Έντυπη Έκδοση

FORD FOCUS

Η νέα έκφραση οδηγοκεντρικού σχεδιασμού

Η Ford, παρά τα όσα συμβαίνουν στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, διατηρεί την αυτοτέλειά της και κρατάει τα μυστικά της μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Πλήρες θέμα...

  • Άλλες ειδήσεις

    • Μικρές ειδήσεις
      » Διευρύνεται η λίστα των επαγγελματικών μοντέλων που ευνοούνται από το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης, μετά την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας.