Έντυπη Έκδοση

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ FAST TRACK

Εν λευκώ στην τρόικα οι ΔΕΚΟ

Μια «χοάνη», στην οποία μπαίνουν όλες οι ΔΕΚΟ, οι τράπεζες και τα ακίνητα που ονοματίζονται στο μεσοπρόθεσμο, χωρίς την εκ των προτέρων αποτίμηση της αξίας τους και δίχως δικαίωμα επιστροφής στο κράτος δημιουργεί η κυβέρνηση.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου θα διαχειρίζεται σχεδόν εν λευκώ τη δημόσια περιουσία χωρίς υποχρεωτική έγκριση της Βουλής για τη μορφή της αξιοποίησης. Και τούτο παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του νέου αντιπροέδρου και υπουργού Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλου, περί υποχρεωτικής έγκρισης των αποκρατικοποιήσεων από τη Βουλή.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα «αξιοποίησης» όλων σχεδόν των εταιρειών που ελέγχει, των ακινήτων αλλά και φυσικού πλούτου. Στόχος είναι να έρθουν 5 δισ. ευρώ φέτος και 50 δισ. ευρώ έως το 2015 ως αντάλλαγμα του νέου δανείου, προκαλώντας, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, τον κίνδυνο πωλητηρίου σε τίμημα ενδεχομένως χαμηλότερο αυτού που θα μπορούσε να επιτύχει.

Ο εφαρμοστικός νόμος δημιουργεί ένα Ταμείο που στην ουσία θα ελέγχεται από ένα πανίσχυρο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, στο οποίο η τρόικα θα έχει ισχυρή -αν όχι απόλυτη- επιρροή. Θα μπορεί να αναδιαρθρώσει, να εκκαθαρίσει ή και να ρευστοποιήσει εταιρείες, θα αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία και θα έχει δικαίωμα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Το Ταμείο θα έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και η διάρκειά του θα είναι 6 έτη. Το μετοχικό του κεφάλαιο είναι 30.000.000 ευρώ με αποκλειστικό μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο και θα καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.

Θα μεταβιβαστούν χωρίς αντάλλαγμα και κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, αξίες, δικαιώματα κ.λπ. που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, αν η ίδια το αποφασίσει στη συνέχεια. Η διυπουργική «απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών». Ο,τι μεταβιβαστεί ή παραχωρηθεί δεν μπορεί να «αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ' οιονδήποτε τρόπο».

Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα και η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο. Δεν προσμετράται προσαύξηση που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση του έργου.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έπειτα από γνώμη της Βουλής. Ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να «καταρτίζει και να υπογράφει συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου».

Επίσης, «οι συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μπορεί να κυρώνονται με νόμο», δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό ούτε διευκρινίζεται πότε απαιτείται η έγκριση της Βουλής.

Στο διοικητικό συμβούλιο ως παρατηρητές αλλά με δικαίωμα άμεσης και πλήρους πληροφόρησης για το Ταμείο θα παρίστανται 2 εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι αυτοί θα προτείνουν τα 3 από τα 7 συνολικά μέλη του πανίσχυρου Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων: θα γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για θέματα αξιοποίησης περιουσίας- ΔΕΚΟ, διαφορετικά κάθε απόφαση «είναι απολύτως άκυρη». Θα εισηγείται επίσης προς το διοικητικό συμβούλιο τη λήψη μέτρων «που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών του».

Ορίζεται ρητά ότι «η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο». Δεν αποκλείεται έτσι και η επιλογή ρευστοποίησης που πρόσφατα σε έγγραφό της ανέφερε η τρόικα ως τελευταία επιλογή αν δεν βρεθεί, έγκαιρα, επενδυτής.

Προβλέπεται και η τιτλοποίηση απαιτήσεων μέσω της έκδοσης ομολόγων για να λάβει μελλοντικά έσοδα. Με αυτά -αν θέλει- θα μπορεί να αγοράσει ομόλογα του Δημοσίου, μειώνοντας το χρέος. Δίνεται η δυνατότητα επίσης, «αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας», να γίνει αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση της εταιρείας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Αποκρατικοποιήσεις
Κυβέρνηση
Μνημόνιο
Σχετικά θέματα: Μεσοπρόθεσμο
Φτωχότεροι ακόμη και κατά 10%
Τεκμήρια-φωτιά για μικρομεσαίους
Τα «είπα ξείπα» με τις αποδείξεις
Χτίζουν και πουλάνε τις παραλίες
Τσεκούρι σε... όποιον αναπνέει
ΕΚΑΣ: Λοταρία με τις μειώσεις
Για το ίδιο θέμα
Πιέσεις εντός, εκτός και ό,τι προκύψει
Άλλα θέματα στην κατηγορία Πολιτική της έντυπης έκδοσης
Κυβέρνηση
Πιέσεις εντός, εκτός και ό,τι προκύψει
Παλιό ή νέο, ίδιο το Μεσοπρόθεσμο
Οι σίγουροι και οι άκρως επικίνδυνοι
Μεσοπρόθεσμο
Φτωχότεροι ακόμη και κατά 10%
Τεκμήρια-φωτιά για μικρομεσαίους
Τα «είπα ξείπα» με τις αποδείξεις
Εν λευκώ στην τρόικα οι ΔΕΚΟ
Χτίζουν και πουλάνε τις παραλίες
Τσεκούρι σε... όποιον αναπνέει
ΕΚΑΣ: Λοταρία με τις μειώσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ε.Ε. αγοράζει χρόνο
Ο Γιώργος κοιτάζει έξω κι ο Αντώνης στο εσωτερικό
Εκκρεμότητες μετά τη σύνοδο κορυφής
Ευάγγελος Βενιζέλος
Ευφυΐα, ευφράδεια αλλά πενιχρό έργο
ΠΑΣΟΚ
«Εδώ και τώρα» κριτική
Συνέντευξη: Φίλιππος Σαχινίδης
«Καταστροφική μπλόφα ο εκβιασμός της Ευρώπης»
Κυβέρνηση - Εκκλησία
Οικονομική πολιτική με... ιερές συμμαχίες
Περιβάλλον
Ερχονται μαύρες μέρες για το περιβάλλον
Δημοψήφισμα
Τι αλλάζει για τα δημοψηφίσματα
Αντιρρήσεις από συνταγματολόγους
Νέα Δημοκρατία
Μεγάλο «όχι» με μικρά «ναι»
Ιερά εξέταση για τον Αντώνη
Δημοκρατική Συμμαχία
Διαφορές και στο κόμμα της Ντόρας
ΛΑΟΣ - Νέα Δημοκρατία
Ξεκινάει καβγάς στην πολυκατοικία
Κίνημα "Αγανακτισμένων"
Η μεγάλη μάχη αρχίζει τώρα
Οι συνειδήσεις ξυπνούν, τα συνθήματα πολιτικοποιούνται
Διαπραγματευτικό ατού το Σύνταγμα
Το 70% υπέρ των «αγανακτισμένων»
ΟΝΕ
300 προφήτες, μα τι προφήτες
Υπουργείο Εξωτερικών
Από τις Βρυξέλλες στα βαθιά νερά της διπλωματίας