός
Εκκλησιαστικά & θρησκευτικά θέματα
Εξόρυξη χρυσου
Περιβάλλον & οικολογία
Συνεντεύξεις
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Εκπαίδευση
Βόμβα στη διαδικασία διαθεσιμότητας στα ΑΕΙ
Εικόνα διάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
Παρέμβαση από τον Σαμαρά ζητούν οι πρυτάνεις
Εξόρυξη χρυσου
Παράνομα ξεκίνησε η εξόρυξη χρυσού
Υγεία
«Ναι» στη μεταρρύθμιση, χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας
ΕΟΠΠΥ
Πώς η Υγεία θα περάσει στους ιδιώτες
Κοινωνικά θέματα
Καθηγητές κάνουν δωρεάν φροντιστήρια
MathAidGreece: μαθηματικά μέσω Skype
Ιστορία
Οταν η Ελλάδα ζούσε ένα όνειρο...
Μέσα & Media
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο και η εξάρτηση από ουσίες
3 Ερωτήσεις
Ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος
Μέσα και παραμέσα
ΕΟΠΥΥ
Η μεγάλη σφαγή της Δημόσιας Υγείας