Έντυπη Έκδοση

Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου και κύηση

Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών προσβάλλονται από την Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας τους. Για τον λόγο αυτό, μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την επίδραση της νόσου στην αναπαραγωγική διαδικασία απασχολούν τόσο τους ίδιους όσο και τους γιατρούς τους.

Εάν ο ένας γονέας πάσχει από Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου, ο κίνδυνος να προσβληθεί το παιδί του από τη νόσο, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του, είναι 2-13 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού. Αν και οι δύο γονείς είναι πάσχοντες, η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου και στα παιδιά είναι ιδιαίτερα υψηλή (36%). Φαίνεται ότι η κληρονομική προδιάθεση είναι περισσότερο έντονη στη νόσο του Crohn και λιγότερο στην ελκώδη κολίτιδα.

Γονιμότητα και ΙΦΝΕ

Κατά κανόνα ασθενείς (άντρες και γυναίκες) με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου έχουν ποσοστά γονιμότητας τα οποία δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσμού. Ομως, γυναίκες ασθενείς, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την ΙΦΝΕ, όπως ειλεοπρωκτική αναστόμωση με σχηματισμό νεοληκύθου (pouch) ή ολική κολεκτομή με ειλεοστομία, εμφανίζουν συχνά υπογονιμότητα, πιθανώς λόγω συμφύσεων στην κοιλιακή χώρα. Τέλος, σε άντρες ασθενείς κατά τη διάρκεια έξαρσης της νόσου ελαττώνεται η ποσότητα και διαταράσσεται η ποιότητα του σπέρματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα τεκνοποίησης. Για τον λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η ταχεία αντιμετώπιση των εξάρσεων και η συμμόρφωση με την αγωγή από ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Επίδραση της κύησης στην πορεία της ΙΦΝΕ. Η κύηση και ο τοκετός δεν αποτελούν εκλυτικούς παράγοντες έξαρσης της νόσου. Επομένως, ο φόβος πιθανής έξαρσης δεν πρέπει να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την προσπάθεια τεκνοποίησης.

Τοκετός και ΙΦΝΕ. Οι γυναίκες ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, γέννησης λιποβαρών νεογνών και νεογνών με συγγενείς διαμαρτίες. Εχει μάλιστα διαπιστωθεί ότι ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται, όταν η νόσος βρίσκεται σε έξαρση. Για τον λόγο αυτό, η κύηση ασθενών με ΙΦΝΕ θεωρείται κύηση υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται από έμπειρο γυναικολόγο και να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα γαστρεντερολόγο τους για την ταχεία αντιμετώπιση πιθανής έξαρσης.

Κύηση και φάρμακα

Σε κύηση και λοχεία η λήψη κάθε φαρμάκου πρέπει πάντα να γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς (γαστρεντερολόγο και γυναικολόγο). Στις επόμενες παραγράφους παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία στην κύηση και στη λοχεία.

Αμινοσαλικυλικά (σουλφασαλαζίνη, μεσαλαζίνη). Είναι σχετικά ασφαλή φάρμακα και φαίνεται ότι δεν συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο συγγενών διαμαρτιών. Μπορεί να χορηγηθούν με ασφάλεια σε κύηση και θηλασμό. Σε σπάνιες περιπτώσεις, βρέφη που θηλάζουν από μητέρες που λαμβάνουν μεσαλαζίνη μπορεί να εμφανίσουν διάρροιες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διακόπτεται το φάρμακο.

Αντιβιοτικά. Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια της σιπροφλοξασίνης και της μετρονιδαζόλης στην κύηση. Με δεδομένο όμως ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων στην αντιμετώπιση της νόσου δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, η χορήγησή τους στην κύηση πρέπει να αποφεύγεται. Εξαίρεση αποτελεί η αντιμετώπιση της περιπρωκτικής νόσου και της ληκυθίτιδας.

Κορτικοστεροειδή. Τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των κορτικοστεροειδών (συμπεριλαμβανομένης και της βουδεσονίδης) στην κύηση είναι αντικρουόμενα. Ομως, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι το θεραπευτικό όφελος από τη χορήγησή τους υπερβαίνει τους όποιους κινδύνους επιπλοκών στο έμβρυο. Για τον λόγο αυτόν, όπου υπάρχει πραγματικά ένδειξη πρέπει να χορηγούνται. Τα κορτικοστεροειδή μπορεί να χορηγηθούν με ασφάλεια στην περίοδο του θηλασμού, ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλεια της βουδεσονίδης στη λοχεία.

Μεθοτρεξάτη. Είναι τερατογόνος ουσία, η οποία δεν πρέπει να χορηγείται σε εγκύους γυναίκες ή σε γυναίκες που βρίσκονται σε προσπάθεια τεκνοποίησης. Επίσης, επειδή περνάει και στο μητρικό γάλα δεν πρέπει να χορηγείται και σε γυναίκες που θηλάζουν.

Αζαθειοπρίνη. Σε ζώα έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να έχει τερατογόνο δράση. Τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλειά της σε ανθρώπους δεν είναι πολλά, αλλά ολοένα και αυξάνουν οι έγκυοι γυναίκες που αναφέρονται να έχουν λάβει κατά την κύηση αζαθειοπρίνη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Συνηθισμένη πρακτική είναι το φάρμακο να διακόπτεται σε περίπτωση κύησης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθμίζεται ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της νόσου. Το φάρμακο περνά στο μητρικό γάλα.

Infliximab. Πρόκειται για ένα νέο σχετικά φάρμακο, για την ασφάλεια του οποίου στην κύηση δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Οι πρώτες μελέτες είναι ενθαρρυντικές, καθώς φαίνεται ότι μπορεί να χορηγηθεί με σχετική ασφάλεια στην κύηση. Σίγουρα, όμως, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλεια του infliximab στη λοχεία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Υγεία
Με λέξεις-κλειδιά
Αναπαραγωγή και σεξουαλική συμπεριφορά
Σχετικά θέματα: Εγκυμοσύνη
Εγκυμοσύνη μετά τα 40: γιατί όχι;
Επαναλαμβανόμενη αποβολή
Άλλα θέματα στην κατηγορία Υγεία της έντυπης έκδοσης
Εγκυμοσύνη
Εγκυμοσύνη μετά τα 40: γιατί όχι;
Επαναλαμβανόμενη αποβολή
Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου και κύηση
Διατροφή
Η διατροφή της... γονιμότητας
Η γρήγορη μάσηση ευνοεί την παχυσαρκία
Το κρύο θέλει... φαγητό!
Παιδιά
Εκπαίδευση από την παιδική ηλικία
Καρκίνος μαστού
Πρωτοποριακή μέθοδος βιοψίας μαστού