Έντυπη Έκδοση

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η Διαμαντοπούλου πΑΕΙ στοίχημα

Ανοίγουν τις πύλες τους όλα τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα σε πολίτες κάθε ηλικίας, αφού θα λειτουργήσουν σ' αυτά σχολές διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς εξετάσεις.

Οσοι επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν θα παίρνουν στο τέλος πιστοποιητικό, το οποίο θα αποκτά ιδιαίτερο βάρος, αφού περάσει και από την Επιτροπή Πιστοποίησης του υπουργείου Παιδείας.

Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μπορεί να συνεργαστούν για τη δημιουργία των νέων σχολών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα ίδια τα ιδρύματα θα καθορίζουν τους όρους λειτουργίας και το κόστος των προγραμμάτων.

Αυτό περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα δοθεί την Πέμπτη στους πρυτάνεις, καθώς την Παρασκευή 1η Ιουλίου αρχίζει η σύνοδός τους στο Βόλο.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, επίσης, προβλέπεται η λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών. Ολα τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα συγκεντρωθούν σε μία σχολή, με στόχο να σταματήσουν να λειτουργούν «μαγαζάκια και παραμάγαζα» όπως καταγγέλλουν κυρίως οι φοιτητές.

Ομως η οικονομική κρίση αφήνει τη σφραγίδα της και σ' αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο δίδεται το «πράσινο φως» για την έναρξη συγχώνευσης ή κατάργησης τμημάτων σε πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Ετσι, συγχωνεύονται ομοειδή τμήματα των ιδρυμάτων, τα οποία θα αποτελούν μία σχολή, καθώς το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που θα βασίζεται στη λειτουργία σχολών και όχι τμημάτων, όπως είναι σήμερα. Συγκεκριμένα από το 2013-2014 οι υποψήφιοι για τις σχολές θα δίδουν πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα, θα εισάγονται σε σχολές και στη συνέχεια, μετά τη φοίτηση ενός έτους, θα συνεχίζουν στην κατεύθυνση που επιθυμούν, αλλά σ' αυτή τη φάση οι εξετάσεις θα είναι πολύ αυστηρότερες.

Συνεχείς διαρροές του υπουργείου Παιδείας, για το θέμα των συγχωνεύσεων, έχουν αναστατώσει τους υποψήφιους που συμπληρώνουν αυτές τις μέρες τα μηχανογραφικά τους, καθώς δεν γνωρίζουν τελικά ποιες σχολές είναι υπό συγχώνευση και κινδυνεύουν να βρεθούν σε εκείνες που ουσιαστικά δεν θα έχουν κανένα μέλλον. Ομως πολλοί καθηγητές λένε στην «Κ.Ε.» ότι το υπουργείο μπορεί να δηλώνει ότι ο «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προχωρήσει μετά το νέο νόμο για τα πανεπιστήμια, ουσιαστικά όμως έχει αρχίσει τη διαδικασία και προχωρεί στη συρρίκνωση των ιδρυμάτων, χωρίς όμως σχεδιασμό και οικονομοτεχνικές μελέτες.

Οσον αφορά στο μοντέλο διοίκησης, που είναι από τα σημεία τριβής του υπουργείου με τους πανεπιστημιακούς, εξακολουθεί να υπάρχει η διάταξη για το Συμβούλιο, με τη διαφορά ότι δεν ονομάζεται πλέον Διοίκησης. Θα αποτελείται από 15 μέλη, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος των φοιτητών που θα εκλέγεται από τους φοιτητικούς συλλόγους. Τα οκτώ μέλη θα προέρχονται από πρόσωπα μέσα από το ίδρυμα. Ο ρόλος του Συμβουλίου θα είναι συμβουλευτικός και ελεγκτικός. Τα μέλη του θα εκλέγουν όμως με πρόσκληση δημοσίου και διεθνούς ενδιαφέροντος τον πρύτανη, ο οποίος θα επιλέγει τους αντιπρυτάνεις και τους κοσμήτορες και θα ασκεί τη διοίκηση, ασχολούμενος με τις ακαδημαϊκές υποθέσεις, μαζί με τη Σύγκλητο, ενώ θα διαχειρίζεται και τα της καθημερινότητας του ιδρύματος.

Οπως λένε συνεργάτες της Α. Διαμαντοπούλου, το «Συμβούλιο», που θα συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο, θα υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο του υπουργείου σε επίπεδο ελέγχου και δεν πρόκειται να ασκεί διοίκηση.

Ακόμα:

*Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) θα διαχειρίζεται την περιουσία και τα προγράμματα (αναπτυξιακά, έρευνας) σε κάθε ίδρυμα. Σ' αυτό μεταφέρονται και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), κάτι που προκαλεί την αντίδραση των πανεπιστημιακών, που λένε ότι έτσι ενδέχεται να ευνοηθεί η διαπλοκή.

*Τα τμήματα θα εξακολουθήσουν να «τρέχουν» τα προγράμματα σπουδών, κάθε ένα από τα οποία θα πιστοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Η ίδια άλλωστε Αρχή θα πιστοποιεί και τα προγράμματα διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

*Η αξιολόγηση τόσο των ιδρυμάτων όσο και των εκπαιδευτικών τους θα είναι πιο συχνή και πιο αυστηρή, ενώ ζητήματα που αφορούν στους φοιτητές αφήνονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων, προφανώς για να μην προκληθούν αντιδράσεις.

*Προβλέπεται ακόμη, σύστημα παροχής υποτροφιών και δανείων, ενώ εισάγεται ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή. Δηλαδή, θα ορίζεται ένας καθηγητής που θα παίζει το ρόλο του «διαμεσολαβητή» μεταξύ φοιτητών και πανεπιστημίου για θέματα βαθμολόγησης, και γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις φοιτητών και καθηγητών. Να σημειωθεί πάντως, ότι ήδη αυτό το μέτρο έχει καθιερωθεί με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στόχος του υπουργείου είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφισθεί μέσα στο καλοκαίρι από την ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο, που αποτελεί «στοίχημα μεταρρύθμισης» για την υπουργό Παιδείας, έχει και τη σφραγίδα του πρώην υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου, προσώπου που προκαλεί τριγμούς στο πανεπιστημιακό τοπίο, ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του. Η εκτόνωση που αναμενόταν -λένε οι πανεπιστημιακοί- θα εκδηλωθεί, αν η Α. Διαμαντοπούλου αλλάξει τακτική απέναντι στα πανεπιστήμια, τα οποία βομβαρδίζονταν από αλλεπάλληλες και, όπως τονίζουν, αντιφατικές εγκυκλίους.

Οι καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιμένουν τώρα κινήσεις καλής θελήσεως από την υπουργό, και συγκεκριμένα λένε ότι πρέπει άμεσα να «ξεμπλοκάρει» τις εκλογές μελών ΔΕΠ, να προχωρήσουν οι εξελίξεις, να προωθηθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα και να διευκολυνθούν τα ιδρύματα για την εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Υπουργείο Παιδείας
Η Διαμαντοπούλου πΑΕΙ στοίχημα
Φάκελος: Ναρκωτικά
Αγριες κόντρες για τις μονάδες της απεξάρτησης
«Το πρόβλημα δεν λύνεται με το πήγαιν'-έλα των χρηστών»
«Ναζιστική λογική»
«Δικαίωμα στη θεραπεία»
Αποποινικοποιείται η χρήση ουσιών
Η επαρχία διψάει για μονάδες του ΟΚΑΝΑ
Δικαστικό ρεπορτάζ
Μπολόνια καλεί «Πυρήνες»
Οδικό δίκτυο
Ξέμειναν από ρευστό οι αυτοκινητόδρομοι
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Αυθαίρετα: Και κατεδαφίσεις, και τακτοποίηση
Ανθρώπων έργα & ημέρες
Ενας μπλόγκερ που «κυνηγά» αγάλματα