Έντυπη Έκδοση

Δ' ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ * ΕΝΟΠΟΙΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ * ΜΕΙΩΣΗ 15% ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ

Σκληρότερα μέτρα για την 5η δόση

Η τρόικα βάζει χέρι σε επικουρικά, πρόνοιας και εφάπαξ, ενοποιεί νοσοκομεία, κόβει μπόνους σε τραπεζοϋπαλλήλους, απαιτεί επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων, κόβει τις αποδοχές σε όσες ΔΕΚΟ ή φορείς απομείνουν στο Δημόσιο και εκχωρεί τελωνειακές εργασίες σε επιχειρήσεις.

Το Δ' Μνημόνιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα αποτυπώνει τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος στα 17.065 εκατ. ευρώ ή 7,6% του ΑΕΠ (από 9,6% πέρυσι) το 2011 και στα 14.916 εκατ. το 2012, αλλά και τη νέα κυβερνητική δέσμευση προς την τρόικα ότι «είναι έτοιμη να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα» εφ' όσον χρειαστεί για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου.

Οι 14 καίριες δεσμεύσεις που καταγράφονται στο Μνημόνιο:

1 Αυστηρότεροι κανόνες για προσωρινό προσωπικό, κατάργηση κενών θέσεων εργασίας και επανατοποθέτηση ειδικευμένου προσωπικού σε τομείς προτεραιότητας ανακοινώνονται μέχρι τέλη Μαρτίου στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου. Μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει μπει χέρι σε βασικό μισθό, επιδόματα και συνολικά στις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων, που πλέον συνδέονται με την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Το 2012 έρχεται ο περαιτέρω περιορισμός στις προσλήψεις με επέκταση του κανόνα 1/5.

Αλλ' αντ' άλλων ο Πεταλωτής

2 Ακολουθείται πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας για την άντληση 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 και μετά (όπως αποτυπώνεται στο αγγλικό και όχι στο ελληνικό κείμενο) με δέσμευση εξεύρεσης 15 δισ. ευρώ στη διάρκεια του τρέχοντος Μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και χθες επέμενε πως δεν υπήρχε δέσμευση, αλλά βούληση της κυβέρνησης. Το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων που παρατείνεται μέχρι το 2015 περιλαμβάνει αποκρατικοποίηση καζίνου Μοντ Παρνές, Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, Κρατικών Λαχείων, ΔΕΠΑ, ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ (οι τρεις τελευταίες τουλάχιστον κατά 49% -οπότε το Δημόσιο περνάει στη μειοψηφία- με εκχώρηση διαχείρισης διοίκησης μαζί με νέους μετόχους), καθώς και την επέκταση της παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος».

3 Με επιστολές ο υπουργός Οικονομικών προς τις ΔΕΚΟ (κύκλο εργασιών 21,6 δισ. και αποδοχές 2,1 δισ.) επιδιώκει να συνετίσει τις διοικήσεις που δεν εφάρμοσαν τις εντολές του. Απαιτεί μείωση δαπανών 15-25%, μείωση αποδοχών 10% του βασικού μισθού, 10% των δευτερογενών αμοιβών και ανώτατο όριο μικτών αποδοχών 4.000 ευρώ ανά μήνα με 12 μισθούς ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχορηγήσεις φθάνουν μέχρι 40% λειτουργικού κόστους, ενώ κόβονται και λειτουργικές δαπάνες. Στόχος η αναδιάρθρωση να υλοποιηθεί μέχρι τέλη Μαρτίου 2011, ενώ τίθεται ως βασικό μέτρο η «μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές πρακτικές». Επεκτείνει τους εσωτερικούς ελεγκτές, που αναλαμβάνουν έλεγχο μειώσεων προσωπικού και εξόδων λειτουργίας σε μηνιαία βάση.

4 Απαιτεί από τώρα αναθεώρηση πολιτικών και βελτίωση κατά τα επόμενα χρόνια του αναθεωρημένου με το νόμο Λοβέρδου συστήματος υγείας. Μέχρι τέλος Ιουνίου υιοθετείται το ανώτατο όριο του ΟΑΕΕ στις συμβάσεις μεταξύ Ταμείων και γιατρών, ενώ συνδέει άμεσα την ιδιωτική με τη δημόσια παροχή υπηρεσιών υγείας.

«Ενοποιούνται» (κοινή διαχείριση, κοινή λειτουργία) νοσοκομεία μικρής κλίμακας και μεγάλα νοσοκομεία της ίδιας περιοχής και περιφέρειας, αλλά και συνένωση νοσοκομείων σε περιοχές όπου υπάρχουν πάνω από ένα (εξαιρούνται πανεπιστημιακά), καθώς και εξειδίκευση σε αποκατάσταση ή θεραπεία καρκίνου των μικρών νοσοκομείων. Αποτέλεσμα αυτών, η κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών.

5 Λήψη μέτρων περιορισμού των μπόνους και κατάργηση του «επιδόματος ισολογισμού» των εργαζομένων στις τράπεζες, καθώς και μείωση αποδοχών του προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος μέχρι τέλος Μαρτίου 2011. Ειδικά, οι εργαζόμενοι της ΤτΕ μπαίνουν σε καθεστώς ΙΚΑ, καθώς υπάρχει δέσμευση να μην παραχωρούνται συνταξιοδοτικά προνόμια και να ευθυγραμμιστεί με το καθεστώς του ΙΚΑ μέχρι τέλη Ιουνίου 2011.

6 Απαιτεί μέχρι τέλος Μαρτίου μεταρρύθμιση νομοθεσίας για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και διαχείριση ωρών εργασίας, ενώ ανοίγει ο δρόμος για δημιουργία συνδικάτων σε επίπεδο επιχείρησης. Ευθυγράμμιση μισθών με εξέλιξη παραγωγικότητας και σε επίπεδο επιχειρήσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, ενώ μέχρι τέλος Ιουλίου θα τροποποιηθεί και ο νόμος για κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις.

7 Η εκκαθάριση φορτίων φεύγει από τα τελωνεία, καθώς δίνει τη δυνατότητα αυτή σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές.

8 Σύναψη μέχρι τέλη Μαρτίου συμφωνιών παραχώρησης για περιφερειακούς αερολιμένες, αίρει περιορισμούς στις περιστασιακές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία, πούλμαν και λιμουζίνες, ενώ προχωρά και στη σύντμηση προθεσμιών και απλοποίηση διαδικασιών για κατακύρωση συμβάσεων και απαλλοτρίωση γης.

9 Μέχρι τέλη Ιουνίου 2011 αναθεωρείται η λειτουργία των δημόσιων ταμείων δευτερεύουσας-επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβάνοντας Ταμεία πρόνοιας και Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ, με στόχο τον περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης κάτω από 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2060. Βλέπουν δε να επιτυγχάνεται ισορροπία μέσω του νέου συστήματος πλασματικών εισφορών δευτερεύουσας σύνταξης.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2012 παγώνουν οι επικουρικές συντάξεις και περιορίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για συσσωρευμένα δικαιώματα σε ελλειμματικά Ταμεία.

10 Τον Μάιο ανακοινώνεται και Εθνικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Προμηθειών 2011-2025.

11 Να έχει γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ μέχρι τέλος Ιουνίου.

12 Αρση απαγορεύσεων μέχρι τέλος Ιουνίου για κατόχους πτυχίων από πανεπιστήμια άλλων κρατών-μελών Ε.Ε., ώστε να μπορούν να εργάζονται στην Ελλάδα με τις ίδιες συνθήκες που απασχολούνται και όσοι κατέχουν ελληνικούς τίτλους.

13 Μέχρι τέλος Ιουλίου πρέπει να έχουν υποβληθεί πέντε πρόσθετες αιτήσεις μεγάλων έργων στην Επιτροπή, ώστε να επιτευχθεί ετήσιος στόχος υποβολής 10 μεγάλων έργων.

14 Περιορίζει το περιθώριο κέρδους μέχρι 15% στα φάρμακα. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Μνημόνιο
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Κομισιόν
«Δεν σώζεστε χωρίς τα 50 δισ. από την περιουσία»
Δ' Μνημόνιο
Σκληρότερα μέτρα για την 5η δόση
Εξοργιστικές υπερβάσεις
Σκανδαλώδεις υπερκοστολογήσεις των δημοσίων έργων κατά 90%
Ενέργεια
Ρέκβιεμ Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη πρελούδιο για τον τουρκικό αγωγό
Ακριβότερο ρεύμα φέρνει η παραχώρηση σε ιδιώτες των υδροηλεκτρικών
Διεθνής αναστάτωση για το νέο «βρόμικο» καύσιμο
Συστήματα franchising
Δικαιόχρηση: ένας μαγνήτης για καινούργιους επιχειρηματίες
Προϋπολογίστε φανερά και κρυφά έξοδα
Εστίαση και υπηρεσίες σέρνουν τον χορό
Τηλεπικοινωνίες
Καταβαραθρώθηκαν τα κέρδη του ΟΤΕ
Τεχνο-οικονομία
Apple και Google βγήκαν προς άγραν ηλεκτρονικών εκδοτών
Ψηφιακές αναβαθμίσεις με προεκτάσεις
Η Sony μπαίνει στα tablets με άρωμα Playstation
Σενάρια συγχωνεύσεων
ΟΤΟΕ:
«Τα δίνουν όλα στους τραπεζίτες»
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
ΕΒΖ: Ραντεβού σε αναμμένα κάρβουνα
Επιχειρήσεις
Πληθαίνουν τα λουκέτα στον Πειραιά
Άλλες ειδήσεις
Ο Γ. Καρακαδάς πρόεδρος της Olympic Air
Κλείνουν 3 τελωνεία