Έντυπη Έκδοση

» CHEVROLET

Η επίθεση ξεκινά από τη Γενεύη

Η Chevrolet έχει στενούς δεσμούς με την Ελβετία και συχνά αναζητεί ευκαιρίες για να ενισχύσει αυτή την πολύτιμη σχέση.

Πλήρες θέμα...

  • Άλλες ειδήσεις

    • Μικρές ειδήσεις
      » Τρεις νέες προτάσεις θα παρουσιάσει η Hyundai στην Εκθεση της Γενεύης.